RAPORT

Wojna na Ukrainie

Sąd: ekstradycja Romana Polańskiego niedopuszczalna. „O co chodzi Amerykanom z tym wnioskiem? Nie ma dobrej odpowiedzi”

– Ekstradycja Romana Polańskiego jest niedopuszczalna – orzekł w piątek krakowski sąd. Postanowienie jest nieprawomocne, stronom przysługiwać będzie zażalenie do sądu wyższej instancji. Ekstradycji Polańskiego domagają się Stany Zjednoczone. W 1977 r. reżyser został uznany przez sąd w Los Angeles za winnego uprawiania seksu z nieletnią. Przed ogłoszeniem wyroku opuścił USA, obawiając się, że sędzia nie dotrzyma warunków zawartej wtedy ugody.

Zobacz całe orzeczenie sądu ws. ekstradycji Polańskiego

– Ekstradycja Romana Polańskiego jest niedopuszczalna – orzekł w piątek krakowski sąd. Postanowienie jest nieprawomocne, stronom przysługiwać...

zobacz więcej

– Przed sądem w USA została zawarta ugoda z Romanem Polańskim - wskazał Sąd Okręgowy. – W ramach tej ugody oskarżony przyznał się do jednego zarzutu, a reszta została odpuszczona. Doszło także do charakterystycznego dla tej procedury spotkania w gabinecie sędziego. Określono zakres odpowiedzialności, ale nie określono wymiaru kary – stwierdził sąd w ustnym uzasadnieniu postanowienia.

Zdaniem sądu, w trakcie postępowania przed sądem doszło do rażącego naruszenia prawa poprzez udział osób postronnych i naruszenia procedury.

Zbyt długi areszt?

Sąd obliczył też, że łączny okres pozbawienia wolności Romana Polańskiego, razem z pobytem w zakładzie karnym w USA i aresztem domowym w Szwajcarii, wyniósł łącznie 365 dni. – Jest to 8-krotność kary według pierwszej ugody i 4-krotność późniejszej, narzuconej ugody. Pojawia się retoryczne pytanie - o co chodzi Amerykanom z tym wnioskiem o ekstradycję? Sąd racjonalnej odpowiedzi nie znajduje. Na zdrowy rozum, nie ma na to dobrej odpowiedzi – mówił sędzia Dariusz Mazur.

„Historyczny moment: sędzia stwierdza, że amerykańskim sądem rządzą media”

zobacz więcej

Jak dodał, „Polska jest stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i jest zobowiązana do przestrzegania zapisów tej konwencji”. – W przypadku stwierdzenia dopuszczalności ekstradycji doszłoby do naruszenia praw Romana Polańskiego i Polska naraziłaby się na zarzuty złamania konwencji – powiedział sąd, podzielając w tym zakresie argumenty obrońców Romana Polańskiego.

Jeżeli sąd apelacyjny uzna, że ekstradycja jest niedopuszczalna, decyzja będzie ostateczna. Jeśli zgodę wyrazi, ostateczne zdanie należeć będzie do ministra sprawiedliwości.

Bezzasadny wniosek?

Obrońcy reżysera w piątek, w obszernych wystąpieniach, powoływali się na dowody wskazujące, ich zdaniem, że wniosek o ekstradycję jest bezzasadny z powodu zawarcia ugody przed sądem amerykańskim i odbycia kary przez Polańskiego. Powoływali się m.in. na zgromadzone do sprawy dokumenty, oświadczenia uczestników postępowania w USA, ich wywiady i wypowiedzi do filmu dokumentalnego „Roman Polański. Ścigany i pożądany”.

– Zaskakująca i niezrozumiała jest determinacja amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości w sytuacji, kiedy pokrzywdzona domaga się od wielu lat umorzenia, wybaczyła mu i pojednała się, a kara została uzgodniona i wykonana z nawiązką, na co są wiarygodne dowody – mówił mec. Jan Olszewski. Jak podkreślił, „Amerykanie grają nie fair, celowo ukrywają niewygodne fakty, a eksponują inne”.

Prokuratura podtrzymała w piątek wniosek o stwierdzenie dopuszczalności wydania. – Dostrzegamy nieprawidłowości w postępowaniu przeciwko Romanowi Polańskiemu w USA, jednak wniosek należy uznać za wiarygodny – powiedziała w wystąpieniu końcowym przed sądem prok. Danuta Bieniarz.

Ekstradycji Polańskiego domagały się Stany Zjednoczone. W 1977 r. reżyser został uznany przez sąd w Los Angeles za winnego uprawiania seksu z nieletnią. Przed ogłoszeniem wyroku opuścił USA, obawiając się, że sędzia nie dotrzyma warunków zawartej z nim wtedy ugody.

„Cieszę się, że zaufałem polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Byłem zawsze przekonany, że to się dobrze skończy”

zobacz więcej

Sam Polański mówił mediom, że ma zaufanie do polskiego wymiaru sprawiedliwości.

teraz odtwarzane
Całe orzeczenie sądu ws. ekstradycji Polańskiego

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej