RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Mieszkańcy Krakowa nadal będą palić węglem. Sąd uchylił zakaz

Krakowianie znów będą mogli ogrzewać mieszkania i domy węglem? Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za nieważną uchwałę wojewódzkiego sejmiku o zakazie używania w tym celu paliw stałych. Urząd marszałkowski zapowiedział, że do wyroku odniesie się w poniedziałek.

Wyrok sądu nie jest prawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ustawę zaskarżyły do WSA dwie osoby

Przyjętą w listopadzie 2013 r. ustawę zaskarżyły do WSA dwie osoby, podnosząc, że stanowi ona naruszenie konstytucyjnych zasad równości obywateli i swobody działalności gospodarczej. Argumentowały, że przyjęty zakaz nie przyniesie korzyści, jeśli chodzi o poprawę jakości krakowskiego powietrza, a jedynie uderzy w najuboższych, których nie stać na korzystanie z gazu ziemnego czy miejskiej sieci ciepłowniczej; skrzywdzi też tych mieszkańców miasta, którzy już zainwestowali w nowoczesne kotły na paliwa stałe.

Sąd uznał, iż przepis art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska, z którego wynikają kompetencje sejmiku w tym zakresie, nie pozwala na różnicowanie kwestii stosowania paliw w zależności od celu. „Wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że jeżeli stosujemy jakieś zakazy, nakazy, ograniczenia co do stosowania paliw, to tylko na zasadach równości” – podkreślił WSA.

Sąd zaznaczył również, że naruszenie tej normy kompetencyjnej przełożyło się automatycznie na naruszenie licznych zasad konstytucyjnych: praworządności, równości, wolności prowadzenia działalności gospodarczej.

„Uchwała nie ma adresata”

Sąd skrytykował również fakt, że musiał „poszukiwać adresata uchwały” i że udało się go znaleźć dopiero w procesie wykładni. „Jest nie do pomyślenia, aby akt prawa miejscowego, który wprowadza ograniczenia, nakłada sankcje karne za jego niestosowanie, był skonstruowany w taki sposób, że nie wiadomo, kogo on dotyczy – adresatem uchwały jest ten, kto figuruje w sankcji karnej” – stwierdził sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku.

Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie sejmik województwa uchwalił zakaz stosowania paliw stałych, w tym węgla, do ogrzewania mieszkań i domów. Dopuszczono jedynie spalanie drewna w domowych kominkach. Nowe przepisy dotyczą nowych budynków, na które będą wydawane pozwolenia na budowę. Dla budynków już istniejących okres przejściowy na dostosowanie do nowych wymagań wyniesie pięć lat. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2018 r.

„Miasto nadal będzie prowadzić politykę ograniczania zanieczyszczenia powietrza”

W związku z tymi przepisami miasto przyjęło program osłonowy, przewidujący dopłaty dla tych, którzy w związku z rezygnacją z ogrzewania mieszkań węglem na rzecz gazu, energii elektrycznej lub oleju opałowego będą mieć wyższe wydatki. Program będzie realizowany w latach 2014–2022. Odpowiednie wnioski złożyło do tej pory dziesięć osób.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zapowiedział odniesienie się do wyroku w poniedziałek. Filip Szatanik z krakowskiego magistratu zapewnił z kolei, że miasto nadal będzie prowadzić politykę ograniczania zanieczyszczenia powietrza. – Nie ustajemy w działaniach na rzecz zmniejszenia niskiej emisji i będziemy w dalszym ciągu zabiegać o środki na ten cel – powiedział.


CZYTAJ TAKŻE: Węgiel zakazany w Krakowie, drewno – nie

źródło:

Zobacz więcej