Wybory 2020

Jak głosować w wyborach prezydenckich [PORADNIK]

Wesołe jest życie norweskiego staruszka. Raport o poziomie dobrobytu seniorów

Według raportu najlepiej zestarzeć się w Norwegii (fot. freeimages/bakanahito)

Osobom starszym najlepiej żyje się w Norwegii – wynika z raportu organizacji HelpAge International. Polska w tym zestawieniu zajęła 32. miejsce na 96 państw. Listę zamyka Afganistan.

W pierwszej dziesiątce zestawienia tuż za Norwegią znalazły się: Szwecja, Szwajcaria, Kanada, Niemcy, Holandia, Islandia, USA, Japonia i Nowa Zelandia. Natomiast nisko oceniono takie kraje jak Grecja (73 miejsce) czy Turcja (77 miejsce).

W Global AgeWatch Index zestawiono poziom społecznego i ekonomicznego dobrobytu osób starszych. W zeszłorocznym badaniu na pierwszym miejscu uplasowała się Szwecja.

Raport powstał na podstawie danych ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia, Banku Światowego i innych globalnych instytucji. Przeanalizowano m.in. dochody, opiekę zdrowotną, edukację, zatrudnienie oraz środowisko sprzyjające seniorom w każdym kraju.

Do 2030 roku na świecie seniorów będzie ponad 1,4 mld

Z raportu wynika, że przy utrzymaniu obecnych trendów do 2050 roku w co najmniej 40 spośród badanych państw osoby powyżej 60. roku będą stanowić 30 proc. społeczeństwa. W tym samym roku w skali całego świata seniorzy będą stanowić 21 proc. populacji. Natomiast do 2030 roku na świecie liczba osób starszych przekroczy 1,4 mld.

W dokumencie podkreślono konieczność zwiększenia systematycznych działań poszczególnych państw na rzecz pomocy dla osób starszych. Wśród nich HelpAge International wymienia m.in. dostęp do świadczeń emerytalnych czy darmowej opieki zdrowotnej.


Seniorzy receptą na wyludnianie miast

źródło:

Zobacz więcej