Dorosłe dzieci alkoholików. „Nie oceniamy rodziców, ale musimy mówić o ich błędach”

Szacuje się, że około 40 procent Polaków dorastało w rodzinach alkoholików. Do tego należy dodać kilkanaście procent dorosłych, którzy wyszli z rodzin z inną dysfunkcją i teraz mają podobne problemy – przede wszystkim brak poczucia własnej wartości. Dla takich osób powstała książka „Rozwinąć skrzydła” i internetowa strona o tej nazwie .