W Krakowie można palić węglem. NSA oddalił kasację

Zgodnie z orzeczeniem w budynkach można palić węglem (fot. Wikipedia/CC)

Nie można uchwałą zabronić palenia węglem. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację władz Krakowa i Małopolski w sprawie zakazu palenia węglem, wprowadzonego przez Sejmik Wojewódzki. Oznacza to, że można korzystać z tego surowca do ogrzewania budynków.

Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie sejmik województwa uchwalił zakaz stosowania paliw stałych, w tym węgla, do ogrzewania mieszkań i domów. Dopuszczono jedynie spalanie drewna w domowych kominkach. Nowe przepisy miały dotyczyć nowych budynków, na które będą wydawane pozwolenia na budowę. Dla budynków już istniejących okres przejściowy na dostosowanie do nowych wymagań miał wynieść pięć lat.

Mieszkańcy Krakowa nadal będą palić węglem. Sąd uchylił zakaz

Krakowianie znów będą mogli ogrzewać mieszkania i domy węglem? Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za nieważną uchwałę wojewódzkiego sejmiku o...

zobacz więcej

Przyjęty zakaz miał skrzywdzić mieszkańców

Przyjętą w listopadzie 2013 r. ustawę zaskarżyły do WSA dwie osoby, podnosząc, że stanowi ona naruszenie konstytucyjnych zasad równości obywateli i swobody działalności gospodarczej. Argumentowały, że przyjęty zakaz nie przyniesie korzyści, jeśli chodzi o poprawę jakości krakowskiego powietrza, a jedynie uderzy w najuboższych, których nie stać na korzystanie z gazu ziemnego czy miejskiej sieci ciepłowniczej; skrzywdzi też tych mieszkańców miasta, którzy już zainwestowali w nowoczesne kotły na paliwa stałe.

Sąd uznał, iż przepis art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, z którego wynikają kompetencje sejmiku w tym zakresie, nie pozwala na różnicowanie kwestii stosowania paliw w zależności od celu. „Wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że jeżeli stosujemy jakieś zakazy, nakazy, ograniczenia co do stosowania paliw, to tylko na zasadach równości” – podkreślił WSA. Sąd zaznaczył również, że naruszenie tej normy kompetencyjnej przełożyło się automatycznie na naruszenie licznych zasad konstytucyjnych: praworządności, równości, wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

Orzeczenie jest precedensowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za nieważną uchwałę wojewódzkiego sejmiku o zakazie używania w tym celu paliw stałych. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który właśnie wydał decyzję. Oznacza ona, że dotychczasowe przepisy zostaną uchylone. Zakaz, który wprowadzono w Krakowie zmuszał inwestorów, by w nowych domach nie instalować pieców na węgiel. Od 2018 roku zakaz palenia węglem miał dotyczyć wszystkich. Orzeczenie jest precedensowe w skali kraju i może na wiele lat powstrzymać proces poprawy jakości powietrza w polskich miastach.

źródło:
Zobacz więcej