Coraz mniej dzikich zwierząt. „To rezultat sposobu, w jaki chcemy żyć”

Jenot (fot. wikimedia commons/cc/Piotr Kuczynski)

W ciągu ostatnich 40 lat o ponad połowę spadła populacja około 3 tys. gatunków ryb, ptaków, ssaków, płazów i gadów – ogłosił Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF). Według organizacji przyczyniła się do tego przede wszystkim działalność człowieka.

Z raportu o nazwie „Living Planet” wynika, że od 1970 r. do 2010 r. populacja ok. 3 tys. gatunków na całym świecie zmniejszyła się o 52 proc., czyli bardziej niż wcześniej sądzono.

„Nie widać żadnych oznak spowolnienia” – piszą autorzy najnowszego raportu, który publikowany jest co dwa lata od 1998 r. WWF nazywa ten dokument „barometrem stanu naszej planety”.


Tysiące budynków „zgasło” w ramach akcji „Godzina dla Ziemi”
83-procentowy spadek w Ameryce Łacińskiej

W 2012 r. Fundusz informował o 28-procentowym spadku między 1970 r. a 2008 r. Według organizacji powodem tak dużej różnicy między obecnymi danymi a tymi sprzed dwóch lat są zmiany w sposobie mierzenia populacji ryb, ptaków, ssaków, płazów i gadów.

Najbardziej dotkniętymi obszarami są regiony tropikalne, głównie Ameryki Łacińskiej, gdzie odnotowano 83-procentowy spadek. Największe spadki stwierdzono wśród gatunków słodkowodnych (76 proc. od 1970 r. do 2010 r.). Z kolei u gatunków morskich i lądowych odnotowano 39-procentowy spadek.
Nie kupujmy ryb zagrożonych wyginięciem

„Te straty nie są nieuniknione”

Jak głosi dokument, największym zagrożeniem dla fauny na całym świecie są: myślistwo, przełowienie, utrata i pogorszenie się stanu naturalnych siedlisk na skutek rolnictwa, urbanizacji czy procesu wylesiania, a także globalne ocieplenie.

– Te straty nie są nieuniknione. To rezultat sposobu, w jaki chcemy żyć – powiedział przedstawiciel towarzystwa naukowego Zoological Society of London (ZSL) Ken Norris. – Nadal jest nadzieja. Ochrona przyrody wymaga skoncentrowanych działań, woli politycznej i wsparcia ze strony przemysłu – podkreślił.


Ratuj rysie z Marcinem Dorocińskim
„Budować przyszłość, by żyć w harmonii z naturą”

W raporcie podkreślono też, że obecnie ludzie zużywają więcej zasobów naturalnych niż Ziemia jest w stanie odzyskać.

– Póki jest to możliwe, musimy wykorzystać tę szansę, dążyć do zrównoważonego rozwoju i budować przyszłość, w której ludzie będą mogli żyć w harmonii z naturą – dodał szef WWF Marco Lambertini.

Autorzy raportu przeanalizowali dane dotyczące ok. 10 tys. populacji 3038 gatunków bezkręgowców korzystając z bazy ZSL. Jak wyjaśnił jeden z autorów raportu Richard McLellan, baza ta ma na celu dostarczenie reprezentatywnych próbek wszystkich populacji dzikich zwierząt na świecie.
Japończycy urządzają wielorybom „naukową” rzeź

źródło:

Zobacz więcej