Szałamacha: zatrzymaliśmy trend wysychania dochodów podatkowych

Deficyt budżetu państwa po czerwcu 2016 r. wyniósł 18,7 mld zł, czyli 34,1 proc. wartości planowanej w ustawie budżetowej. Jednocześnie był on niższy o 7,5 mld zł w stosunku do wykonania po czerwcu 2015 r. (26,1 mld zł) – poinformowało Ministerstwo Finansów.

– Dane o wykonaniu budżetu są dobre, następuje wyraźna odbudowa dochodów podatkowych – mówił minister finansów Paweł Szałamacha na konferencji prasowej. Ocenił, że to efekt m. in. rygorystycznych działań wobec oszustów podatkowych.

Minister Szałamacha: będzie lepiej dla tych na śmieciówkach

zobacz więcej

Według wstępnych szacunkowych danych w okresie I-VI br. dochody budżetu państwa były wyższe o 10,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 7,4 proc.

Czerwiec był drugim z kolei miesiącem, w którym odnotowano znaczącą dynamikę wpływów z podatku VAT na poziomie ok. 15,0 proc.

W maju br. realna sprzedaż detaliczna wyraźnie wzrosła. Wolumen sprzedaży detalicznej był o 4,3 proc. wyższy niż przed rokiem, natomiast jej wartość o 2,2 proc.

Bardzo dobre wyniki sprzedaży w okresie IV-V (łączny wzrost o 3,2 proc.) wskazują na poprawę dynamiki tej kategorii w II kw.

W efekcie dość wyraźnie zwiększy się również dynamika roczna. Najwięcej środków przekazano na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wydatki w ramach budżetów wojewodów oraz na obsługę długu skarbu państwa. Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do roku ubiegłego odnotowano m.in. w ramach budżetów wojewodów, co jest głównie związane z wypłatą w okresie kwiecień - czerwiec br. świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus.

Ponadto wyższe wykonanie wydatków odnotowano w ramach ZUS, co jest spowodowane m.in. przekazaniem środków na wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków.

źródło:

Zobacz więcej