RAPORT

Wojna na Ukrainie

IPN: w aktach znalezionych u Kiszczaka jest zobowiązanie do współpracy z SB podpisane „Lech Wałęsa”

Wśród dokumentów przejętych przez IPN w domu generała Czesława Kiszczaka są akta TW „Bolka” – poinformował na konferencji prasowej szef IPN Łukasz Kamiński. – W teczce personalnej znajduje się koperta, a w niej odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa podpisane: Lech Wałęsa – powiedział. Dodał, że archiwista potwierdził autentyczność akt.

„Kiszczak wiedział, po co gromadzi dokumenty i jaką mają wartość”

– Stawiałbym, że dokumenty zgromadzone przez gen. Kiszczaka dotyczą Okrągłego Stołu i ludźmi z nim związanych. To takie haki okrągłostołowe. Ta...

zobacz więcej

We wtorek prezes IPN Łukasz Kamiński poinformował, że tego dnia prokurator IPN w asyście policji zabezpieczył w domu Czesława Kiszczaka dokumenty, których sprzedaż zaoferowała wdowa po generale.

Wśród przejętych materiałów są rękopisy, maszynopisy i fotografie. Zabezpieczona dokumentacja – w sumie sześć obszernych pakietów – została przewieziona do siedziby IPN. Tam rozpoczęły się formalne oględziny tych materiałów. W czwartek IPN wydał pierwszy komunikat w sprawie ich zawartości.„Po otwarciu zapieczętowanego pakietu oględzinom poddano jego zawartość w postaci papierowej paczki zawierającej dwie teczki. Na tej paczce była przyklejona koperta zaadresowana »Do Dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie do rąk własnych«. W kopercie znajduje się odręcznie napisany list z kwietnia 1996 r., w którym Czesław Kiszczak informuje o przekazaniu do Archiwum Akt Nowych akt dokumentujących współpracę Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. List jest odręcznie podpisany przez Czesława Kiszczaka. List wraz z paczką zawierającą obie teczki nie został wysłany” – głosi komunikat IPN, odczytany w czwartek przez prezesa IPN Łukasza Kamińskiego na konferencji prasowej.

Rękopisy, maszynopisy, fotografie wśród akt przejętych w domu Kiszczaka

– Wśród przejętych materiałów są rękopisy, maszynopisy i fotografie. Zabezpieczona przez prokuratora IPN dokumentacja, w sumie sześć obszernych...

zobacz więcej

„Dokumenty autentyczne”

„Akta, które zostały poddane oględzinom, składają się z teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika o pseudonimie »Bolek«. W teczce personalnej znajduje się 90 kart dokumentów. Teczka jest w oryginalnych okładkach. W teczce personalnej, podzielonej na dwie części, znajdują się dwa spisy zawartości dokumentów. Opisy zawartości odpowiadają stanowi faktycznemu dokumentów znajdujących się w teczce. W teczce personalnej znajduje się koperta, a w niej odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa podpisane: Lech Wałęsa »Bolek«. Wśród dokumentów znajdujących się w tej teczce są również m.in. odręczne, podpisane pseudonimem »Bolek«, pokwitowania odbioru pieniędzy” – poinformował IPN.

– W teczce pracy tajnego współpracownika, liczącej 279 kart, w oryginalnych okładkach, znajdują się liczne doniesienia tajnego współpracownika pseudonim „Bolek” oraz notatki funkcjonariuszy SB ze spotkań z tajnym współpracownikiem pseudonim „Bolek”. Część doniesień pisana jest odręcznie i podpisana pseudonimem „Bolek”. Dokumenty znajdujące się w obu teczkach obejmują okres lat 1970–1976. W opinii uczestniczącego w czynnościach eksperta-archiwisty dokumenty są autentyczne – powiedział prezes IPN.

– Wszystkie poddawane oględzinom dokumenty są precyzyjnie opisywane. Czynność ta będzie dziś kontynuowana. Niezwłocznie po jej zakończeniu zawartość pierwszego pakietu zostanie udostępniona zgodnie z procedurami opisanymi w ustawie o IPN. Kolejne pakiety, zawierające dokumenty zabezpieczone przez prokuratora IPN 16 lutego br., będą poddawane analogicznym czynnościom, a następnie sukcesywnie udostępniane – powiedział.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej