PZU wchłonie Alior Bank? Jest zgoda UOKiK-u

Prezes UOKiK-u zgodził się na przejęcie Alior Banku przez PZU (fot. PAP/Grzegorz Momot)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie Alior Banku przez PZU – poinformował urząd antymonopolowy w czwartkowym komunikacie. Według UOKiK-u koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję i sytuację konsumentów. PZU chce kupić 25 proc. akcji banku.

Wstęp do repolonizacji banków? PZU kupił 25 proc. akcji Alior Banku

PZU kupił 25 proc. akcji Alior Banku – poinformował w sobotę prezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Andrzej Klesyk. Wartość transakcji to 1,6 mld...

zobacz więcej

UOKiK poinformował, że analizując transakcję wzięto pod uwagę jej wpływ na krajowy rynek funduszy inwestycyjnych otwartych i zarządzania nimi, krajowy rynek ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych (w tym alternatywnie przyjęte rynki w węższym ujęciu produktowym, obejmujące poszczególne grupy ryzyk, np. ubezpieczenia komunikacyjne), a także krajowy rynek usług bancassurance, polegających na dystrybucji produktów ubezpieczeniowych przez banki.

– W ocenie Urzędu koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy. Dlatego UOKiK wydał zgodę na planowaną transakcję. „PZU może przejąć kontrolę nad Alior Bank” – napisano w komunikacie.

Andrzej Duda: trzeba repolonizować banki, bo robią z nami co chcą

Kandydat PiS na prezydenta Andrzej Duda powiedział we wtorek, że od wielu lat państwo jest bezradne wobec dużych instytucji finansowych, dlatego...

zobacz więcej

PZU pyta UOKiK

PZU wystąpiło do UOKiK-u o zgodę w czerwcu br. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Pod koniec maja br. PZU podpisało przedwstępną umowę zakupu 25 proc. akcji Alior Banku za 1,6 mld zł. PZU podawało, że chce konsolidować sektor bankowy i stworzyć bank, który byłby w piątce największych w Polsce pod względem wielkości aktywów.

W połowie lipca br. prezes spółki Andrzej Klesyk mówił, że PZU chce uczestniczyć w konsolidacji polskiego sektora bankowego i stworzyć podmiot z pierwszej bankowej piątki. W tym celu musi kupić 2-4 mniejsze banki. – Banki pomiędzy miejscem 6 a 20 nie mają racji bytu. Jeśli one się nie skonsolidują, nie będą w stanie przetrwać przy obecnych wymaganiach biznesowych. Po prostu duży ma większą moc i ta konsolidacja musi nastąpić – ocenił.

UOKiK surowy dla Alior Banku: 3,3 mln zł kary za warunki lokat we frankach szwajcarskich

UOKiK nałożył ponad 3,3 mln zł kary na Alior Bank za jednostronne wprowadzenie niekorzystnych zmian do regulaminu. W ich rezultacie konsumenci,...

zobacz więcej

PZU – finansowy gigant

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa zarządza także otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. W 2013 r. PZU zarobiło niemal 3,3 mld zł i prawie 3 mld zł w 2014. r. Skarb Państwa jest właścicielem 35 proc. akcji PZU.

Alior Bank działa w Polsce od 2008 r., a od grudnia 2012 r. jest notowany na GPW. Kupowane przez PZU udziały należały do głównego udziałowca Alior Banku, spółki kontrolowanej przez włoski holding Carlo Tassara. Ponad 62 proc. akcji należy do mniejszych akcjonariuszy. W zeszłym roku zysk netto banku wyniósł ponad 322 mln zł, a aktywa przekroczyły 30 mld zł. Na koniec marca 2015 r. z usług Grupy Alior Banku korzystało 2,94 mln klientów.

źródło:

Zobacz więcej