RAPORT

Pogarda

Rękopisy, maszynopisy, fotografie wśród akt przejętych w domu Kiszczaka

Najnowsze

Popularne

– Wśród przejętych materiałów są rękopisy, maszynopisy i fotografie. Zabezpieczona przez prokuratora IPN dokumentacja, w sumie sześć obszernych pakietów, została przewieziona do siedziby Instytutu – mówił prezes IPN-u Łukasz Kamiński podczas konferencji nt. zabezpieczonych w domu gen. Kiszczaka dokumentów. – Dziś grupa wyznaczonych prokuratorów rozpoczyna formalne oględziny zabezpieczonej dokumentacji z udziałem specjalistów – dodał prokurator Tomasz Kamiński. Jak podkreślił, dopiero po oględzinach będzie można stwierdzić, czy zabezpieczone dokumenty stanowią oryginały i co się w nich znajduje.

Rodzina murem za Wałęsą. „Wartość dokumentów jest zerowa”, „jesteśmy narodem okrutnym”

– Nie reaguję zdziwieniem na to, że nagle kilka miesięcy po tym jak PiS przejął władzę, odnajdują się jakieś nowe kwity. Czego dotyczy ta spraw...

zobacz więcej

Wstępna analiza zabezpieczonych w domu gen. Kiszczaka dokumentów pokazuje, że podlegają one przekazaniu do zasobów archiwum IPN. – Czynności te zostały dokonane w ramach śledztwa rozpoczętego w ubiegłym roku. Wśród przejętych materiałów są rękopisy, maszynopisy oraz fotografie. Zabezpieczona dokumentacja to w sumie sześć obszernych pakietów. Zostały one przewiezione prosto do siedziby IPN – mówił Łukasz Kamiński.Tym samym zaprzeczył jakoby po drodze trafiły do prokuratury.

Prezes Instytutu dodał, że grupa prokuratorów wraz z zespołem ekspertów archiwistów z Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN rozpoczęła oględziny zabezpieczonych dokumentów. Akta przejęte z domu Kiszczaka znajdują się już na terenie IPN-u. Czynności prokuratora IPN w mieszkaniu wdowy po Czesławie Kiszczaku trwały od godz. 18 do 22 i przebiegły bez zakłóceń.

„Jeżeli Kiszczak trzymał te dokumenty w domu, należy się spodziewać, że były ważne”

zobacz więcej

„Nie możemy spekulować”

Obecny na konferencji prokurator IPN Tomasz Kamiński, pytany o to, czy wśród znalezionych dokumentów są tylko te dotyczące prawdopodobnie TW „Bolka”, czy również innych osób, odpowiedział, że do momentu zakończenia tych oględzin, nie zostanie upubliczniona żadna informacja w zakresie tego kogo one dotyczą. – Dopiero po autorytatywnym stwierdzeniu, że są prawdziwe, podlegają przekazaniu władzom instytutu można mówić, że są to dokumenty dotyczące określonej osoby. Jesteśmy prokuratorami, nie możemy spekulować – powiedział.

„Dalsze przeszukania leżą w gestii referenta sprawy”

Zabezpieczenie materiałów u wdowy po gen. Czesławie Kiszczaku nastąpiło w ramach wszczętego w ub. roku śledztwa ws. ukrycia dokumentów podlegających przekazaniu Instytutowi Pamięci Narodowej - poinformował w środę prezes IPN Łukasz Kamiński.

Prokurator Tomasz Kamiński powiedział, że dopiero po zakończeniu oględzin materiałów będzie można powiedzieć, czy dokumenty te stanowią oryginały, bądź nie. – Zostały zabezpieczone małe worki, które zawierają te dokumenty. Dopiero teraz dokonany zostanie dokładny spis tych rzeczy – powiedział. Pytany o to, czy będą kolejne przeszukania w nieruchomościach należących do Kiszczaków m.in. w domu na Mazurach, powiedział, że zlecenie dalszych przeszukań leży w gestii referenta sprawy.


Więcej informacji w raporcie „Teczki z szafy gen. Kiszczaka”

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej