Chcą zakazać handlu w niedziele. „Solidarność” złożyła podpisy w Sejmie

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, w skład którego wchodzi „Solidarność” oraz inne organizacje społeczne, katolickie, pracownicze i pracodawców, złożył w piątek w Sejmie obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele. Projekt opracował NSZZ „Solidarność”. Według związku udało się zgromadzić ponad 518 tys. podpisów „za”.

Deflacja zarzyna sklepy. Tysiące placówek nie wytrzymuje konkurencji

Gwałtownie rośnie liczba zamykanych Polsce sklepów – alarmuje „Rzeczpospolita”. Pod koniec ubiegłego roku po raz pierwszy spadła poniżej 300...

zobacz więcej

Przedstawiciele komitetu złożyli projekt na ręce marszałka izby niższej polskiego parlamentu Marka Kuchcińskiego. Pod jego gabinet przynieśli kilkanaście kartonów z podpisami. Aby obywatelski projekt mógł trafić do Sejmu potrzebne było poparcie co najmniej 100 tys. osób.

W środę podczas obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda poinformował, że podpisy pod projektem ustawy będą zbierane aż do momentu zatwierdzenia jej przez prezydenta. Zgodnie z projektem, zamieszczonym na stronie internetowej „S”, zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych.

Przez placówki handlowe rozumiane są „wszelkie obiekty, w których prowadzona jest sprzedaż towarów i wyrobów kupionych w celu ich odsprzedaży w formie m.in. sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, składów materiałów budowlanych oraz domów wysyłkowych”.

W projekcie zapisano, że przepisy objęłyby także: franczyzobiorców, przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o „umowę agencji” (z wyłączeniem stacji paliw), przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny i obnośny.

W projekcie proponuje się, aby w wigilię Bożego Narodzenia (chyba, że przypada w niedzielę) oraz Wielką Sobotę „handel oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych” mógłby się odbywać do godz. 14. W projekcie przewidziano jednak szereg odstępstw od zasady zakazu handlu.

Handel będzie mógł się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające Święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Świętami Wielkanocnymi, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca.

Ponadto odstępstwa dotyczyłyby też m.in.: sklepów, gdzie handel prowadzi wyłącznie przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (z wyłączeniem franczyzobiorców i ajentów), stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), piekarni zlokalizowanych przy zakładach produkcyjnych prowadzących sprzedaż produktów własnej produkcji do godz. 13.

źródło:

Zobacz więcej