1 nowa wiadomość

Senat zatwierdził ustawę medialną, zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków i podatek bankowy

Senat zatwierdził bez poprawek nowelizację ustawę o radiofonii i telewizji. Nowelizacja zakłada między innymi, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie będzie już miała wpływu na powoływanie członków rad nadzorczych i zarządów publicznych nadawców.

Ustawa o podatku bankowym wróci teraz do izby niższej parlamentu, natomiast pozostałe trafią do podpisu prezydenta.
Nie musisz odswieżać strony.
Relacja live odświeża się automatycznie.
16:56 31.12.2015
Ustawa o służbie cywilnej przyjęta przez Senat. Za przyjęciem noweli autorstwa PiS głosowało 58 senatorów, przeciw było 21 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu.
16:53 31.12.2015
Senat zatwierdził bez poprawek nowelizację ustawę o radiofonii i telewizji. Nowelizacja zakłada między innymi, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie będzie już miała wpływu na powoływanie członków rad nadzorczych i zarządów publicznych nadawców.
16:52 31.12.2015
Ustawa o podatku od instytucji bankowych przyjęta przez Senat. Za głosowało 59 senatorów, przeciw było 21 senatorów, a dwóch wstrzymało się od głosu.
16:38 31.12.2015
Senat opowiedział się zniesieniem obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków popierając nowelizację ustawy o systemie oświaty. Nowela trafi teraz do prezydenta. Za głosowało 59 senatorów, przeciw było 21 senatorów, a jeden wstrzymał się od głosu.
16:09 31.12.2015
Przerwa w obradach Senatu do godziny 16.30.
16:01 31.12.2015
– Społeczeństwo właściwie oceni wasze działania i dziennikarze niezależni wystawią wam laurkę – zaznaczył senator Piotr Zientarski (PO).
15:35 31.12.2015
– Mój syn kończy dziś 18 lat, powinienem być z nim. Chciałbym cię Dominik bardzo przeprosić za senatorów, którzy nie potrafią uszanować trybu debaty publicznej. Nie idź tą drogą mój drogi synu. Ten tryb debaty nie przystoi. Życzę ci wszystkiego dobrego – powiedział senator Robert Dowhan (PO).
14:51 31.12.2015
– Minister (odpowiedzialny za skarb państwa – przyp. red.) będzie obsadzał w zarządach i radach nadzorczych spółek właściwych ludzi – zapewnił Krzysztof Czabański , sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14:31 31.12.2015
– Donald Tusk kilkakrotnie wzywał do niepłacenia abonamentu. Czy macie wyliczenia, ile telewizja straciła na tym? – spytał Lufta senator Jan Dobrzyński z PiS. – Wyliczenia nie ma. Przygotowanie go byłoby dosyć trudne. W 2011 roku, gdy wpływy spadły do najniższego 500 milionów, zatrzymaliśmy ten trend i zanotowaliśmy wzrost do 750 milionów w roku ubiegłym – odpowiedział członek KRRiT.
14:16 31.12.2015
Senat wznowił obrady. Na pytania senatorów odpowiada Krzysztof Luft, członek KRRiT.
14:10 31.12.2015
Kilkuminutowa przerwa w obradach.
14:03 31.12.2015
– Czy zna pan przypadek kraju, w którym członek rządu jednoosobowo mianuje członków zarządu i rad nadzorczych? Z pominięciem byłych republik radzieckich i republik bananowych – zwróciła się do senatora sprawozdawcy Jana Marii Jackowskiego senator Barbara Zdrojewska z PO.
13:05 31.12.2015
– Ustawa o radiofonii i telewizji w obecnym kształcie doprowadza do upolitycznieniu mediów – oświadczył Jan Maria Jackowski. Tezę argumentował faktem, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest wybierana przez Sejm, Senat oraz prezydenta. Nowelizacja przygotowana przez PiS eliminuje KRRiT z wyboru zarządów i rad nadzorczych mediów.
12:51 31.12.2015
– Przeszkadza wam, że telewizja publiczna zanotowała ponad 100 milionów złotych zysku? Że ufa jej 70 proc. Polaków? – pytał polityków koalicji rządzącej senator Mieczysław Augustyn (PO).
12:32 31.12.2015
Jan Maria Jackowski złożył sprawozdanie z posiedzenia połączonych komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Kultury i Środków Przekazu, które zakończyły prace nad ranem. – Projektowana ustawa stanowi pierwszy etap zmiany w mediach publicznych. Koncentruje się na zmianie kreowania zarządów i rad nadzorczych w spółkach telewizji publicznej i polskiego radia – oświadczył.
12:23 31.12.2015
Zakończyła się dyskusja o służbie cywilnej. Senatorowie zajmą się teraz tzw. ustawą medialną.
12:00 31.12.2015
– Nie sądźcie, że będziemy naiwni. Myślicie, że naprawdę uwierzymy, że chodzi o pracę dla młodych? Tu chodzi o pracę dla „naszych”. Zbigniew Kuźmiuk (eurodeputowany PiS – przyp. red.) powiedział, że te osoby (zatrudnieni po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej – przyp. red.) mają utożsamiać się z linią polityczną PiS-u – stwierdził senator Bogdan Borusewicz (PO).
11:46 31.12.2015
– Jeśli sytuacja tego wymaga, to wszyscy musimy pracować po 24 godziny na dobę. Ja pracuję 24 godziny i się nie skarżę. Jak ktoś nie wytrzymuje tego tempa, może zrezygnować – odpowiedziała Beata Kempa na pytanie dziennikarzy o tempo wprowadzania nowych ustaw przez Prawo i Sprawiedliwość.
11:28 31.12.2015
Beata Kempa zakończyła odpowiadanie na pytania zadawane przez senatorów. – Obyśmy się tak ładnie spierali także w przyszłym roku, ponieważ wzniesie nas to na wyższy poziom cywilizacyjny – powiedziała składając noworoczne życzenia.

Marszałek Maria Koc ogłosiła rozpoczęcie dyskusji.
11:13 31.12.2015
Senator Czesław Ryszka (PiS) poprosił, żeby Kempa wskazała, które przepisy konstytucji rzekomo ma łamać nowelizacja ustawy o służbie cywilnej. Minister odpowiedziała, że dziwi się sugestiom opozycji, która oskarża PiS o twierdzenie, że szykowane przepisy są sprzeczne z ustawą zasadniczą. Podkreśliła, że to tylko „retoryka stricte polityczna”, zaś niewiedza opozycji może wynikać z „niedoczytania”.
10:33 31.12.2015
Senator Jan Rulewski (PO) ocenił, że ustawa PiS-u przewiduje stworzenie „kasty w kaście”. Kempa odpowiedziała, że taka nieformalna instytucja już istnieje. – Nasza ustawa ma to zmienić. Chcemy tę sytuację naprawić – zaznaczyła minister. Zaapelowała o „odrobinę zaufania”.
10:10 31.12.2015
– Te ustawy (regulujące służbę cywilną – przyp. red.) stały się skostniałe i zagrażają funkcjonowaniu Polski. Są też mechanizmy, które stały się patologią. Jeżeli dyrektor jednostki zarabia więcej niż premier czy prezydent, to mamy do czynienia z dziwną sytuacją – przekonywała Kempa.
09:58 31.12.2015
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa oświadczyła, że PiS nie zmieni najważniejszych elementów ustawy o służbie cywilnej, między innymi zakazujących urzędnikowi należenia do partii politycznych oraz zakładania takich, czy działania w interesie jednostkowym bądź konkretnej grupy.
09:38 31.12.2015
Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej ma zlikwidować dotychczasową Radę Służby Cywilnej. W jej miejsce przy premierze powstać ma Rada Służby Publicznej.
09:07 31.12.2015
Sprawozdawca Piotr Florek wyjaśnił, że zmiany w ustawie o służbie cywilnej są niezbędne, wiele konkursów na wyższe stanowiska to „fikcja”.
08:55 31.12.2015
W pierwszej kolejności senatorowie pochylili się nad ustawą o służbie publicznej. Mieczysław Augustyn z PO wyraził opinię, że nowe przepisy mogą doprowadzić do upolitycznienia urzędów.
08:43 31.12.2015
Senat zajmie się w czwartek czterema ustawami – medialną, o służbie cywilnej, o sześciolatkach oraz o podatku bankowym.
08:31 31.12.2015
Senat wznowił obrady. Na wniosek marszałka Karczewskiego odbyło się głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad. Izba zajmie się między innymi służbą cywilną i ustawą medialną.
08:15 31.12.2015
– Ja bym nie składał broni przed zakończeniem bitwy. To jest bitwa o pluralizm w mediach publicznych, ale także o przyszłość mediów komercyjnych. PiS dokonuje kolejnego zamachu. Dokonał zamachu na Trybunał Konstytucyjny. Teraz przyszedł czas na pluralizm w mediach publicznych – ocenił w rozmowie z dziennikarzami senator Bogdan Klich z PO.

Zdaniem polityka, PiS wprowadził debatę o mediach „tylnymi drzwiami” i „nielegalnie”, temat nie był bowiem zgłoszony do porządku obrad, nie obradował konwent seniorów.
08:10 31.12.2015
Marszałek Karczewski zarządził głosowanie nad swoim wnioskiem, ale na sali brakowało kworum. Z tego powodu Karczewski zarządził 10-minutową przerwę.
08:09 31.12.2015
Senator PO Bogdan Klich uważa, że Senat nie może się dziś zajmować ustawą medialną, bo jego zdaniem marszałek Stanisław Karczewski wprowadził ją do porządku obrad niezgodnie z prawem. – To jest nie tylko głos sprzeciwu, ale również głos zaniepokojenia. Pan marszałek nie zechciał zasięgnąć opinii konwentu seniorów w tej sprawie. Podczas wczorajszych obrad na konwencie seniorów nieznane były losy tych ustaw, których rozpatrzenie proponuje pan marszałek na tym posiedzeniu Senatu – mówił Klich.
08:01 31.12.2015
Senat rozpoczyna posiedzenie.
Zobacz więcej