RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Sejm dokłada ustawę o policji i prawdopodobnie medialną. Oprócz tego w planach budżet, podatek bankowy i sześciolatki

Na posiedzeniu, które rozpoczęło się we wtorek po godz. 9., Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o Policji, prawdopodobnie zajmie się też projektem tzw. ustawy medialnej – poinformowali członkowie Konwentu Seniorów. We wtorek odbędzie się także pierwsze czytanie projektu budżetu na 2016 r. oraz być może zakończone zostaną sejmowe prace nad wprowadzeniem podatku bankowego, zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków oraz zmianami w służbie cywilnej.

Projekt ustawy medialnej już w Sejmie. Prawdopodobnie we wtorek trafi pod obrady Izby

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy medialnej autorstwa posłów PiS. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji była zapowiadana przez Prawo i...

zobacz więcej

Na porannym posiedzeniu Konwentu klub PiS złożył wnioski o poszerzenie porządku obrad zaplanowanego na jeden dzień posiedzenia, o te dwa projekty.

Zmiany w policji

Projekt noweli ustawy o Policji rozpatrywany ma być we wtorek od godz. 21.15. Projekt, złożony przez klub PiS w Sejmie w ubiegłym tygodniu, zakłada, że 7 lutego miałyby wejść w życie zasady kontroli operacyjnej prowadzonej przez policję i służby specjalne oraz dostępu do bilingów (6 lutego przestaną obowiązywać przepisy, które w 2014 r. zakwestionował Trybunał Konstytucyjny).

Projektowana nowelizacja realizuje wyrok TK z lipca 2014 r. Trybunał zakwestionował dotychczasowe zasady pracy operacyjnej i dotyczące billingów telefonicznych. Uznając przepisy za niekonstytucyjne dał ustawodawcy 18 miesięcy na przygotowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań.

Projekt PiS, który wprowadza zapisy uprawniające do podsłuchiwania rozmów prowadzonych przez telefon, komputer, a nawet konsolę do gier przez okres do 18 miesięcy, są ostro krytykowane przez opozycję. Ustawa wprowadza też m.in. nowe regulacje ws. materiałów z podsłuchań grup objętych tajemnicą zawodową. Będą one trafiać do prokuratora, dotychczas policja i służby nie musiały przekazywać takich nagrań prokuraturze.

Budżet na nowy rok

Projekt budżetu na 2016 r. przewiduje, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,7 mld zł, wzrost PKB wyniesie 3,8 proc., średnioroczna inflacja – 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,8 proc. PKB.

W projekcie zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 313 mld 788 mln 526 tys. zł i wydatki w wysokości 368 mld 528 mln 526 tys. zł. W wydatkach uwzględniono zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. zamrożeniem wynagrodzeń.

Co z podatkiem bankowym?

Posłowie zajmą się również ponownie propozycją PiS wprowadzenia tzw. podatku bankowego, którego stawka podatku w przypadku banków ma wynosić 0,0325 proc. podstawy opodatkowania w skali miesiąca, czyli 0,39 w skali roku. Podczas prac w komisji po pierwszym czytaniu zaakceptowane zostały poprawki posłów PiS, które zrównują stawkę podatku dla banków i ubezpieczycieli oraz obejmują podatkiem także firmy pożyczkowe. Podatek od niektórych instytucji finansowych ma obowiązywać już od lutego 2016 roku.

Zmiany w służbie cywilnej

Sejm ponownie zajmie się także projektem PiS dot. zmian w ustawie o służbie cywilnej. Podczas prac w komisji po pierwszym czytaniu m.in. przyjęta została zmiana zaproponowana przez PO, która utrzymuje otwarty i konkurencyjny nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. W projekcie nowelizacji przedstawionym przez PiS zaproponowano, aby wyższe stanowiska w służbie cywilnej - np. dyrektora generalnego urzędu - obsadzane były w drodze powołania, a nie konkursu, jak obecnie.

Akceptację komisji zyskała także poprawka dotycząca stażu pracy jako jednego z wymogów dla osób obejmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

Sześciolatki nie pójdą do szkoły

Posłowie zajmą się też ponownie złożonym przez posłów PiS projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który znosi obowiązek szkolny dla sześciolatków, obowiązek przedszkolny dla pięciolatków i zakłada powrót do obowiązku szkolnego w wieku lat siedmiu i przedszkolnego dla sześciolatków.

W miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone ma zostać prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostanie też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich.

Debata o energetyce

Sejm zajmie się również poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Posłowie mają wiele pracy (fot. sejm.gov.pl/Rafał Zambrzycki)
Posłowie mają wiele pracy (fot. sejm.gov.pl/Rafał Zambrzycki)

Ustawa o TK wchodzi w życie. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw

Podpisana w poniedziałek przez prezydenta nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jak...

zobacz więcej

Jest plan zmian w mediach

Projekt tzw. ustawy medialnej – który złożony został w poniedziałek wieczorem – ma trafić pod obrady po zaopiniowaniu go przez sejmowe Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych – na razie nie ma on jeszcze numeru druku.

Projekt, jak poinformowano na stronach sejmowych, „dotyczy reformy polskich mediów publicznych, zmierzającej do ustanowienia systemu mediów narodowych, którego filarami będą instytucje niemające charakteru spółek akcyjnych, którym zapewni się stabilne źródła finansowania”.

Krzysztof Czabański, wiceminister kultury odpowiedzialny za reformę mediów poinformował we wtorek we wpisie na portalu społecznościowym, że zmiany zostały rozłożone na dwa etapy. „W pierwszym kroku zmieniamy zasady wyboru władz TVP i Polskiego Radia. Ustawa w tej sprawie jest już w Sejmie. W drugim etapie przyjęta zostanie ustawa o Mediach Narodowych, zmieniająca ustrój mediów publicznych i zasady ich finansowania” – napisał Czabański.

Co w ustawie?

Zmiana ma polegać na przekształceniu Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i jego rozgłośni regionalnych, a także Polskiej Agencji Prasowej ze spółek skarbu państwa w instytucje kultury. Kierownictwo tych instytucji ma być wybierane przez Radę Mediów Narodowych, w której skład wejdą eksperci. Rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ma zostać ograniczona.

Członków Rady Mediów Narodowych będzie mianował Sejm, Senat i Prezydent, tak samo, jak w wypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rada powoływać będzie natomiast kierownictwo poszczególnych mediów.

źródło:

Zobacz więcej