RAPORT

DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM PO WYROKU TK

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę medialną

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę o radiofonii i telewizji. Tak zwana mała ustawa medialna, przyjęta pod koniec grudnia przez parlament, zakłada wygaśnięcie mandatów obecnych władz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Tego samego dnia po południu tekst ukazał się w Dzienniku Ustaw. Prace nad kolejnymi zmianami w mediach mają potrwać kilka miesięcy.

Senat zatwierdził ustawę medialną. Nowela trafi do prezydenta

Senat zatwierdził bez poprawek nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Za głosowało 57 senatorów, przeciw było 23 senatorów, a dwóch...

zobacz więcej

– Panu prezydentowi zależy, żeby media w Polsce spełniały swoją rolę, dlatego pan prezydent podpisał ustawę o radiofonii i telewizji, tym samym pan prezydent dał szansę parlamentowi na stworzenie takich norm, takich przepisów prawnych, które zagwarantują w przyszłości, że media publiczne, media narodowe będą rzetelne, obiektywne i wiarygodne – mówiła szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska na konferencji zorganizowanej wczesnym popołudniem w czwartek, w Pałacu Prezydenckim.

Rzeczniczka Kancelarii Prezydenta podkreśliła, że Andrzej Duda będzie się bacznie przyglądał mediom publicznym i zwracał uwagę, żeby „cechowały się bezstronnością w stosunku do każdej strony sceny politycznej”.


– Pan prezydent liczy na to, że pod wymogami nowej ustawy medialnej, którą parlament jest zobligowany uchwalić, nowe media publiczne, nowe media narodowe będą wizytówką na tle Europy – powiedziała Sadurska.

W czwartek po południu nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie w piątek.

Oprócz tzw. małej ustawy medialnej, prezydent podpisał też nowelizację ustawy o systemie oświaty, która znosi obowiązek szkolny dla sześciolatków i ustawę o powoływaniu wyższych urzędników służby cywilnej bez konkursów.
teraz odtwarzane
O co chodzi w „małej” nowelizacji ustawy medialnej?

PiS zaprasza dziennikarzy do pracy nad „dużą” ustawą medialną

– Ustawa medialna jeszcze nie weszła w życie. Chciałabym zaprosić przedstawicieli stowarzyszeń i wszystkich dziennikarzy do współpracy przy pracach...

zobacz więcej

31 grudnia 2015 r. Senat zatwierdził bez poprawek nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji.

Jakie zmiany?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych TVP oraz Polskiego Radia wygasają w dniu wejście w życie nowych przepisów, czyli dzień po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw.

Nowe zarządy i rady (rady będą liczyć 3 członków) będą powoływane przez ministra skarbu państwa „do czasu wprowadzenia nowej organizacji mediów narodowych”. Dodatkowo minister skarbu został zobowiązany do dostosowania statutów TVP, PR i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia do przepisów nowelizacji oraz stwierdzenia nieważności tych przepisów statutów, które są sprzeczne z nowelizacją.

Zarządy spółek mediów publicznych będą działać w dotychczasowym składzie do czasu powołania nowych władz na podstawie zmienionych przepisów. Nie będą mogły jednak – bez zgody ministra skarbu państwa – „dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani czynności z zakresu prawa pracy, z których wynikałyby dla spółki nowe zobowiązania”.

Nowelizacja zakłada też, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie będzie już miała wpływu na powoływanie członków rad nadzorczych i zarządów publicznych nadawców. Znika zapis, że zmiana statutu spółek medialnych wymaga zgody KRRiT.

Z ustawy znika też zapis o kadencyjności zarządów i rad nadzorczych.

Projekt nie ma vacatio legis – ustawa wejdzie w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw. Nowela straci moc z dniem 30 czerwca 2016 roku.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej