RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Donos na kierowcę legalny – zdecydował TK

Grzywna dla właściciela pojazdu za nie wskazanie kierowcy, który popełnił wykroczenie drogowe jest zgodna z prawem – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi między innymi o przypadki przekraczania prędkości ujawnianie przez fotoradary.

– Bez wątpienia ten przepis przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, nie jest on nadmiernie restrykcyjny, przewiduje zagrożenie wyłącznie karą grzywny – powiedział w uzasadnieniu orzeczenia prezes TK sędzia Andrzej Rzepliński. Dodał, że niewskazanie przez właściciela pojazdu osoby kierującej jest wykroczeniem odrębnym od wykroczenia drogowego.

Przepis ułatwia działanie policji

Obowiązek poinformowania, kto zasiadał za kierownicą samochodu, został wprowadzony po to, by zapewnić funkcjonariuszom szybkie działanie w sprawach dotyczących wykroczeń drogowych. Chodzi między innymi o przypadki przekraczania prędkości ujawniane przez fotoradary. W efekcie właściciel pojazdu ma obowiązek wskazać osobę, która prowadziła auto w danym momencie, i która została uwieczniona na zdjęciu.

(fot. PAP/Leszek Szymański)

Sejm był za. Prokuratura przeciwko

Pytanie prawne w sprawie tej regulacji zgłosił wydział karny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. W opinii sądu, przepis ten godzi w zasadę demokratycznego państwa prawnego i zasadę zaufania do państwa i prawa poprzez nadmiernie represyjną sankcję. Narusza też wymóg zachowania przez ustawodawcę proporcjonalności i adekwatności sankcji za czyn.

Za uznanie przepisu za zgodny z konstytucją wnioskował podczas rozprawy przed TK Sejm, z kolei przedstawiciele Prokuratury Generalnej wnosili o uznanie niekonstytucyjności regulacji.

(fot. PAP/Leszek Szymański)

źródło:

Zobacz więcej