RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

„Ustawa o bestiach” przed Trybunał Konstytucyjny; skarży RPO

Rzecznik praw obywatelskich skierowała do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o obligatoryjnym leczeniu niebezpiecznych przestępców, po odbyciu przez nich kary więzienia. Prof. Irena Lipowicz zarzuca ustawie m.in., że nie realizuje ona deklarowanego celu oraz zawiera niedookreślone zapisy.

Irena Lipowicz doszła do wniosku, że zakładany przez projektodawcę cel ustawy: stosowanie jej do sprawców jedynie najgroźniejszych przestępstw – nie został zrealizowany, bo można ją stosować wobec każdej osoby, która odbywa prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności, wykonywaną w systemie terapeutycznym – podało biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ustawie użyto „zwrotów niedookreślonych”

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje także, że w ustawie zostały użyte „zwroty niedookreślone w postaci »wysokiego« i »bardzo wysokiego« prawdopodobieństwa popełnienia określonego w ustawie rodzaju czynu zabronionego” przez osobę, której dotyczy wniosek o uznanie jej za stwarzającą zagrożenie. Wskazano tam też, że ustawa nie daje „jasnych i precyzyjnych” narzędzi umożliwiających wytyczenie granicy pomiędzy wysokim a bardzo wysokim prawdopodobieństwem popełnienia określonych czynów zabronionych.

Część ustawy zaskarżona przez prezydenta

Ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób już wcześniej – w pewnej części – zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego prezydent Bronisław Komorowski.

Jedną z pierwszych osób, których dotyczy ustawa, jest Mariusz T., zabójca i pedofil, który po odsiedzeniu 25 lat więzienia został decyzją sądu umieszczony w zamkniętym ośrodku terapeutycznym w Gostyninie.

CZYTAJ TAKŻE: Cisnęła dzieckiem; pierwsza kobieta objęta „ustawą o bestiach”?

źródło:

Zobacz więcej