Badania na Bałtyku, jakich świat nie widział

To było największe tego typu badanie na świecie. W Bałtyku umieszczono ponad trzysta detektorów, które przez dwa lata rejestrowały dźwięki morświnów. Naukowcy chcieli poznać, w których rejonach morza jest największe zgęszczenie tych wyjątkowo rzadkich ssaków.

Morświny w Bałtyku są tak rzadkie, że niektórzy wręcz kwestionowali ich istnienie. Celem projektu badawczego SAMBAH było ustalenie, w których rejonach Bałtyku morświny pływają i kiedy się tam pojawiają. Są zatem pierwsze informacje o tym, gdzie obecnie żyją te tajemnicze, niezwykle rzadkie i zagrożone wyginięciem zwierzęta.

Morświny zapuszczają się aż pod Alandy

Obszarem o największym zagęszczeniu morświnów jest południowo-zachodnia część wód Danii. Im dalej na wschód, tym z morświnami gorzej. U południowych wybrzeży Szwecji i wzdłuż wybrzeży Niemiec ssaków tych jest więcej niż u brzegów Polski, nie mówiąc już o rejonach położonych jeszcze bardziej na wschodzie.

Dzięki badaniom wiadomo, że morświny są obecne w dużej części Morza Bałtyckiego, a zasięg ich występowania sięga po Wyspy Alandzkie.

– Najistotniejsze, że udało nam się nagrać morświny w tak wielu miejscach na Bałtyku – mówi portalowi tvp.info dr Iwona Pawliczka ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

– W dalszym etapie analiz będziemy badać liczebność populacji, sezonowość występowania i szczegółowo przyglądać się sytuacji w wodach krajowych – dodaje dr Pawliczka.

Takich badań jeszcze nie było

SAMBAH to największy na świecie hydroakustyczny projekt badawczy, poszukujący miejsc i okresów występowania morświnów na naszym morzu. Program badań trwał dwa lata. Pozwolił uzyskać najpełniejszą jak dotąd wiedzę na temat występowania morświnów w Morzu Bałtyckim.

W projekcie SAMBAH nagrywano dźwięki, które morświny emitują podczas rozpoznawania przestrzeni, namierzania ryb czy porozumiewania się.

Bałtycki kuzyn delfina pływa na krawędzi wymarcia

Bałtycka populacja morświna uznana została w 2008 r. za krytycznie zagrożoną wyginięciem. Ci kuzyni delfinów są bardzo wrażliwi na hałas i zanieczyszczenia. Giną w rybackich sieciach.

Morświn jest jednym z najmniejszych waleni uzębionych, jego długość wynosi od 1,5 do 1,9 m, a masa ciała od 50 do 70 kg (samice są większe od samców). Głowa pozbawiona jest charakterystycznego dla delfinów dzioba, a jego niewielka trójkątna płetwa grzbietowa ma ciemny, prawie czarny odcień. Wynurzanie morświna nad powierzchnię w celu zaczerpnięcia powietrza jest niemal niezauważalne, podobnie jak wydychane przez niego nad wodą powietrze.

źródło:
Zobacz więcej