RAPORT

Wojna na Ukrainie

Na maturze z polskiego „Wesele” Wyspiańskiego i „Potop” Sienkiewicza

Stanowiska bohaterów „Wesela” Wyspiańskiego wobec możliwości wybuchu powstania oraz zachowanie Andrzeja Kmicica podczas spotkania z księciem Bogusławem w „Potopie” Sienkiewicza – takie tematy według maturzystów były do wyboru na maturze z języka polskiego. Blisko 334 tys. abiturientów przystąpiło dziś do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego.

Tematy te podali po wyjściu z egzaminu maturzyści z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie.

Według nich jeden z dwóch tematów do wyboru dotyczył zachowania i stanów emocjonalnych bohaterów cytowanego w arkuszu egzaminacyjnym fragmentu „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Fragment ten opisywał przybycie Andrzeja Kmicica do księcia Bogusława Radziwiłła.

Maturzyści, którzy wybrali drugi z tematów, musieli porównać stanowiska Gospodarza i Poety w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego wobec możliwości powstańczych Polaków oraz ich poglądy na poezję narodową.

Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. odpowiedzieć na pytania do zamieszczonego w arkuszu tekstu o miłości, w którym cytowano fragmenty utworów Platona, Cypriana Kamila Norwida i ks. Jana Twardowskiego.

Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 170 minut. Po południu nieliczni maturzyści przystąpili do egzaminu z wiedzy o tańcu.

Trzy egzaminy pisemne

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Przedmioty dodatkowe

Maturzysta można wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Egzaminy przed i po południu

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym – 180 minut, natomiast egzamin z języka obcego: 120 minut dla poziomu podstawowego, 190 minut dla poziomu rozszerzonego. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu - o godz. 9.00 i o 14.00.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne wcześniej – egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów (m.in. geografii, biologii, WOS-u i języka angielskiego) odbędą się w pierwszych dwóch tygodniach sesji.

teraz odtwarzane
Ruszył maturalny maraton

Te same testy dla wszystkich

Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Następnie ich prace są kodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Dwa egzaminy ustne

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą przystąpić także do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się 30 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 2 a 18 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Poprawki w sierpniu

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 26 sierpnia, a ustnych – na dni 25-29 sierpnia.

CZYTAJ TAKŻE Wypłynęły arkusze matur? CKE zawiadamia prokuraturę

(fot. arch. PAP/Rafał Guz, Wikimedia Commons/ Karelj)
(fot. arch. PAP/Rafał Guz, Wikimedia Commons/ Karelj)

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej