RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Ziobro chce postawić szefa TK przed Trybunałem. „Zapomniał o swojej funkcji”

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prezesa TK – Andrzej Rzepliński też ma prawo do błędów, ale z błędów powinien wyciągać wnioski; tym wnioskiem najbardziej oczekiwanym byłoby zrzeczenie się nie tylko funkcji prezesa, ale też urzędu sędziego – powiedział minister.

PiS chce wybierać sędziów. Neumann: decyzja Trybunału Konstytucyjnego to uniemożliwia

– Większość parlamentarna może uznać, że dziś nie jest 1 grudnia, tylko 1 maja. Większość parlamentarna może przegłosować uchwały, ale po to jest...

zobacz więcej

Zbigniew Ziobro mówił, że wbrew standardom, zakładającym sędziowski obiektywizm, Andrzej Rzepliński złamał zasadę, z której wynika, że nie wolno wypowiadać się na temat sprawy, która nie została jeszcze rozstrzygnięta przez sąd. Minister sprawiedliwości podkreślił, że ta zasada obowiązuje wszystkich sędziów.

Zbigniew Ziobro stwierdził, że Andrzej Rzepliński „zapomniał” o swojej funkcji i „chodząc po mediach”, omawiał sprawy, które będą dopiero przedmiotem obrad Trybunału. Chodzi o spór prawny wokół ustaw dotyczących wyboru sędziów Trybunału.

Wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec prezesa TK rozstrzyga sam Trybunał.

Uchwały o wyborze nowych sędziów TK opublikowane w „Monitorze Polskim”. Prezydent może odebrać ślubowanie

zobacz więcej

Ziobro: robię to z pewnym smutkiem

Ziobro zaznaczył, że mając na uwadze wysoką pozycję TK, jako organu stojącego na straży konstytucji, „z pewnym smutkiem, ale też i zatroskaniem poczuł się w obowiązku” powziąć takie postanowienie. – Od sędziów – chyba w sposób naturalny - wszyscy oczekujemy najwyższych standardów moralnych, etycznych, które gwarantują ich niezawisłość, bezstronność, obiektywizm i pewien chłód, dystans i mądrość wypływającą z podejmowanych orzeczeń – mówił minister.

– Mamy prawo oczekiwać, że sędzia przed wydaniem orzeczenia nie będzie chodził po mediach i wydawał wyrok, ujawniał swój pogląd – podkreślił Ziobro.

Wiceminister Patryk Jaki podał cytat z wypowiedzi medialnej Rzeplińskiego, w której Rzepliński „przesądził”, że wybór trzech (spośród pięciu sędziów wybranych za poprzedniej kadencji Sejmu, dotychczas niezaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę) zostało powołanych zgodnie z ustawą i z zachowaniem procedur demokratycznych.

Według Ziobry prof. Rzepliński w medialnych wypowiedział „de facto wydawał już wyrok, nie czekając na rozprawę”, i odbyło sie to „wbrew przyjętym w cywilizowanych państwach standardom”.

Ziobro przyznał, że sprawa „nie jest ściśle związana z pracami i planami resortu”, którymi ponownie kieruje, „jest natomiast – dodał – ściśle związane ze stanem, standardami polskiego sądownictwa".

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej