RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Człowiek, który zmienia biznes według widzów TVP Info. Zapraszamy do głosowania

Głosowanie na stronach serwisu tvp.info w dniach 22 września – 9 października
Głosowanie na stronach serwisu tvp.info w dniach 22 września – 9 października

Widzowie TVP Info oraz użytkownicy portalu tvp.info wskażą po raz pierwszy „człowieka, który zmienia biznes”. Tytuł zostanie przyznany osobie, która zdobędzie najwięcej głosów w internetowej sondzie, dostępnej na stronach serwisu tvp.info w dniach 22 września – 9 października.

Wybierz „ludzi, którzy zmieniają biznes”. Zgłoszenia można wysyłać do 28 sierpnia

Zgłoszenia kandydatur do nagrody „Człowiek, który zmienia biznes 2014” można przesyłać do najbliższego piątku. To pierwsza edycja nagrody, która...

zobacz więcej

„Człowiek, który zmienia biznes 2014” to pierwsza edycja nagrody, która jako jedyna w Polsce w pełni dedykowana jest osobom działającym na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Inicjatorem jej powołania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przyznana zostanie również Nagroda Jubileuszowa w związku z tegorocznymi obchodami „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce” oraz nagroda „Człowieka, która zmienia biznes według widzów TVP Info”, partnera medialnego wyróżnienia. Wszyscy laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, 20 października br., która odbędzie się w ramach międzynarodowej konferencji „Biznes, który zmienia świat”.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób, które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniały się w ostatnim roku do upowszechnienia CSR w Polsce. Nagroda to pierwsza w Polsce próba wyróżnienia i docenienia osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy zarówno przedstawicieli firm, jak i otoczenia biznesu.

Lista kandydatów TVP Info

Kandydaci do nagrody to zarówno menedżerowie, specjaliści, koordynatorzy, eksperci różnych dziedzin, aktywiści, którzy podejmowali cenne z punktu widzenia rozwoju odpowiedzialnego biznesu przedsięwzięcia. Byli inicjatorami, wybitnymi kontynuatorami, a czasem liderami zmian w miejscu pracy i poza nim. Poniżej przedstawiamy Państwu sylwetki 10 kandydatów do nagrody „Człowiek, który zmienia biznes według widzów TVP INFO”.

Bogna Duda-Jankowiak, przewodnicząca Rady Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda, wiceprezes zarządu Duda Holding. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień - uhonorowana nagrodami: „Eurotalent 2003” nadaną przez Telewizję Polską Oddział w Poznaniu, „Perła Biznesu” (2003 i 2004) i „Laur Biznesmena Roku 2004”. Jako jedna z założycieli Fundacji Rodziny Duda od samego początku istnienia, czyli od ponad 11 lat, jest inicjatorką wszystkich programów i projektów realizowanych przez Fundację. Będąc przewodniczącą rady fundacji kreuje sposób zarządzania organizacją, w której dominuje współpraca cechująca się solidarnością podejmowania decyzji i wyznaczania nowych kierunków działań.


BOGNA DUDA-JANKOWIAK
BOGNA DUDA-JANKOWIAK

Anetta Jaworska-Rutkowska, senior External Relations and CSR Manager w Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów „Biedronka”. Jest postrzegana w spółce jako osoba, która przyczyniła się do zmiany myślenia o odpowiedzialnym biznesie w ramach firmy. Dzięki jej działaniom wzrosła ranga tematu i duża część projektów przed wdrożeniem do realizacji jest konsultowana z tej perspektywy. Z inicjatywy kandydatki takie organizacje społeczne jak FPBŻ czy Caritas w Polsce stały się strategicznymi partnerami JMP. Kandydatka zainicjowała oraz rozwinęła tzw. projekty z misją, np. projekt „Mleczny Start” oraz jego edukacyjną część „Śniadanie daje moc”. Dzięki jej aktywności i zaangażowaniu koncern JMP jest postrzegany jako firma odpowiedzialna społecznie, zarówno w środowisku biznesowym, jak i CSR.


ANETTA JAWORSKA-RUTKOWSKA
ANETTA JAWORSKA-RUTKOWSKA

Krzysztof Jędrzejewski, przewodniczący Rady Nadzorczej Kopex S.A. i Mostostal Zabrze S.A. Największa spółka, w której udziały ma Krzysztof Jędrzejewski, postrzega branżę górniczą, czyli sektor w którym działa, jako trudny, silnie związany z przyzwyczajeniami, tradycją i niezmiennością, a także systemowymi układami i hierarchicznością. Mimo tych warunków, firma podkreśla, że dzięki osobistemu zaangażowaniu, konsekwencji w działaniu i niespożytej energii Krzysztofa Jędrzejewskiego spółka mogła zrealizować szereg działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz stale rozwija się nie tylko w czysto biznesowych obszarach.


KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI
KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI

CEO Grupy Kapitałowej Loyd skutecznie działa na rzecz społecznej i zawodowej aktywizacji osób wykluczonych z rynku pracy, długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. Dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami, specjaliści Grupy Kapitałowej Loyd są w stanie optymalnie dopasować rozwiązania do potrzeb mieszkańców danego regionu, co przekłada się na realną efektywność ich działań. Bartosz Kaczmarczyk to wizjoner i innowator polskiego rynku pracy, który udowadnia, że możliwe jest kreowanie krajowej branży HR przez polskie przedsiębiorstwa. Spółki wchodzące w skład Grupy dynamicznie się rozwijają, osiągają coraz lepsze wyniki finansowe oraz realnie wpływają na zmianę całej branży, zdominowanej przez międzynarodowe korporacje.


BARTOSZ KACZMARCZYK
BARTOSZ KACZMARCZYK

Dagmara Krzesińska, ekspert ds. Reputacji i Odpowiedzialnego Biznesu w UPC Polska. Od 11 lat wdraża działania CSR w spółce i jest autorką wielu realizowanych projektów, samodzielnie realizuje większość działań spółki z zakresu CR, stworzyła założenia do strategii CR. Odpowiada za realizację strategii CR spółki na wielu obszarach i raportowanie jej działań w ramach corocznego raportu spółki-matki Liberty Global. Realizowane przez nią projekty były wielokrotnie nagradzane i są wysoko oceniane przez partnerów oraz beneficjentów.


DAGMARA KRZESIŃSKA
DAGMARA KRZESIŃSKA

Andrzej Połojko jest Dyrektorem Generalnym Flextronics International Poland Sp. z o.o. w Tczewie od 2007 roku. Przez ten czas, oprócz rozwijania fabryki, dużą wagę przykładał do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Spółka informuje, że często bierze udział w akcjach charytatywnych oraz wspiera lokalną społeczność. Dzięki działalności Andrzeja Połojko udało się m.in. stworzyć laboratorium komputerowe w tczewskim Domu Dziecka, wyremontować salę rekreacyjną Hospicjum w Tczewie oraz wesprzeć finansowo m.in. projekty Banku Żywności, WOPR czy Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Ponadto Andrzej Połojko zarządza fabryką w taki sposób, aby sprzyjać środowisku – pracownicy segregują odpady, oszczędzają prąd i wodę, zbierają zużyte baterie, organizują zbiórki elektrośmieci.


ANDRZEJ POŁOJKO
ANDRZEJ POŁOJKO

Izabella Rokicka, dyrektor Działu Komunikacji, Zrównoważonego Rozwoju i Public Affairs, członek zarządu; prezeska Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość, CEMEX Polska. Spółka przedstawia Izabellę Rokicką jako sprawną menedżer, dzięki której firma aktywnie dąży do tego, aby być benchmarkiem w zakresie zrównoważonego rozwoju w swojej branży w kraju oraz w Grupie CEMEX na świecie. Oprócz globalnego Raportu zrównoważonego rozwoju, CEMEX Polska jest jedyną spółką w Grupie i w branży w Polsce, która raportuje zgodnie z wytycznymi GRI. Z inicjatywy Izabelli Rokickiej CEMEX Polska, jako pierwsza firma budowlana, rozpoczęła Dialogi z interesariuszami i jako pierwsza w branży podpisała Kartę Różnorodności. Rola Izabelli Rokickiej jest także nieoceniona jako Prezeski Fundacji CEMEX Budujemy przyszłość. Firma podkreśla jej zaangażowanie we wdrożenie programu wolontariatu pracowniczego i stałą współpracę ze szkołami i organizacjami pozarządowymi, nawet w najmniejszych miejscowościach, gdzie spółka prowadzi działalność.


IZABELLA ROKICKA
IZABELLA ROKICKA

Stefan Schwarz, pełnomocnik zarządu ds. komunikacji w grupie ATERIMA. Inicjuje działania firmy z zakresu odpowiedzialnego biznesu i inspiruje pracowników, przypominając im, po co istnieje firma i jakie są jej wartości. Odpowiedzialną postawą wobec wszystkich interesariuszy i długofalowymi projektami – jak „Bezpieczna praca za granicą” – udowadnia, że przedsiębiorstwo z sektora MŚP może wnieść nową jakość do relacji między biznesem a społeczeństwem. Popularyzator idei odpowiedzialnego biznesu w całej branży: wiceprezes Zarządu ds. Delegowania w Polskim Forum HR, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy.


STEFAN SCHWARZ
STEFAN SCHWARZ

Jego sposób myślenia, który stara się wykorzystywać w zarządzaniu firmą, wynika z doświadczeń zdobytych w organizacjach społecznych (organizacje harcerskie, gdyńskie koło YMCA organizujące wigilie dla bezdomnych, Niebieski Mikołaj dla MOPS). Założeniem kandydata jest przenoszenie społecznego modelu zarządzania do struktury firmy Studio102. Model ten polega nie tylko na spełnianiu wymogów formalnych i zobowiązań prawnych, ale przede wszystkim na włączeniu idei CSR w proces zarządzania i powiązanie jej z polityką finansową i inwestycyjną firmy. Efektem wprowadzonego modelu jest działanie z zakresu dobrych praktyk – Projekt Mistrzowie, angażujące pracowników, kontrahentów i lokalne środowisko.


TOMASZ SMORGOWICZ
TOMASZ SMORGOWICZ

Celem życia Marka Ślibody jest pokazanie światu, że można zbudować przedsiębiorstwo, które kierując się szacunkiem dla ludzi, przemyślaną strategią oraz społeczną odpowiedzialnością, długofalowo zmienia świat. Firma Marco funkcjonuje w oparciu o unikatową Kulturę Organizacji, której Marek Śliboda jest największym strażnikiem. Jego zdaniem, podstawą sukcesu każdej firmy jest określenie wizji i misji jej działalności. Dopiero wtedy zainspirowani i odpowiedzialni ludzie, którzy tworzą z pasją, nieustannie się doskonalą, długofalowo rozwijają firmę. Prezes Marco jest głównym inicjatorem zmian, mających na celu usprawnianie zarządzania firmą.


MAREK ŚLIBODA
MAREK ŚLIBODA

Pełna prezentacja sylwetek kandydatów do nagrody „Człowiek, który zmienia biznes według widzów TVP INFO” jest dostępna na stronie odpowiedzialnybiznes.pl

Poniżej lista 10 kandydatów, zapraszamy do głosowania! W celu oddania głosu zalecamy korzystanie z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox i Google Chrome.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
Zobacz więcej