Rząd PiS ocenił poprzedników. Zobacz wszystkie wystąpienia ministrów

Obecny rząd ocenił w środę w Sejmie poprzedników. Przez wiele godzin ministrowie recenzowali wyniki audytu rządów koalicji PO-PSL. Zobacz, jakie błędy wytknęli poprzedniej ekipie.

Szałamacha: ok. 60 mld zł rocznie strat z podatków

Zamiast uszczelniania podatków – ich podwyższenie. To główny zarzut ministra finansów Pawła Szałamachy wobec rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Minister przedstawił w Sejmie wyliczenia, według których budżet państwa tracił na nieściąganych podatkach około 60 mld zł rocznie. Dochody podatkowe sektora w 2007 wyniosły 22,7 procent PKB. W 2015 już 19,8 procent.

teraz odtwarzane
Paweł Szałamacha

Adamczyk: rząd PO-PSL wybudował najdroższe autostrady w Europie

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podsumowując rządy PO-PSL w dziedzinie infrastruktury zarzucił PO-PSL, że wybudowali najdroższe autostrady i drogi ekspresowe w Europie. – 1 km budowy autostrad i dróg ekspresowych na koniec 2012 r. kosztował ok. 10 mln euro. W Niemczech w porównywalnych warunkach geograficznych i geologicznych ok. 8,2 mln euro, na Słowenii – 7,3 mln euro – zaznaczył.

teraz odtwarzane
Andrzej Adamczyk

Jackiewicz o grzechach poprzedniego rządu

Minister skarbu Dawid Jackiewicz mówił w Sejmie o grzechach poprzedniej ekipy rządzącej. Jego zdaniem chodzi o „pazerność”, „niegospodarność”, „rozrzutność”, łamanie procedur, wykorzystywanie spółek do celów politycznych oraz działania na szkodę interesów państwa.

teraz odtwarzane
Wystąpienie min. Dawida Jackiewicza w Sejmie

Morawiecki: zadłużenie państwa na ponad 2 biliony zł

Minister rozwoju Mateusz Morawiecki zarzuca rządom PO-PSL zadłużenie państwa u zagranicznych wierzycieli na 2 biliony 100 miliardów złotych brutto. Polityk podkreślił, że wymieniona kwota stanowi 125 proc. zadłużenia względem PKB co do zagranicy.

teraz odtwarzane
Mateusz Morawiecki

Kamiński skierował zawiadomienia do prokuratury

– ABW działała ponadstandardowo m.in. w sprawie marszu „Obudź się Polsko” i innych legalnych manifestacji ówczesnej opozycji i obrońców życia – powiedział w Sejmie minister, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Dodał, że delegatury ABW otrzymały pismo polecające podjęcie działań dla uzyskania pełnej wiedzy na temat marszu i udziału w nim osób z podległego terenu.

teraz odtwarzane
Mariusz Kamiński

Kempa: wyjazdowe posiedzenia rządu kosztowały co najmniej 216 tys. zł

Następnie głos zabrała szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa, która mówiła o wydatkach poprzedniego rządu. – Najwyższe środki finansowe na umowy cywilno-prawne dotyczyły wynagrodzeń pięciu członków słynnego zespołu ds. wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Łącznie ten zespół kosztował Skarb Państwa 265 tysięcy złotych – powiedziała.

teraz odtwarzane
Beata Kempa

Gliński: panowała lekkomyślność w zakresie polityki kulturalnej

Po minister Kempie głos zabrał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Przedstawiając bilans dwóch kadencji rządów PO-PSL podkreślił, że „brak było wypracowanych zasad polityki i strategii kulturalnej”.

– Jedyną strategią, którą objęte było formalnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, była strategia rozwoju kapitału społecznego, która jest ponadsektorowa, ogólna, obejmowała cztery ministerstwa. Zaniechano jej operacjonalizacji, nie przyznano żadnych środków na realizację. Nie było także żadnej oceny ani ewaluacji tej strategii; ona została – przypominam – wprowadzona w 2013 roku, w marcu – mówił.

teraz odtwarzane
Piotr Gliński

Zalewska: polscy nauczyciele wypełniają papierki

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zarzuciła swoim poprzednikom, że doprowadzili do nadmiernego zbiurokratyzowania polskiej szkoły, na czym tracą i uczniowie, i nauczyciele. – Polscy nauczyciele, zamiast uczyć, wypełniają papierki, przez to spędzają najmniej czasu z uczniem w całej Unii Europejskiej. Pedagodzy w Europie spędzają z uczniami od 30 do 80 procent czasu więcej – mówiła.

teraz odtwarzane
Anna Zalewska

Gróbarczyk: za PO-PSL utracono 63 tys. miejsc pracy związanych ze stoczniami

– Za koalicji PO-PSL zlikwidowano 63 tys. miejsc pracy związanych z przemysłem stoczniowym – mówił z kolei minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Dodał, że polskie stocznie straciły zamówienia na budowę statków o wartości 6 mld zł.

– Rok 2008 i początek rządów PO i PSL rozpoczął okres katastrofy w gospodarce morskiej – przekonywał.

Jak uzasadniał, pierwszą decyzją rządów koalicji była likwidacja ministerstwa gospodarki morskiej, co „rozbiło centrum kompetencyjne i organizacyjne” tej gospodarki. Następnie uchwalono ustawę kompensacyjną, „a w rzeczywistości ustawę likwidującą polski przemysł produkcji statków”.

teraz odtwarzane
Marek Gróbarczyk

Bańka: poprzednikom nie zależało na sporcie

– Za rządów poprzedniej koalicji to nie był resort, którego szefom zależało na sporcie i turystyce – powiedział minister sportu i turystyki Witold Bańka. Szef resortu podkreślił, że budżetowe środki finansowe przeznaczone na sport tylko wtedy przynoszą efekty, gdy są rozsądnie i zgodnie z ich przeznaczeniem wydawane.

– A sposób ich wydawania w poprzednich latach można przyrównać do... jeździectwa. Cechowała go ułańska fantazja, jeździec był bez głowy i tak galopowaliście przez sport – zarzucił poprzednikom.

teraz odtwarzane
Witold Bańka

Rafalska: system wsparcia rodzin nie spełniał swojej roli

– To ludzie są najważniejsi, a nie doraźny interes polityczny, o który poprzednia koalicja świetnie zadbała – mówiła natomiast szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, oceniając rządy PO-PSL. Jak podkreśliła, system wsparcia rodzin nie spełniał wówczas podstawowej roli.

– Rodzina, praca, emerytury – to kluczowe obszary dla każdego z nas – podkreśliła. – Zmiany wprowadzane w tych obszarach nie mogą być wypadkową celów politycznych i doraźnie podejmowanych działań, czy też wynikać z zimnej politycznej kalkulacji – oceniła.

teraz odtwarzane
Elżbieta Rafalska

Waszczykowski: w latach 2007-2015 została osłabiona pozycja Polski

Jako następny głos zabrał minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. – Stan, w jakim zastałem polską politykę zagraniczną, określam najbardziej eufemistycznie jako niezadawalający. W latach 2007-2015 podjęto szereg błędnych decyzji politycznych, które de facto osłabiły międzynarodową pozycję Polski – podkreślił.

Waszczykowski podkreślił, że MSZ jako instytucja odpowiedzialna za realizację zdań i celów polskiej polityki zagranicznej było zarządzane „w szczególny sposób: autorytarny, charakteryzujący się nadregulacją wynikającą z wiary w moc aktów prawnych niższej rangi”.

teraz odtwarzane
Witold Waszczykowski

Tchórzewski: prywatyzacja spółek energetycznych była szkodliwa dla państwa

– W dłuższej perspektywie prywatyzacja spółek energetycznych była szkodliwa dla państwa – ocenił minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że przez 7,5 roku rządy pozorowały restrukturyzację w sektorze górnictwa kamiennego. – Z tych 8 lat, 7,5 oceniam negatywnie, a nawet szkodliwie – podkreślił.

Tchórzewski podkreślił, że negatywnie należy ocenić zwłaszcza decyzje dotyczące prywatyzacji spółek energetycznych.

teraz odtwarzane
Krzysztof Tchórzewski

Gowin: wprowadzane reformy rozminęły się z potrzebami

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, przedstawiając bilans rządów PO-PSL w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, podkreślił, że szkolnictwo wyższe w latach 2011-2014 przeszło dwie głębokie próby reformy. – Intencje tej reformy były pozytywne. Chodziło z jednej strony o dostosowanie systemu szkolnictwa wyższego do systemu bolońskiego, z drugiej zaś o wypracowanie obiektywnych kryteriów oceny działalności naukowej i działalności dydaktycznej umożliwiającej wzrost konkurencyjności między uczelniami. Gorzej jest, jeżeli chodzi o efekty – podkreślił.

teraz odtwarzane
Jarosław Gowin

Streżyńska: środki na informatyzację państwa wydawane nieefektywnie

– Środki na informatyzację państwa w latach rządów poprzedniej koalicji były wydawane chaotycznie i nieefektywnie – przekonywała minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

– Podstawowym problemem nieefektywności był brak precyzyjnej strategii informatyzacji państwa, zarządzania portfelem projektów IT w administracji publicznej, brak jakiejkolwiek koordynacji projektów wykonywanych przez poszczególne resorty, co spowodowało brak możliwości wykorzystania efektu skali i uzyskania oszczędności przy nabywaniu urządzeń i technologii IT – powiedziała.

teraz odtwarzane
Anna Streżyńska

Jurgiel: rządy PO-PSL w rolnictwie to nieudolność, opieszałość, nepotyzm

Jako kolejny członek Rady Ministrów głos zabrał minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. – Nieudolność, nieskuteczność, opieszałość, nepotyzm, brak działań wyprzedzających, arogancja wobec organizacji rolniczych – tak określił rządy koalicji PO i PSL w obszarze rolnictwa. – Polityce rolnej brakowało spójności, cechowała ją fragmentaryczność działania, podszyta brakiem kompetencji. Nic dziwnego, że obecnie w wielu dziedzinach na wsi mamy do czynienia z trudną sytuacją – powiedział.

teraz odtwarzane
Krzysztof Jurgiel

Radziwiłł: spuścizną po PO-PSL zadłużenie szpitali

– Zaniedbania poprzedniej ekipy rządzącej skutkują m.in. kłopotami z informatyzacją polskiej służby zdrowia oraz zadłużeniem szpitali – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oceniając ostatnie osiem lat sprawowania władzy przez koalicję PO-PSL.

– Już w pierwszych dniach pracy w ministerstwie zdrowia stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem uratowania programu informatyzacji polskiej służby zdrowia, czyli tzw. projektu P1 - elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych – wskazał Radziwiłł. Kosztorys systemu P1, jak mówił minister, wynosił ponad 700 mln, z czego ponad 570 mln to finansowanie ze środków UE.

teraz odtwarzane
Konstanty Radziwiłł

Szyszko: przyjęcie pakietu klimatycznego UE kosztuje Polskę miliardy zł

– Przyjęcie przez rząd PO-PSL unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego kosztować będzie Polskę ponad 20 mld zł – wyliczył minister środowiska Jan Szyszko. Poprzedników skrytykował też za to, że zamiast promować geotermię, wspierali drogie i niepolskie technologie uzyskiwania energii z wiatru. Minister przypomniał, że Polska w ramach protokołu z Kioto zredukowała emisję CO2 o 32 proc. przy zakładanych 6 proc.

teraz odtwarzane
Jan Szyszko

Ziobro: wasza sprawiedliwość była wybiórcza

– Wasza sprawiedliwość była wyjątkowo wybiórcza; byli równi i równiejsi – mówił do PO minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przypominał „zamiecioną pod dywan” aferę hazardową, uniewinnienie od zarzutu korupcji b. posłanki PO Beaty Sawickiej oraz aferę Amber Gold.

W swym wystąpieniu Ziobro powiedział, powołując się na sondaże, że dorobek zaufania do wymiaru sprawiedliwości z lat rządów PiS z lat 2005-2007 został przez PO i PSL całkowicie zniweczony. – Zaledwie 25 proc. Polaków pozytywnie ocenia funkcjonowanie polskich sądów, o prokuraturze lepiej nawet nie wspomnieć – oświadczył.

teraz odtwarzane
Zbigniew Ziobro

Błaszczak: rząd PO-PSL zwijał instytucje państwowe

Krytyczny wobec poprzedników był także minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. – To, co działo się przez osiem lat rządów PO-PSL w MSWiA, można określić słowami „zwijanie instytucji państwowych” oraz „lekceważenie zagrożeń” – mówił. Błaszczak wyliczył, że w czasie rządów PO-PSL zlikwidowano ponad połowę – 418 z 817 – posterunków policji. Obecnie trwa proces ich przywracania.

Szef MSWiA przypomniał, że poprzedni rząd zlikwidował dwa oddziały Straży Granicznej na południowej granicy Polski. W tym kontekście minister nawiązał do decyzji podjętej na forum Unii Europejskiej z września 2015 roku, w ramach której Polska zobowiązała się przyjąć ok. 7 tys. uchodźców w latach 2016-2017.

Wśród zaniedbań poprzedniej ekipy wymienił m.in. lekceważenie zagrożeń oraz nieprzeprowadzenie zmian w ustawie o policji.

teraz odtwarzane
Mariusz Błaszczak

Macierewicz: siły zbrojne nie zapewniały bezpieczeństwa RP

Na koniec głos zabrał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. – Gdy wchodziłem do ministerstwa obrony, Siły Zbrojne RP nie posiadały ani zdolności zapewnienia bezpieczeństwa terytorium państwa, obszaru powietrznego, kluczowych obiektów kierowania państwem, ani cyberprzestrzeni – mówił. Jak zapewnił, wdrożono już działania naprawcze we wszystkich obszarach. – Wobec wielu z państwa należy się nie krytyka, ale konsekwencje karne za to, co zrobiliście – powiedział do polityków PO i PSL.

Minister oświadczył, że polskie wojsko w kondycji, w jakiej je zastał, „zdolne było jedynie do prowadzenia ograniczonych działań opóźniających działania agresora”. – Nie zapewniono realnej pomocy ze strony państw sojuszniczych – podkreślił. Zauważył zarazem, że „wojska skoncentrowano na granicy zachodniej - tak jakby stamtąd groziło zagrożenie - pozostawiając flankę wschodnią bez osłony i pozostawiając ludność w stanie niepewności”.

teraz odtwarzane
Antoni Macierewicz

źródło:
Zobacz więcej