Prawie połowa Polaków wierzy, że Duda będzie lepszym prezydentem. Ale nie są zgodni, jak wpłynie na losy kraju

Połowa Polaków z nadzieją oczekuje prezydentury Andrzej Duda (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Niemal co drugi Polak (48 proc.) sądzi, że Andrzej Duda będzie lepszym prezydentem od Bronisława Komorowskiego – wynika z sondażu CBOS. Jednak opinie na temat tego, jak Duda wpłynie na sprawy w kraju i pozycję Polski na świecie, są zróżnicowane.

Kampania wyborcza z udziałem Dudy? „Byłby hipokrytą, gdyby nagle odcinał się od PiS”

– Myślę, że niezależnie od wyborów Andrzej Duda będzie bardzo aktywny – powiedział w programie „Gość poranka” w TVP Info Adam Bielan (Polska...

zobacz więcej

Według badania CBOS, dla nieco ponad jednej piątej badanych (22 proc.) objęcie urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę oznacza zmianę na gorsze. Na pytanie, czy przyszły prezydent będzie lepszym, czy też gorszym prezydentem od Bronisława Komorowskiego, prawie co dziesiąty (8 proc.) badany ocenił, że będzie to zdecydowanie gorszy prezydent, 14 proc. jest zdania, że raczej gorszy.

17 proc. respondentów uważa, że Duda, który zostanie zaprzysiężony w czwartek, będzie zdecydowanie lepszym prezydentem, a co trzeci ankietowany (31 proc.) uznał, że raczej lepszym. 30 proc. respondentów nie miało zdania.

Prawie co drugi ankietowany (47 proc.) jest zdania, że Duda jako prezydent będzie się kierował przede wszystkim interesami kraju. Nie wierzy w to ponad jedna trzecia badanych (37 proc.), która uważa, że przyszły prezydent będzie brał pod uwagę interes sił politycznych, z których się wywodzi.

Andrzej Duda już poza PiS. Zrzekł się członkostwa

Prezydent elekt Andrzej Duda zrzekł się członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Na wtorkowym posiedzeniu klubu podziękował za wiele lat współpracy....

zobacz więcej

Zróżnicowane opinie

Zdania na temat tego, jak Duda wpłynie na życie polityczne i kwestie społeczne w kraju oraz na pozycję Polski na świecie, są silnie zróżnicowane. 37 proc. respondentów uważa, że przyszły prezydent przyczyni się do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych w kraju, 33 proc. jest zdania, że doprowadzi do poprawy życia politycznego. 16 proc. ankietowanych uważa, że przyszły prezydent przyczyni się do narastania problemów społecznych, a niemal co piąty (19 proc.) ocenia, że doprowadzi do pogorszenia życia politycznego. 35 proc. uważa, że Duda nie zmieni ani życia politycznego, ani skali problemów społecznych w kraju.

Według 29 proc. badanych, Duda wzmocni pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej, a 24 proc. ocenia, że utwierdzi on miejsce Polski w UEj. Co piąty badany jest przeciwnego zdania – 21 proc. ankietowanych jest przekonanych, że Duda osłabi pozycję kraju na świecie, a 20 proc. jest zdania, że pogorszy pozycję Polski w UE. Więcej niż jedna trzecia badanych uważa, że Duda nie zmieni nic w tych kwestiach (34 proc. co do pozycji na świecie, 41 proc. co do pozycji w UE).

W przypadku oceny stosunków polsko-rosyjskich zdecydowanie częściej wyrażana jest obawa, że nastąpi ich pogorszenie, niż nadzieja na poprawę (37 proc. wobec 13 proc.). Niemal co drugi respondent (48 proc.) ocenia, że Duda nie wpłynie na zmianę stosunków polsko-niemieckich. W tej kwestii negatywne oczekiwania nieznacznie przeważają nad pozytywnymi (17 proc. do 15 proc.).

Obniżenie wieku emerytalnego i wyższa kwota wolna od podatku priorytetami Dudy. „Zależy mi tutaj bardzo na czasie”

zobacz więcej

Co z obietnicami z kampanii wyborczej?

Zróżnicowane są również opinie w kwestii tego, czy Duda zrealizuje obietnice złożone w trakcie kampanii wyborczej. W podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł wierzy 41 proc. badanych, 39 proc. wątpi w zrealizowanie tej obietnicy. Niespełna dwie piąte ankietowanych (39 proc.) sądzi, że Dudzie uda się wprowadzić dopłaty po 500 zł na każde dziecko w rodzinach najbiedniejszych i po 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w pozostałych rodzinach (43 proc. w to nie wierzy). Taki sam odsetek (39 proc.) twierdzi, że spełniona zostanie obietnica obniżenia wieku emerytalnego (połowa badanych jest przeciwnego zdania).

Jedna trzecia ankietowanych (34 proc.) za możliwe do zrealizowania uważa zapewnienie wszystkim dzieciom bezpłatnego dostępu do przedszkoli (48 proc. obietnicę tę ocenia jako nierealną), a tylko nieliczni (14 proc.) twierdzą, że nowemu prezydentowi uda się doprowadzić do wprowadzenia możliwości przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania (61 proc. badanych pozostaje wobec tej obietnicy sceptyczna).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach od 1 do 8 lipca 2015 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

źródło:

Zobacz więcej