RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

O czym mówił Waszczykowski? Osiem najważniejszych punktów przemówienia ministra

– W 2016 r. Polska będzie musiała zmierzyć się z trzema wielkimi kryzysami: bezpieczeństwa, sąsiedztwa oraz projektu europejskiego – mówił w piątek w Sejmie szef MSZ Witold Waszczykowski. Obawy ministra budzi Rosja, która zmierza do „rewizji porządku europejskiego”. Waszczykowski podkreślił „szczególne” kontakty z Londynem, strategiczny sojusz z USA i potrzebę „szczerego” dialogu z Berlinem. Szef MSZ zaznaczył, że w kontekście tzw. kryzysu imigracyjnego „UE powinna przede wszystkim odzyskać kontrolę nad przepływem osób przybywających do Europy”.

Rosyjski minister kultury: proponowaliśmy negocjacje ws. pomnika smoleńskiego. Od kwietnia bez odpowiedzi

zobacz więcej

1. „Pragmatyczne” stosunki z Rosją. Witold Waszczykowski, szef MSZ podkreślił, że najwięcej obaw budzi bezpieczeństwo, a dokładnie polityka Rosji na wschodzie. Nowa strategia tego kraju dopuszcza użycie siły przy realizacji swoich interesów. Zdaniem Szefa MSZ trzeba jednak budować pragmatyczne kontakty z Moskwą.

– Z myślą o Rosji powtórzę słowa prezydenta Andrzeja Dudy. Polska nie ma odwiecznych wrogów. Mimo trudnej historii udało nam się zbudować relacje przyjaźni z Niemcami. W Polsce wielu liczy, że podobny proces jest możliwy w relacjach z Rosją – przekonywał szef MSZ.

Jego zdaniem wzajemne zaufanie buduje się przez konkretne gesty. – Z polskiego punktu widzenia takimi gestami ze strony Rosji mogą być rzetelna współpraca w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej i zwrot wraku prezydenckiego samolotu.

teraz odtwarzane
Waszczykowski: nie sprzeciwimy się szczytowi NATO-Rosja

Prezydent chwali „małe exposé” szefa MSZ: powiedział to, co dla mnie ogromnie ważne

– Wskazał najważniejsze priorytety w polskiej polityce zagranicznej – powiedział prezydent Andrzej Duda po wysłuchanie sejmowego wystąpienia...

zobacz więcej

2. Wsparcie dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii. Wsmocnienie Grupy Wyszehradzkiej Waszczykowski mówił też o potrzebie stworzenia nowego, pozytywnego oddziaływania Unii Europejskiej na jej wschodnie sąsiedztwo. Jego zdaniem w interesie Polski leży wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. – Będziemy zabiegać o konsekwentne wdrażanie w życie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina oraz porozumienia o pogłębionej strefie wolnego handlu – podkreślał Witold Waszczykowski.

Wyraził też nadzieję, że wejście w życie umów stowarzyszeniowych z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą oraz zielone światło Komisji Europejskiej dla zniesienia wiz dla obywateli Gruzji i Ukrainy, przyczynią się do stabilizacji regionu.

Waszczykowski podkreślił także, że Polska powinna dążyć do zwiększenia skuteczności współdziałania w Grupie Wyszehradzkiej, szczególnie w kwestiach agendy europejskiej, obronności, bezpieczeństwa energetycznego, polityki spójności i infrastruktury.

teraz odtwarzane
Waszczykowski o Ukrainie

3. Kryzys Unii Europejskiej. Jako trzeci problem, z którym musi zmierzyć się polska polityka zagraniczna, Witold Waszczykowski wskazał kryzys projektu europejskiego. Dodał, że Polska będzie się przeciwstawiać wewnętrznemu zróżnicowaniu Unii Europejskiej, pomysłowi mini-Schengen czy dyskryminacji obywateli polskich mieszkających w krajach unijnych. Zapewnił, że polski rząd przeciwstawi się wszelkim rozwiązaniom, które uderzałyby w interes bezpieczeństwa ekonomicznego Polski i rodzimych przedsiębiorstw.

Zdaniem szefa polskiej dyplomacji, Unia Europejska powinna wrócić do swoich korzeni i do założeń traktatowych. Minister spraw zagranicznych dodał, że Polska nie popiera idei Unii Europejskiej dwóch prędkości i prymatu państw należących do strefy euro. Alternatywą Unii sprawnie działającej i szanującej podmiotowość wszystkich krajów jest „system koncertu mocarstw, z którym Polska ma historycznie złe doświadczenia”.

„Widać, jaka gigantyczna walka się w panu toczy pomiędzy dobrym dyplomatą a politykiem”. Opozycja o Waszczykowskim

- Naszym celem jest rozwój współpracy w sferze bezpieczeństwa z USA. Rok 2016 to czas przejścia do realizacji polsko-amerykańskiej umowy o tarczy...

zobacz więcej

4. Problem uchodźców w Europie. Waszczykowski podkreślił, że narastającym problemem w Europie jest potężna fala migracji zarobkowej i uchodźców. Jego zdaniem, potrzebne są działania dostosowujące polską politykę zagraniczną i bezpieczeństwa do tych wyzwań. – Unia Europejska powinna przede wszystkim odzyskać kontrolę nad przepływem osób przybywających do Europy – mówił w Sejmie szef MSZ. Jego zdaniem decyzje o relokacji uchodźców nie przyniosły rezultatów.

5. NATO i partnerstwo z USA. Szef MSZ zaznaczył również, że podstawą bezpieczeństwa, zarówno polskiego, jak i europejskiego i transatlantyckiego, jest NATO. – W związku z pogarszającą się sytuacją na wschodniej i południowej flance NATO, rolą Sojuszu będzie wzmocnienie funkcji odstraszania oraz zdolności do kolektywnej (solidarnej) obrony przed napaścią z zewnątrz – dodał. Minister chciał, aby ważne decyzje zapadły na lipcowym szczycie NATO w Polsce. – Chcemy, aby to właśnie w Warszawie Sojusz praktycznymi krokami potwierdził wiarygodność gwarancji bezpieczeństwa również w stosunku do państw swojej wschodniej flanki – podkreślił.

Szczególna rola leży tutaj w partnerstwie z USA.

– Rok 2016 to czas przejścia do realizacji polsko-amerykańskiej umowy o tarczy antyrakietowej i rozpoczęcia budowy bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. To także kolejny rok zwiększonej obecności wojsk USA w Polsce – podkreślił. Waszczykowski dodał, że jako Polska będziemy dążyć do bardziej trwałego zakotwiczenia amerykańskich sił zbrojnych na terytorium naszego kraju.

ZPP chce „anglosaskiego cynizmu” w kwestiach imigracyjnych. „Zalegalizować pobyt Ukraińców, Białorusinów i Wietnamczyków”

O ustawowe zalegalizowanie stałego pobytu wszystkich Ukraińców, Wietnamczyków i Białorusinów w Polsce – ok. miliona osób – zaapelował w czwartek na...

zobacz więcej

6. Waszczykowski o stosunkach z Londynem. Minister SZ podkreślił też szczególną rolę stosunków z Londynem. – Będziemy utrzymywać dialog i regularne konsultacje na różnych szczeblach z najważniejszymi partnerami europejskimi – w pierwszej kolejności z Wielką Brytanią, z którą łączy nas nie tylko rozumienie wielu ważnych elementów agendy europejskiej, ale także podobne podejście do problemów bezpieczeństwa europejskiego – powiedział minister Waszczykowski.

7. Brak zgody na dyskryminację Polaków. Podczas wystąpienia Waszczykowski podkreślił, że „nie będzie zgody polskich władz na naruszenie jednego z fundamentów Unii, a więc prawa obywateli UE do swobodnego przemieszczania się w UE, również ze względu na znaczenie mobilności pracowniczej dla silnego, jednolitego rynku w ramach globalnej rywalizacji”. – Nie będziemy akceptować rozwiązań, które skutkowałyby dyskryminacją naszych rodaków w jakimkolwiek państwie członkowskim UE – mówił szef polskiej dyplomacji.

teraz odtwarzane
Waszczykowski o kontaktach z USA

Niemcy mają dosyć Angeli Merkel. 40 proc. badanych żąda rezygnacji kanclerz

40 procent Niemców domaga się rezygnacji Angeli Merkel ze stanowiska kanclerza – wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut badania opinii...

zobacz więcej

8. Waszczykowski o kontaktach z Niemcami. Szef MSZ poświęcił czas w swoim wystąpieniu również stosunkom z Berlinem. – Polska będzie kontynuować przyjazne relacje z Niemcami, naszym najważniejszym sąsiadem i partnerem gospodarczym. W tym roku mija 25 lat od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską i Republiką Federalną – mówił.

Zdaniem ministra jest to dobra okazja do „małego remanentu” spraw sąsiedzkich. Jak podkreślił, „kontakty polsko-niemieckie, będą miały się jeszcze lepiej, jeśli będzie im towarzyszyć szczerość i otwartość, a nie udawana czasem, powierzchowna koncyliacyjność”. – Taki właśnie duch szczerości i otwartości na współpracę towarzyszył niedawnym wizytom prezydenta Andrzeja Dudy i mojej w Berlinie, a także wizycie ministra Franka-Waltera Steinmeiera w Warszawie – zaznaczył Waszczykowski.

teraz odtwarzane
Szef MSZ o kontaktach z Niemcami

źródło:
Zobacz więcej