„Koszt wychowania jednego dziecka w Polsce to prawie 200 tys. zł”

Koszt wychowania jednego dziecka w Polsce do momentu osiągnięcia 18. roku życia, mieści się w przedziale od 176 tys. do 190 tys. zł – wynika z najnowszego raportu Centrum im. Adama Smitha.

Ponad milion wniosków w programie „Rodzina 500 plus”

– Wiem, że wpłynęło ponad 800 tys. wniosków, w tym drogą elektroniczną 280 tys. – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej...

zobacz więcej

Koszt wychowania jednego dziecka w Polsce do osiągnięcia 18. roku życia mieści się w przedziale od 176 tys. do 190 tys. zł – wynika z najnowszego raportu Centrum im. Adama Smitha.

Według zaprezentowanego w środę raportu „Koszty wychowania dzieci w Polsce w 2016” wydatki na utrzymanie dwójki dzieci oscylują pomiędzy 317 tys. a 342 tys. zł, trójki z kolei między 422 tys. a 427 tys. zł, a czwórki między 528 tys. a 553 tys. zł. Jak wynika z wyliczeń Centrum im. Adama Smitha koszty te stanowią od 15 proc. do 30 proc. całkowitego budżetu rodziny. Według raportów CAS – całkowity koszt wychowania dziecka nie zmienił się na przestrzeni ostatnich czterech lat.

Polska z jednym z najniższych współczynników dzietności w UE

– Takie koszty wychowania dzieci są wynikiem polityki fiskalnej kolejnych rządów, a w szczególności poziomu opodatkowania pracy oraz wysokości podatków pośrednich (VAT) – twierdzą eksperci z CAS. Informują jednocześnie, że koszty te wraz z trudną sytuacją na rynku pracy, przyczyniają się do niskiego poziomu dzietności w Polsce.

Współczynnik dzietności (stosunek liczby urodzeń do liczby kobiet w wieku rozrodczym) w Polsce za rok 2014 wyniósł 1,32. To jeden z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Spośród państw UE niższy wynik w 2014 r. zanotowały tylko Grecja (1,30) i Portugalia (1,23). Najwyżej pod względem wskaźnika dzietności sytuują się Francja (2,01) oraz Irlandia (1,94). Według prognoz GUS liczba Polaków zmaleje z 38,4 miliona w 2014 do 36 milionów w 2035 r.

– Jesteśmy świadkami dramatu demograficznego, to nie jest porażka, to już jest dramat, ponieważ gdyby te wskaźniki odtwarzania naszej populacji miały być zachowane, to po prostu stopniejemy w ciągu dwóch pokoleń niemal o jedną trzecią – stwierdził wiceprezydent Łodzi i ekspert CAS, Ireneusz Jabłoński.

Wypełnij z nami wniosek. 5 pytań o 500 plus

W piątek rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”. Portal tvp.info ułatwi zainteresowanym...

zobacz więcej

„Program 500+ jako doraźna inwestycja”

Eksperci Centrum w swoim raporcie, odnosząc się do pomysłów rządu, mających zwiększyć wskaźnik dzietności, w tym do programu 500+, stwierdzili, że program 500+ co prawda poprawia sytuację materialną ubogich rodzin, jednak nie został on zintegrowany z innymi instrumentami pomocy socjalnej. Dlatego, zdaniem Andrzeja Sadowskiego, nie wiadomo, czy dzięki programowi 500+ uda się podnieść wskaźnik dzietności.

Sadowski zapytany przez portal tvp.info czy likwidacja podatku dochodowego może podnieść poziom życia polskich rodzin odpowiedział, że likwidacja podatku dochodowego jest tylko częścią techniczną.

– Natomiast to co podkreślamy od dłuższego czasu to kwestia obniżenia poziomu opodatkowania, po to aby, podnieść poziom materialny polskich rodzin. Najważniejsze jest obniżenie opodatkowania pracy. Polska rodzina nie utrzymuje się z ulg czy pomocy socjalnej tylko z pracy, ciężkiej pracy. To praca jest głównym źródłem utrzymania rodziny. Dlatego program 500plus należy traktować jako doraźna interwencje, a nie jak budowanie alternatywy dla pracy – dodał po chwili.

„Pomoc rozproszona nie zawsze dociera do osób potrzebujących”

Prezydent Centrum Adama Smitha odniósł się również do ciężkiej sytuacji rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi.

– Pomoc powinna trafiać do rodzin, które są w trudnej sytuacji, niezależnie czy to jest kwestia posiadania dziecka niepełnosprawnego czy zupełnie z innego tytułu. Mamy w Polsce bardzo dużo różnych świadczeń, które nie są na tyle zintegrowane, aby pomóc rodzinie opiekującej się osoba niepełnosprawna. Rodzina, która wykonuje w imieniu instytucji publicznej funkcję opiekuńcza powinna mieć realne środki na zapewnienie normalnego funkcjonowania. Proponowaliśmy jakiś czas temu samorządowi opolskiemu świadczenia w formie bonów(edukacyjnych i pielęgnacyjnych), w zależności od rodzaju pomocy, jaką należy udzielić. Pomoc rozproszona nie zawsze dociera do osób potrzebujących. Wsłuchując się w głosy rodziców dzieci niepełnosprawnych widać, że to nie działa, albo działa na skandalicznym poziomie – stwierdził na zakończenie rozmowy z nami Andrzej Sadowski.

Centrum im. Adama Smitha jest pierwszym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, niezależnym instytutem naukowo-badawczym. Centrum nie jest związane z żadną instytucją polityczną, zostało powołane 16 września 1989 roku w formie fundacji. Misją Centrum im. Adama Smitha jest badanie gospodarki i działanie na rzecz wolnego rynku – budowanego na fundamencie wolności i moralności oraz wolnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

źródło:
Zobacz więcej