RAPORT

Wojna na Ukrainie

Już wiadomo, od kiedy Polska wprowadzi kontrole graniczne

Kontrola na granicy wewnętrznej Polski zostanie przywrócona od 4 lipca do 2 sierpnia – zakłada projekt rozporządzenia resortu spraw wewnętrznych, który trafił do uzgodnień. Ma to związek ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży.

Polska w lipcu przywróci kontrole na granicach? Waszczykowski nie wyklucza

Myślimy o tym, żeby w lipcu, kiedy w Polsce będą Światowe Dni Młodzieży oraz szczyt NATO, wprowadzić kontrole na granicach – powiedział szef MSZ...

zobacz więcej

Kontrola będzie się odbywać na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej z: Niemcami, Słowacją, Czechami i Litwą, a także w portach i na lotniskach. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, ma to na celu „przeciwdziałanie wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa”.

Kontrola na wyrywki

Działania kontrolne będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na trasach przecinających granicę. Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie w oparciu o mobilne patrole Straży Granicznej, wykorzystujące pojazdy specjalistyczne tzw. schengenbusy. Są one wyposażone w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji narkotyków oraz urządzenia do kontroli radiometrycznej.

Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy – inaczej niż na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, wobec wytypowanych osób na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby innych państw. Przywrócenie kontroli – jak zapewnia SG – nie będzie uciążliwe dla obywateli, a kontrole będą miały charakter doraźny.

Polska wprowadzi kontrole na granicach. Światowe Dni Młodzieży testem dla służb

Przed i w czasie Światowych Dni Młodzieży zostaną czasowo przywrócone kontrole na granicach. – Pogranicznicy będą sprawdzać podróżnych – tak samo,...

zobacz więcej

Sytuacja szczególna

Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty lub paszport. Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy.

W przypadku zidentyfikowania osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski.

Zgodnie z prawem wspólnotowym czasowe przywrócenie kontroli granicznych możliwe jest w szczególnych sytuacjach, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, na przykład przy okazji organizacji międzynarodowych imprez masowych.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej