Będzie musiał podjąć ważne decyzje. Co czeka Andrzeja Dudę w pierwszym roku urzędowania?

Andrzej Duda podejmie wiele decyzji ws. kluczowych stanowisk w państwie (fot. PAP/Jacek Turczyk)

Powołanie prokuratora generalnego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, członków KRRiT – to decyzje, które w pierwszym roku urzędowania podejmie prezydent Andrzej Duda. Jednym z pierwszych zadań będzie powołanie Rady Dialogu Społecznego, która zastąpi Komisję Trójstronną.

„Ustąpię, jeśli w pierwszym roku prezydentury nie złożę projektów dotyczących wieku emerytalnego i kwoty wolnej od podatku”

– Procedury w sprawie in vitro są potrzebne, ale musi być zagwarantowana godność ludzka. Kwota wolna od podatku w najszybszym czasie powinna zostać...

zobacz więcej

Kilkudziesięciu członków Rady (reprezentantów rządu, pracowników i pracodawców) powoła prezydent, który będzie miał też w RDS – z głosem doradczym – swojego przedstawiciela. Rada najpóźniej musi zebrać się we wrześniu – ten termin wynika z prac nad ustawą budżetową.

Szereg decyzji prezydenta Dudy będzie dotyczyło bezpieczeństwa kraju i wojska. W pierwszych dniach urzędowania prezydent powoła szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz nową Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która jest organem doradczym prezydenta w zakresie bezpieczeństwa państwa. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych od polityków PiS, szefem BBN zostanie Paweł Soloch, obecnie kierujący Instytutem Sobieskiego.

Prezydent Andrzej Duda zamieszka w Pałacu Prezydenckim. Złote wanny zostaną? Zdecyduje Pierwsza Dama

Pałac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieściu stanie się na najbliższe lata domem prezydenta Andrzeja Dudy – dowiedział się nieoficjalnie portal...

zobacz więcej

Kto nowym szefem Sztabu Generalnego WP?

W maju 2016 r. kończy się trzyletnia kadencja szefa Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysława Gocuła (objął stanowisko 7 maja 2013 r.). Prezydent szefa SGWP powołuje na wniosek ministra obrony narodowej.

Tradycyjnie – 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego – prezydent na wniosek ministra obrony narodowej wręcza awanse generalskie. W tym roku nadał je prezydent Bronisław Komorowski; wręczył – tym razem 1 sierpnia – po uzgodnieniu tego z prezydentem elektem. Nie oznacza to jednak, że jako prezydent Duda w pierwszym roku urzędowania nie może nominować kolejnych generałów (robi to na wniosek ministra obrony narodowej).

W gestii prezydenta są także decyzje ws. przedłużenia misji wojskowych: w Afganistanie (kończy się 31 grudnia 2015), Kosowie (koniec – 31 grudnia 2015) a także w Bośni i Hercegowinie (koniec 12 listopada 2015 r.). Prezydent postanawia o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa na wniosek rządu.

Andrzej Duda zostaje na UJ. Prezydent elekt przedłużył urlop na uczelni

Prezydent-elekt nadal będzie pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie poniedziałkowego spotkania z rektorem uczelni Andrzej Duda złożył...

zobacz więcej

Zmiany w wymiarze sprawiedliwości

Prezydent Duda będzie decydował także o obsadzie stanowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Po objęciu urzędu będzie musiał wskazać swojego przedstawiciela w Krajowej Radzie Sądownictwa. Obecnie tę funkcję pełni Łukasz Bojarski. Zgodnie z ustawą o KRS mandat osoby powołanej przez prezydenta wygasa najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu kadencji prezydenta, czyli 6 listopada.

W przypadku przedstawiciela prezydenta w Krajowej Radzie Prokuratury (jest nim przewodniczący Rady Edward Zalewski) ustawa o prokuraturze przewiduje, że pełni on swoją funkcję bez oznaczania okresu kadencji i może być odwołany w każdym czasie.

Bez odprawy i emerytury. Andrzej Duda utracił świadczenia z Parlamentu Europejskiego

Andrzej Duda utracił mandat europosła z chwilą ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich i nie dostanie z Brukseli odprawy ani emerytury. Informację...

zobacz więcej

Ostatnie miesiące kadencji Seremeta

Pod koniec marca 2016 r. upływa sześcioletnia kadencja Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. Zgodnie z ustawą o prokuraturze prezydent powołuje prokuratora generalnego nie później niż w ciągu trzech miesięcy przed upływem kadencji obecnego prokuratora – a więc przed końcem 2015 r. Prezydent powoła prokuratora spośród dwóch kandydatów przedstawionych mu przez KRS i KRP. Konkursy już trwają, nazwiska kandydatów wskazanych przez KRS i KRP powinny być znane w październiku.

Z kolei w maju 2016 r. upłynie sześcioletnia kadencja prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Romana Hausera. Prezydent powołuje prezesa spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA.

Po wejściu w życie ustawy o SN, która wprowadza pięcioletnią kadencyjność prezesów izb SN (obecnie prezesów izb ogranicza jedynie wiek sędziów, którzy w stan spoczynku odchodzą po ukończeniu 70 lat) dotychczasowi prezesi izb SN będą urzędowali jeszcze przez 12 miesięcy od wejścia nowelizacji w życie. Oznacza to, że prezydent Duda w okresie około roku od objęcia urzędu powoła także prezesów izb SN.

Andrzej Duda rozpoczyna pięcioletnią prezydenturę (fot. PAP/Jacek Turczyk)

45 minut Dudy w Belwederze. Komorowski zaprosił go na posiedzenie RBN

Prezydent Bronisław Komorowski przywitał w poniedziałek w Belwederze prezydenta elekta Andrzeja Dudę. Podczas spotkania ustępujący prezydent...

zobacz więcej

Wybór nowego prezesa NBP

Prezydent wskaże także prezesa Narodowego Banku Polskiego – 11 czerwca 2016 upływa sześcioletnia kadencja obecnego szefa NBP Marka Belki. Prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta.

Duda w lutym 2016 r. będzie musiał także powołać dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej – wówczas upływa sześcioletnia kadencja dwóch z trzech prezydenckich członków RPP: Adama Glapińskiego (powołany 16 lutego 2010 r.) i Andrzeja Kaźmierczaka (powołany 16 lutego 2010 r.). Jerzego Osiatyńskiego prezydent Bronisław Komorowski do RPP powołał 20 grudnia 2013 r. (zastąpił Zytę Gilowską, która zrezygnowała z członkostwa). Pozostałych z 9 członków RPP wskazują Sejm i Senat.

Poznamy nowych członków KRRiT

Na początku sierpnia 2016 r. upłynie kadencja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – prezydent Duda powoła dwóch z pięciu członków KRRiT, którzy zastąpią przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka i Krzysztofa Lufta (powołani przez prezydenta Komorowskiego). Kadencja członków Rady trwa sześć lat, licząc od dnia powołania ostatniego członka. Członkowie Krajowej Rady pełnią funkcje do czasu powołania następców.

Prezydent Duda będzie także decydował o obsadzie placówek dyplomatycznych. Zgodnie z konstytucją prezydent mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych.

źródło:

Zobacz więcej