Będzie więcej sił pokojowych w Sudanie Płd.

ONZ

Plan niemal dwukrotnego i jak najszybszego zwiększenia sił pokojowych w Sudanie Południowym dla ochrony cywilów przed przemocą – która postawiła ten kraj na krawędzi wojny domowej – zatwierdziła Rada Bezpieczeństwa ONZ.

15 państw członkowskich Rady jednogłośnie przyjęło wniosek sekretarza generalnego ONZ Ban Ki Muna, by misja ONZ w Sudanie Południowym została wzmocniona do łącznie 12,5 tys. żołnierzy oraz 1323 policjantów. Dotychczasowy mandat przewidywał tam 7 tys. żołnierzy i 900 policjantów.

W stolicy Sudanu Południowego Dżubie doszło 15 grudnia do aktów przemocy, które rozszerzyły się na regiony wydobycia ropy naftowej i inne tereny, dzieląc powstałe dwa lata temu państwo wzdłuż granic stref etnicznych. Około 45 tys. cywilów napłynęło do baz ONZ w poszukiwaniu schronienia.

Sudan Południowy odłączył się od Sudanu - poprzednio największego pod względem powierzchni państwa Afryki - w 2011 roku, na mocy porozumienia pokojowego, które zakończyło trwającą przez dziesięciolecia wojnę domową.

Dla uśmierzenia obecnego konfliktu mocarstwa zachodnie i państwa Afryki Wschodniej próbowały podjąć mediację między należącym do plemienia Dinka prezydentem Sudanu Południowego Salvą Kiirem i przywódcą rebeliantów Riekiem Macharem z plemienia Nuer, którego Kiir zdymisjonował w lipcu ze stanowiska wiceprezydenta.

Wtorkowa rezolucja Rady Bezpieczeństwa wzywa obie strony „do natychmiastowego przerwania działań zbrojnych i natychmiastowego podjęcia dialogu”.

źródło:

Zobacz więcej