Wszechświat rozszerza się dynamicznie

Nowe odkrycie potwierdza hipotezę, że najprawdopodobniej do zagłady doprowadzi Wielki Chłód (fot. PAP/DPA)

Wszechświat rozszerza się w coraz szybszym tempie – potwierdzili kanadyjscy naukowcy. Dzięki temu są bliżej odpowiedzi na pytanie „Jaki będzie koniec świata?”. Do badania użyto teleskopu Hubble'a – nazwanego tak na cześć odkrywcy teorii o stałym powiększaniu się Wszechświata.

Astronomowie z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej przebadali prawie 450 tysięcy galaktyk. Stworzyli trójwymiarową mapę rozkładu tzw. ciemnej materii, której jest we wszechświecie pięć razy więcej niż zwykłej, znanej nam materii.

Udowodnili jednocześnie, że Wszechświat rozszerza się coraz szybciej dzięki tak zwanej ciemnej energii; ich obliczenia zgadzają się w 100 proc. z przewidywaniami Alberta Einsteina i jego teorią względności.

Nowe obserwacje potwierdzają jednocześnie scenariusz dotyczący końca świata, czyli tzw. Wielki Chłód. Hipoteza ta zakłada, że wszechświat będzie się rozszerzał w nieskończoność, a jego temperatura z czasem spadnie niemal do zera absolutnego.

Do badań niezbędnych było prawie tysiąc godzin obserwacji prowadzonych przez zasłużony dla nauki teleskop Hubble'a. Szczególnie przydatny był amerykańsko-europejski projekt COSMOS, wykorzystujący kamerę zainstalowaną na tym orbitalnym teleskopie. Szczegóły badań publikuje pismo Astronomia i Astrofizyka („Astronomy & Astrophysics”).

O tym, że Wszechświat jest stale zwiększającym się ciałem wiemy od niedawna. Jednakowy przez tysiące lat wygląd gwiazdozbiorów wytworzył głęboko zakorzenione przekonanie, że Wszechświat nie podlega systematycznym zmianom i jako całość zachowuje w czasie niezmienną formę.

Gdy Albert Einstein stwierdził, że równania stworzonej przez niego ogólnej teorii względności nie przewidują możliwości istnienia Wszechświata stacjonarnego, uzupełnił je o dodatkowy składnik „kosmologiczny", dzięki któremu wśród rozwiązań zmiennych w czasie pojawiło się również rozwiązanie stacjonarne.

Wkrótce potem Edwin Hubble odkrył, że wszystkie galaktyki poza Układem Lokalnym oddalają się (uciekają) od naszej Galaktyki z prędkościami tym większymi, im dalej się od nas znajdują. To odkrycie, znane obecnie jako prawo Hubble’a, zostało potwierdzone ogromnym materiałem obserwacyjnym i stanowi jeden z podstawowych faktów astronomii pozagalaktycznej.

źródło:
Zobacz więcej