RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

1 nowa wiadomość

Kłótnia o odroczenie obrad. Komisja przegłosowała przerwę do 7 stycznia, przewodniczący się nie zgadza. Sejm przekłada debatę

Prezydent, Sejm i minister sprawiedliwości będą mogli wnioskować o wygaszenie mandatów sędziów Trybunału Konstytucyjnego – wynika z poprawek do nowelizacji ustawy o TK, przyjętych przez sejmową komisję ustawodawczą. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Borys Budka (PO) ocenił, że nowelizacja jest „bublem prawnym, jakiego w komisji ustawodawczej jeszcze nie było”. Przed północą, po ponad 13 godzinach obrad, komisja przyjęła sprawozdanie, dotyczące zmian w ustawie o TK.

Przez cały poniedziałek trwało posiedzenie komisji, na temat autopoprawek, które PiS przygotowało do swojego projektu ustawy o TK. Chodzi m.in. o złagodzenie zapisu o tym, w jakim składzie mają zapadać orzeczenia. Wcześniej PiS chciało, aby wszystkie wyroki zapadały w pełnym, 13-osobowym składzie, większością co najmniej 2/3 głosów; teraz proponują, by skargi konstytucyjne składane przez obywateli mogły być rozpoznawane w składzie siedmioosobowym.

Ponadto PiS przywraca ślubowanie sędziów Trybunału przed prezydentem, choć jeszcze w ubiegłym tygodniu chciało, by dochodziło do tego przed marszałkiem Sejmu. W kolejnych poprawkach PiS chce wpisać, by Trybunał Konstytucyjny nie miał innych kompetencji niż te zapisane w konstytucji oraz by rozpatrywał sprawy w kolejności wpłynięcia.

Komisja ustawodawcza zakończyła posiedzenie przed północą.
Nie musisz odswieżać strony.
Relacja live odświeża się automatycznie.
23:43 21.12.2015
Po ponad 13 godzinach burzliwych obrad sejmowa komisja ustawodawcza przyjęła sprawozdanie dotyczące zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 posłów, przeciw było 10, a jeden się wstrzymał. Przed głosowaniem Borys Budka (PO) apelował o doręczenie na piśmie projektu z poprawkami przyjętymi podczas obrad. Sprawozdawcą komisji został jej szef Marek Ast (PiS). Przyjęto m.in. poprawkę, zgodnie z którą przepisy noweli miałyby wejść w życie z dniem ogłoszenia. Komisja zakończyła posiedzenie.
23:35 21.12.2015
Czekamy na głosowanie nad przyjęciem sprawozdania komisji.
23:26 21.12.2015
Według PO vacatio legis ustawy powinno wynosić co najmniej 60 dni, aby wszystkie instytucje zdążyły dostosować się do nowego prawa. Poseł PO Borys Budka krytykuje PiS za brak reakcji na opinie ekspertów sejmowych.
23:22 21.12.2015
Ustawa o TK miałaby wejść w życie w dniu ogłoszenia. Zastrzeżenia co do tego zgłasza opozycja.
23:07 21.12.2015
PO domaga się dostarczenia posłom druku z naniesionymi zmianami w ustawie o TK.
23:04 21.12.2015
Rozpatrzono już 17 z 19 autopoprawek, zgłoszonych przez PiS. Komisja ustawodawcza obraduje z przerwami już od 13 godzin.
22:50 21.12.2015
Komisja ustawodawcza wznowiła pracę. Obrady trwają od godz. 10. Trwa rozpatrywanie autopoprawek PiS do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
22:15 21.12.2015
Sejmowa debata nad projektem nowelizacji ustawy o TK nie odbędzie się – tak jak pierwotnie było planowane – w poniedziałek wieczorem. Ten punkt porządku obrad zostanie rozpatrzony w innym terminie – wynika z informacji, która wieczorem pojawiła się na stronie internetowej Sejmu.
21:45 21.12.2015
Podczas obrad Sejmu z wnioskiem o 15-minutową przerwę i zwołanie Prezydium Komisji Ustawodawczej wystąpił poseł Krzysztof Brejza (PO). Chciał poruszyć wątek sporu o przerwę w obradach komisji. Marszałek Sejmu uznał, że wniosek nie ma charakteru formalnego.
21:37 21.12.2015
Jedna z poprawek, która czeka jeszcze na rozpatrzenia, przewiduje, że większość nowelizacji miałaby wejść w życie z dniem ogłoszenia, reszta po 14 dniach. W pierwotnym projekcie był zapis, że nowela wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia.
21:12 21.12.2015
Szesnasta poprawka PiS z autopoprawką posła Andrzeja Matusiewicza została przegłosowana przez komisję. Nastąpiła przerwa związana z udziałem posłów w głosowaniach w Sejmie. Potem omówione zostaną pozostałe trzy poprawki.
20:36 21.12.2015
Komisja przegłosowała piętnastą poprawkę PiS. Nadal trwa spór, o to czy wniosek o skrócenie wystąpień posłów do dwóch minut, przegłosowany przez komisję, jest zgodny z przepisami.
20:31 21.12.2015
Barbara Bartuś (PiS) z wnioskiem formalnym o skrócenie wystąpień posłów do dwóch minut. Sugeruje przyspieszenie prac. Posłowie spierają się o podstawę prawną.
20:26 21.12.2015
Posłanka PO Monika Wielichowska opublikowała na Twitterze listę posłów, którzy głosowali za wnioskiem o przerwę w obradach do 7 stycznia.

20:04 21.12.2015
Posłowie PiS przegłosowali wniosek o reasumpcję głosowania. Zostało powtórzone po powrocie posłów na salę. Wniosek o przerwę przepadł. Obrady są kontynuowane.
19:54 21.12.2015
19:41 21.12.2015
Obrady komisji po przegłosowaniu wniosku zostały przełożone na 7 stycznia. Posłowie Nowoczesnej i PO zaczęli opuszczać salę. Przewodniczący Marek Ast stwierdził, jednak że w głosowaniu wzięły udział nieuprawnione osoby. Zarządził pięciominutową przerwę i powrót posłów na salę. Wybuchła kłótnia.
19:07 21.12.2015
Komisja przyjęła czternastą poprawkę. Wcześniej odrzucono wniosek formalny o przerwę, pomimo że to już dziewiąta godzina pracy posłów. – Ja rozumiem, że macie walec i wam się spieszy, ale chciałbym, żebyśmy mogli świadomie zagłosować nad wykreśleniem co najmniej kilkunastu artykułów z ustawy – podkreślił Robert Kropiwnicki (PO). – Kto z państwa miał czas od rana, żeby przeanalizować skutki prawne wykreślenia tych wszystkich artykułów? – pytał.
18:37 21.12.2015
Większości na komisji nie zdobyła propozycja Nowoczesnej, by z projektu PiS wykreślić zapis, że na wniosek uczestnika postępowania TK rozpoznaje sprawę na rozprawie.
18:31 21.12.2015
– Popatrzcie państwo do czego zmierzacie. Najpierw blokujecie pracę Trybunału… – mówił Robert Kropiwnicki (PO). Jego wypowiedź przerywała Krystyna Pawłowicz (PiS). – Pani profesor! Zawsze tak było, że jak coś się pani nie podobało, to pani wychodziła i wszystko było w porządku – odgryzał się Kropiwnicki. Marek Ast tonował nastroje i apelował: „bez osobistych wycieczek”.
18:22 21.12.2015
Poseł PO Krzysztof Berejza poinformował o tym, że po ośmiu godzinach posiedzenie opuścił prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Nie udało mu się zabrać głosu i przedstawić stanowiska fundacji.
18:20 21.12.2015
– Mnie jest wstyd, że biorę udział w komisji, gdzie posłowie-prawnicy podpisują się pod tak absurdalnymi poprawkami. Niedługo trzeba będzie utajniać nasze posiedzenia, żeby nam wstyd na zewnątrz nie było – komentował Borys Budka (PO), mówiąc o zmianach PiS.
18:06 21.12.2015
Krzysztof Brejza (PO) upomniał się o głos dla przedstawiciela Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Stwierdził, że od wielu godzin prawnik chciał wypowiedzieć się. Marek Ast (PiS) stwierdził, że „będzie jeszcze na to czas”.
17:43 21.12.2015
Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz złożyła wniosek o przerwanie obrad celem konsultacji prawnych. Został odrzucony w głosowaniu.
17:23 21.12.2015
Sejmowa komisja poparła poprawkę PiS, która głosi, że terminy rozpraw albo posiedzeń niejawnych, na których rozpoznawane są wnioski, wyznaczane są według kolejności wpływu spraw do TK.
17:17 21.12.2015
– Dzisiaj sprawy przed Trybunałem rozpatrywane są w terminach wielokrotnie dłuższych niż wynikałoby to z zapisów ustawowych. Dzisiaj nie ma żadnych przeszkód, by postępowanie przed TK skracać i przyspieszać. Długo jeszcze nie będzie tak, by terminy maksymalne były przeszkodą w tym zakresie – odpowiadał Waldemar Buda (PiS).
17:01 21.12.2015
Posłowie PiS i opozycji nie mogą znaleźć wspólnego języka. Borys Budka z PO pisze:
16:57 21.12.2015
– Z jednej strony staramy się, jako państwo, robić wszystko żeby rozprawy były jak najszybciej rozstrzygane, a tutaj dajemy odległe terminy, które wiążą Trybunał. Zobowiązują go, żeby najczęściej w sprawach orzekanych w pełnym składzie, było to aż sześć miesięcy. Nie ma to żadnego merytorycznego uzasadnienia dla takiego rozstrzygnięcia – mówił Robert Kropiwnicki (PO).
16:37 21.12.2015
– Wprowadzacie państwo sztywną zasadę związaną z tym, że wszystkie sprawy są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu. Może to spowodować kolejny absurd. Może nie macie państwo takiego doświadczenia, jeżeli chodzi o TK, albo nie znacie statystyk do końca. Jest bardzo dużo spraw w Trybunale, zwłaszcza związanych z pytaniami prawnymi. Teraz jest tak, że można połączyć pytanie prawne z wnioskiem. Sądy potrafią zapytać o to samo w kliku sprawach. Jak teraz będzie się miała ta relacja skoro na sztywno jest regulowana kwestia wpływu? Ta ustawa nie jest przygotowana. Apeluję o jej poprawę, bo to będzie powodować zatory – skomentował Borys Budka (PO).
16:03 21.12.2015
Przypominamy, czym przed przerwą zajmowała się komisja:
15:51 21.12.2015
Przewodniczący zwrócił się do zebranych: proszę do rzeczy, a nie ad personam.
15:45 21.12.2015
– Staramy się po was tę ustawę naprawić – mówi podniesionym tonem poseł Mularczyk (PiS) do obecnych parlamentarzystów PO. – Pamiętam, jak pracowałem w poprzedniej kadencji z panem Kropiwnickim, łamał wszelkie standardy, a teraz nas poucza. Panie, miej pan wstyd – przypomina.

– Nie wiem, za co pan dostał ten doktorat u Rzeplińskiego, bo jest pan na magistra – mówi.
15:32 21.12.2015
Poseł Krystyna Pawłowicz zabrała głos. – Mam propozycję. Chce wyjść na przeciw gorącym prośbom, zgłoszonym na sali sejmowej. Posłom opozycji nie podoba się składanie zaprzysiężenia przed Sejmem, to proponujemy ślubowanie przed prezydentem – mówi.
15:31 21.12.2015
Klub Nowoczesnej wycofał poprawki.
15:28 21.12.2015
Przedstawiciel biura analiz sejmowych mówi, że to rozwiązanie polityczne, a nie prawne.
15:22 21.12.2015
Nowoczesna chce, by sędziów TK wybierała większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli nie udałoby się uzyskać większości, Sejm wybierałby sędziów z dwóch kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali największa liczbę głosów. Ten wybór miałby być zatwierdzany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
15:20 21.12.2015
Trwają głosowania na poprawkami do ustawy.
15:15 21.12.2015
Trwają obrady wznowione po nieco przedłużonej przerwie.
15:09 21.12.2015
Komisja za chwilę wznowi obrady. W sali pojawili się już posłowie i ministrowie.
14:34 21.12.2015
Komisja miała wznowić obrady o 14.30. Na razie jest małe opóźnienie.
14:15 21.12.2015
Poseł PO Robert Kropiwnicki poinformował na Twitterze, że PIS chce zlikwidować vacatio legis ustawy zmieniającej ustawę o TK, czyli weszłaby ona z chwilą ogłoszenia. Dotyczy tego jedna z poprawek zgłoszonych przez PiS.
13:53 21.12.2015
Przerwa w obradach komisji. Posiedzenie zostanie wznowione o godz. 14.30.
13:48 21.12.2015
Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki nazwał przyjęte rozwiązanie "systemem białoruskim", sprzecznym z konstytucją i normami europejskimi. Jego kolega klubowy Marcin Święcicki zwrócił uwagę, że narusza ono zasadę niezawisłości Trybunału od organów państwa, których działalność ma kontrolować.
13:43 21.12.2015
Komisja ustawodawcza przegłosowała łącznie pięć poprawek. Wynika z nich, że prezydent, Sejm i minister sprawiedliwości będą mogli wnioskować o wygaszenie mandatów sędziów Trybunału Konstytucyjnego. O wygaszeniu mandatu sędziego TK będzie decydował Sejm.
13:17 21.12.2015
Posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz wniosła o to, by Biuro Analiz Sejmowych przygotowało opinię prawną na temat proponowanych poprawek. Jak podkreśliła, „procedowanie w takim tempie jest właściwie niemożliwe”. – Nie jesteśmy sportowcami, nie jesteśmy sprinterami. Jesteśmy posłami – mówiła. Jej wniosek o przerwę w celu przygotowania przez biuro takiej opinii został jednak odrzucony.
13:06 21.12.2015
Budka: „Jeżeli chcecie państwo uregulować coś ustawą, to przynajmniej zróbcie to już nie tylko na pozór demokratycznie – ja już abstrahuję od trybu – ale spróbujcie zapisać coś, co ma jakikolwiek walor legislacyjny, bo takiego bubla, który tu jest, to nigdy jeszcze w historii komisji ustawodawczej nie było”.
12:53 21.12.2015
Trwa burzliwa dyskusja na temat grupy poprawek przewidujących, że Zgromadzenie Ogólne TK nie będzie stwierdzało wygaśnięcia mandatu sędziego TK, tylko przygotowywało do Sejmu wniosek o wygaśnięcie mandatu sędziego. – Państwo w tej poprawce proponujecie, żeby dopisać do ustawy o TK, żeby Sejm mógł wygasić mandat sędziego TK. Nie ma takiej możliwości, to sprzeczne z konstytucją – mówił b. minister sprawiedliwości Borys Budka (PO).
12:50 21.12.2015
Pawłowicz o zgłoszonej poprawce: „My podnosimy standardy na wyższy poziom. Co więcej, nie dotykamy w żadnej sytuacji bezpośrednio sędziego Trybunału i zostawiamy całkowicie kompetencje Trybunałowi, Zgromadzeniu Ogólnemu (sędziów TK). I żebyście nie wiem jak krzyczeli – te wszystkie media, które tu są, bo to będzie główny punkt oskarżania nas – nie ma PiS w swoim projekcie żadnej woli bezpośredniego odwoływania sędziów Trybunału. Wymagany jest do tego zawsze wniosek z samego Trybunału po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego. Kropka. Zobaczymy, jak kłamiecie.”
12:16 21.12.2015
Borys Budka opublikował na portalu społecznościowym zdjęcia poprawek przygotowanych przez PiS.

12:09 21.12.2015
Borys Budka komentuje na Twitterze poprawki zgłoszone przez Krystynę Pawłowicz:
Przewodniczący komisji Marek Ast i posłanka PiS Krystyna Pawłowicz podczas posiedzenia komisji (fot.PAP/Leszek Szymański)
11:56 21.12.2015
Komisja rozpatruje poprawkę, aby to Sejm decydował o wygaszeniu mandatu sędziemu Trybunału Konstytucyjnego. Została ona zgłoszona – podobnie jak poprzednia poprawka – przez Krystynę Pawłowicz w ramach uwag do poszczególnych artykułów nowelizacji.
11:51 21.12.2015
Wstępny harmonogram obrad Sejmu zakłada, że jeszcze dzisiaj wieczorem odbędzie się drugie czytanie projektu zmieniającego ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt ma być omawiany na sali plenarnej od godziny 21:30.
11:48 21.12.2015
Poprawka zgłoszona przez Krystynę Pawłowicz, w myśl której kompetencje TK powinna określać tylko konstytucja, a nie także ustawy, ostatecznie została przyjęta w głosowaniu. Uwagi co do tego trybu procedowania mieli politycy opozycji. Przeciw meritum przepisów był przedstawiciel biura legislacyjnego Sejmu.
Posłowie przyjęli poprawkę zgłoszoną przez Krystynę Pawłowicz (fot. PAP/Leszek Szymański)
11:39 21.12.2015
Padł wniosek o przerwę w obradach komisji, został jednak odrzucony.
11:31 21.12.2015
– Państwo powinniście wycofać ten projekt, zrobić go kompleksowo – powiedział Borys Budka, zwracając się do posłów PiS. Gdy jego wypowiedź przerwa głos z sali, mówi: „Nie pani mnie będzie upominać, dobrze? Nie jesteśmy na bazarze.”
11:23 21.12.2015
- Mamy konkretny projekt, nie możemy wychodzić poza jego zakres – powiedział poseł PO Robert Kropiwnicki. W jego ocenie poprawka zgłoszona przez Pawłowicz łamie standardy legislacji i nie powinna być procedowana.
11:13 21.12.2015
Posłanka PiS zgłosiła autopoprawkę, według której kompetencje Trybunału mogłyby być określone tylko w Konstytucji, a nie w ustawie. Według Borysa Budki (PO), ten wniosek wychodzi poza zakres projektu.
11:05 21.12.2015
Komisja wznowiła obrady.
10:51 21.12.2015
– Nowelizacja ustawy o TK ma na celu sparaliżowanie pracy Trybunału – ocenił poseł PO Borys Budka.
10:47 21.12.2015
Trwa przerwa w posiedzeniu komisji. Opozycja wnioskowała o to, by przewodniczący dostarczył jej posłom na piśmie autopoprawki PiS do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Wcześniej treść autopoprawek była ogłaszana na konferencji prasowej PiS. Posłowie opozycyjni z sejmowej komisji ustawodawczej twierdzą jednak, że nie dostali ich do ręki. Dlatego komisja - na wniosek posłów PO i Nowoczesnej - ogłosiła 15 minut przerwy.
10:39 21.12.2015
Nie będzie wysłuchania publicznego w sprawie ustawy PiS o Trybunale Konstytucyjnym. Zdecydowali o tym członkowie sejmowej komisji ustawodawczej w głosowaniu. Wnioski w tej sprawie składali między innymi politycy PO.
Za stołem członkowie komisji, posłowie PiS (L-P): Andrzej Matusiewicz, Krystyna Pawłowicz, Arkadiusz Mularczyk oraz sprawozdawca projektu Stanisław Piotrowicz (fot. PAP/Leszek Szymański)
10:37 21.12.2015
Sejmowa komisja ustawodawcza rozpoczęła posiedzenie, na którym ma się zająć projektem nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. Zakłada on m.in., że orzeczenia pełnego składu, co najmniej 13 sędziów, mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie – jak dotąd – zwykłą.
Zobacz więcej