Imigranci także na polskiej granicy. Już prawie 3 tys. zatrzymanych, to głównie Ukraińcy

Imigrantów próbujących przedostać się do Polski jest nieporównywalnie mniej niż tych przybywających do państw południa Europy (fot. Archiwum KGSG)

Rośnie liczba nielegalnych imigrantów starających się przedostać do Polski. W tym roku Straż Graniczna zatrzymała prawie 3 tys. osób. To o blisko tysiąc więcej niż w pierwszym półroczu 2014 r.

Trzy razy więcej imigrantów u granic UE. Węgry wyślą tysiące policjantów na granicę. „Nie załatwimy tego płotami”

zobacz więcej

Te liczby nie robią wrażenia w porównaniu z sytuacją na południu Europy. Tylko w lipcu do Grecji przybyło 50 tys. uchodźców, a do Włoch 20 tys. Przez pierwsze trzy miesiące tego roku do Europy przedostało się 340 tys. imigrantów. To prawie trzykrotnie więcej, niż przez cały zeszły rok.

Większość imigrantów szturmujących wybrzeża Grecji i Włoch pochodzi z państw Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Azji. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku polskiej granicy. W tym roku wśród zatrzymanych największą grupę stanowili obywatele Ukrainy (1,8 tys.), Rosji narodowości czeczeńskiej (ponad 200), Białorusi (ponad 130) oraz Wietnamu (ponad 120). Zdecydowanie rzadziej przybysze pochodzący z Afryki czy Bliskiego Wschodu; najczęściej były to pojedyncze przypadki.

– Jeśli chodzi o kierunki migracji, to w ostatnich latach są one stałe. Z punktu widzenia aktualnej sytuacji migracyjnej w Europie, jesteśmy krajem tranzytowym. Uchodźcy z Afryki Północnej nie są zainteresowani stałym pobytem w Polsce. Ich celem są bogatsze kraje Europy – podkreślił komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. Dominik Tracz.

„Liczby nie są niepokojące”

Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców od początku roku już ponad 6 tys. cudzoziemców - głównie Ukraińców oraz Czeczenów – złożyło w Polsce wnioski o nadanie statusu uchodźcy. W całym zeszłym roku było 8,2 tys. osób.

– Skala wniosków o przyznanie statusu uchodźcy jest monitorowana zarówno przez Straż Graniczną, jak i Urząd ds. Cudzoziemców, który je rozpatruje. Nie zauważamy znacznego wzrostu liczby składanych wniosków. Na dziś nie są to liczby niepokojące, a wnioskujący to głównie obywatele Ukrainy i obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej – powiedział Tracz.

W całym 2014 r. Straż Graniczna zatrzymała ok. 4,3 tys. cudzoziemców spoza UE, którzy przedostali się do Polski nielegalnie.

Uchodźcy stojący w kolejce po pomoc na greckiej wyspie Kos (fot. PAP/EPA/ODYSSEUS)

źródło:

Zobacz więcej