„Wy seniorzy jesteście potrzebni Polsce”. Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie

– Wierzę, że w dniu dzisiejszym parlament polski jest w dobrych rękach – powiedziała premier Ewa Kopacz podczas rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie.

– Nigdy dotąd w historii polskiego parlamentu nie wsłuchiwaliśmy się w głos ludzi, którzy całe życie pracując, nabierając doświadczenia, mogliby dzisiaj w formie uchwał przedstawiać wnioski, oczekiwania, tym, którzy de facto w kraju rządzą – mówiła premier. – Jesteście nam wszystkim bardzo potrzebni. Wy seniorzy jesteście potrzebni Polsce – oświadczyła.

Premier o osiągnięciach rządu w zakresie polityki senioralnej

– To dla mnie szczególny dzień, dokładnie rok temu z tej mównicy wygłaszałam swoje exposé. Jak podkreśliła, w środę zdając z relację z realizacji swoich obietnic sprzed roku, wiele miejsca poświęciła polityce senioralnej.

– Występuję z tego miejsca jako szef rządu, więc chciałabym sprawozdać co przez ten rok udało mi się dla seniorów zrobić – powiedziała premier. W tym kontekście wymieniła wprowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej m.in. dla wszystkich po 65. roku życia, wprowadzenie stałej komisji sejmowej seniorów, powstanie domów dziennego pobytu dla osób starszych, uruchomienie programu dziennej rehabilitacji dla seniorów, a także prócz rewaloryzacji świadczeń, wprowadzenie w 2016 roku jednorazowego dodatku dla rencistów i emerytów.

Do uczestnictwa w posiedzeniu zaproszeni zostali reprezentanci środowisk polskich seniorów w tym: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz przedstawicieli gminnych rad seniorów.

Wydarzenie to swoim patronatem objęła marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa–Błońska. Organizatorem posiedzenia jest Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej pod przewodnictwem posła Michała Szczerby.


Kopacz: do końca roku powstanie 100 domów dziennego pobytu dla seniorów

Zadania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Polskie środowiska senioralne tworząc Obywatelski Parlament Seniorów chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy osób starszych w Polsce oraz przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek.

Organizatorom Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zależy na promowaniu aktywności społecznej i obywatelskiej, wolontariatu osób starszych oraz solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej.

Uczestnicy posiedzenia swoją obecnością w Parlamencie mają zamiar przekonać/nakłonić posłów do działań mających dać osobom starszym prawo do godnego, niezależnego życia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Ustawa o osobach starszych

Komisja Polityki Senioralnej funkcjonuje w Sejmie od maja 2014 r. Przewodniczącym Komisji jest poseł Michał Szczerba. 11 września br. Sejm przyjął ustawę o osobach starszych, która była komisyjną inicjatywą ustawodawczą.

Zgodnie z nowymi przepisami - rząd będzie zobowiązany do systematycznego monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce oraz przedstawiania Sejmowi i Senatowi informacji w tej sprawie do 31 października każdego roku. Monitorowanie sytuacji osób starszych ma być prowadzone na zlecenie premiera przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego pojęcia osoby starszej, czyli takiej, która ukończyła 60. rok życia, oraz polityki senioralnej, zdefiniowanej jako ogół działań organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.


Seniorzy zawładną parlamentem. Pomogą w budowaniu polityki senioralnej

źródło:
Zobacz więcej