Można już składać wnioski o świadczenie „Rodzina 500 plus”

Dziś startuje program „Rodzina 500 Plus”. Wnioski o świadczenie można wysyłać pocztą lub złożyć przez internet za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS, ePUAP oraz za pomocą bankowości elektronicznej. Rodzice składają je w gminie, w której mieszkają.

„Wypłaty z programu 500+ powinny się zacząć w maju”

– Ostrożnie zakładając wypłaty z programu 500+ powinny się zacząć w maju, choć w mniejszych gminach mogą być jeszcze w kwietniu. Świadczenia będą...

zobacz więcej

Resort dołożył starań, by system Empatia poradził sobie przy zwiększonym przesyłaniem wniosków, obciążeniu – zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Do programu włączyło się 21 banków nie licząc banków spółdzielczych. Minister Rafalska podkreśliła, że nie spodziewała się tak dużego zainteresowania świata finansów programem.

Banki umożliwią elektroniczne składanie wniosków. Wiceprezes Związku Banków Polskich Mieczysław Groszek podkreśla w rozmowie, że, usprawni to funkcjonowanie programu w pierwszym, trudnym etapie. Będzie też dla banków bardzo dobrą wizytówką.

Bezpłatny wniosek

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny. Przy składaniu wniosku nie będzie wymagany skrócony odpis aktu urodzenia dziecka ani akt małżeństwa. Rodzice i opiekunowie na złożenie wniosku mają trzy miesiące. Jeśli zrobią to do 1 lipca włącznie otrzymają wyrównanie od 1 kwietnia.

„Rodzina 500 plus” to program przewidujący wypłatę 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. W przypadku jednego pomoc będzie przysługiwała tym rodzinom, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 złotych i 1200 złotych w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

teraz odtwarzane
Dziś startuje program „Rodzina 500 Plus”

„500+ zatrzyma implozję demograficzną”; „widać już problemy z finansowaniem tego programu”

– Dopiero kompleksowa zmiana, do której zdolny jest PiS, może uruchomić program, który jest w stanie zatrzymać implozję demograficzną – mówił w...

zobacz więcej

Rodziny wielodzietne

W Nowym Sączu według wstępnych szacunków o wsparcie będzie się starać prawie sześć tysięcy trzysta rodzin. Wśród nich Beata Kotlarz, która z mężem wychowuje pięcioro dzieci.

Jak mówi, to znaczny zastrzyk finansowy bo potrzeby całej rodziny są duże. – Pieniądze w pierwszej kolejności będą wydane na buty i ubrania dla dzieci. Następnie na wyprawki szkolne – zaznacza.

Program zakłada, że każda rodzina bez względu na dochody będzie mogła otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko.

W skali kraju na realizację programu przeznaczono ponad 17 miliardów złotych. Z szacunków resortu rodziny wynika, że w całym kraju programem zostanie objętych 2,7 mln rodzin, wychowujących 3,7 mln dzieci.

źródło:
Zobacz więcej