GUS: produkcja przemysłowa spadła o 3,4 proc.

GUS podał dane o gospodarce (fot. flickr/Ekkasit Chaingam)

W lipcu produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,4 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 6 proc. w czerwcu – poinformował w piątek GUS. Sprzedaż detaliczna w tym okresie była wyższa o 4,4 proc. Wyniki są gorsze, niż przewidywali analitycy.

GUS: gospodarka przyspiesza, ale bezrobocie nieco wzrosło

PKB liczony w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł realnie w ubiegłym roku o 3,6 proc., wobec wzrostu o 3,3 proc. w 2014 r. – podał we wtorek...

zobacz więcej

„W lipcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,4 proc. w porównaniu z lipcem ub. roku, a w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 18,8 proc. W okresie styczeń – lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,2 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,4 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 13,8 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2 proc.” – napisał Główny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Ekonomiści w tzw. konsensusie rynkowym spodziewali się w lipcu wzrostu produkcji o 0,9 proc. oraz spadku produkcji budowlano-montażowej o 16,2 proc.

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu liczona w cenach stałych była o 10,1 proc. niższa w porównaniu z czerwcem br. „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,6 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,6 proc. niższym w porównaniu z czerwcem br.” – zastrzegł GUS.

Sprzedaż detaliczna wyższa o 4,4 proc.

Sprzedaż detaliczna była wyższa o 4,4 proc. rdr , a w ujęciu kwartalnym wzrosła o 0,2 proc. „W lipcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 4,4 proc. (wobec wzrostu o 6,5 proc. przed miesiącem oraz o 3,5 proc. w lipcu ub. roku). W porównaniu z czerwcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 0,2 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 2,2 proc.)” – podał GUS.

Ekonomiści w tzw. konsensusie rynkowym spodziewali się wzrostu sprzedaży detalicznej o 5,4 proc. rdr.

W okresie styczeń-lipiec br. wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku wyniósł 5,1 proc. (wobec wzrostu o 3,7 proc. w 2015 r.).

źródło:

Zobacz więcej