Bankowy Tytuł Egzekucyjny sprzeczny z konstytucją. TK uchylił przepisy

Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że BTE narusza przepisy (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Poddawanie kredytobiorców formule Bankowych Tytułów Egzekucyjnych jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uchyla część przepisów Prawa bankowego, ale nowe wejdą w życie dopiero w sierpniu 2016 roku.

Polskie banki w niebezpieczeństwie. ABW ostrzega przed cyberatakami

Podmiana stron WWW banków, dzięki której można uzyskać dostęp do kont klientów, i ataki na serwery, które mogą zablokować niektóre bankowe usługi –...

zobacz więcej

Pytanie w sprawie konstytucyjności zapisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym wysłał Sąd Rejonowy w Koninie. Sędziowie mieli wątpliwości czy są zgodne nie tylko z ustawą zasadniczą, ale też Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami banki mogą kierować swoje wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem fazy sądowego postępowania rozpoznawczego. To – jak potwierdził Trybunał Konstytucyjny – powoduje brak równowagi między stronami, bowiem stawia bank w pozycji silniejszego.

Sąd nie zbada wniosku pod względem merytorycznym

Bankowy Tytuł Egzekucyjny to formuła zobowiązująca kredytobiorcę do podpisania zgody na poddanie się egzekucji jeżeli nie spłaca zobowiązań. Do tego gdy sąd otrzymuje z banku wniosek o klauzulę do BTE nie bada go pod względem merytorycznym, a jedynie formalnym i ma na to trzy dni.

Frankowicz pozwał bank, sąd oddalił pozew. „Kredytobiorca zaakceptował warunki umowy”

Nie będzie przełomu w sporze „frankowicze” kontra banki. Krakowski sąd oddalił pozew o unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich....

zobacz więcej

„Taka sytuacja rodzi przekonanie społeczne, iż podmiot prawny o dużej sile ekonomicznej może korzystać z rozwiązań prawnych, które uprzywilejowują go w stosunku do innych podmiotów, z uwagi na jego znaczne możliwości finansowe” – zauważyli sędziowie z Konina.

Bankom nie grozi katastrofa

Trybunał Konstytucyjny potwierdził wątpliwości sędziów, ale nie uchylił całej formuły. Mają się tym zająć ustawodawcy. – Wyeliminowanie BTE nie grozi katastrofą dla banków. Są instrumenty równie skuteczne i też wygodne – np. weksle – ocenili sędziowie TK.

Przepisy powinny zostać zmienione do 1 sierpnia 2016 roku. Jak wyjaśniła sędzia sprawozdawczyni Teresa Liszcz, ma to „zapobiec chaosowi w obrocie bankowym”.

źródło:

Zobacz więcej