RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

46 milionów dla młodych naukowców

44 młodych naukowców otrzymało czeki na łączną kwotę 46 mln zł w czwartej edycji programu Lider, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Za przyznane im dofinansowanie zrealizują swoje badania naukowe.

Program Lider ma stymulować współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami i wspierać rozwój kompetencji uczonych w samodzielnym planowaniu badań, zarządzaniu grantem oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym.

Liderzy to osoby, które mają pomysły, przygotowały projekty i będą miały szansę zorganizować grupę współpracowników. Będą więc pociągały za sobą innych, będą wytyczały nowe kierunki w nauce – powiedziała podczas uroczystości wręczenia nagród minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Wśród projektów badawczych dofinansowanych najwyższą kwotą – 1 mln 200 tys. zł – znalazła się praca dr inż. Kseni Ostrowskiej z Politechniki Krakowskiej. – Jest to kwota, za którą można przeprowadzić już solidny projekt naukowy, włączając w to kupno maszyn niezbędnych do prowadzenia badań – powiedziała laureatka. Za otrzymane dofinansowanie będzie wytwarzała przypominające roboty urządzenia, umożliwiające prowadzenie bardzo dokładnych pomiarów.

Najwyżej oceniono z kolei badania dr. n. med. Aleksandra Jamsheera z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego praca dotyczy identyfikacji genów zaangażowanych w rozwój wrodzonych wad kończyn. Dofinansowanie otrzymały też np. badania nad kompaktowym, przenośnym projektorem laserowym; prace nad biomateriałami z pamięcią kształtu do wytwarzania inteligentnych nośników leków; opracowanie skutecznej, jadalnej i taniej szczepionki przeciwko grypie dla ptaków; wytworzenie nowych metod pomiaru pól magnetycznych, dzięki którym będzie można badać złoża surowców albo skuteczniej diagnozować choroby serca.

W trakcie postępowania konkursowego młodzi badacze musieli wykazać się przygotowaniem do samodzielnej realizacji projektu badawczego, który znajdzie zastosowanie w praktyce. Autorów najwyżej ocenionych wniosków zaproszono na rozmowy, podczas których przekonywali grono wybitnych ekspertów o znaczeniu zaproponowanego rozwiązania dla nauki i gospodarki.

Dotychczasowe edycje programu Lider pokazały ogromny potencjał polskich badaczy. Wierzę, że dzięki przekazanym funduszom nie tylko sfinansujemy naukowe marzenia młodych badaczy, ale też umocnimy przekonanie o ogromnym potencjale i przedsiębiorczości polskiej nauki – powiedział dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

Dzięki programowi Lider młodzi uczeni – do 35 r. życia – mogą uzyskać na badania środki w wysokości około miliona złotych. Znaczący nacisk w programie kładziony jest na współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami oraz stymulowanie mobilności badawczej sektora nauki i przemysłu. W czterech kolejnych edycjach programu sfinansowano projekty badawcze już 141 młodym naukowcom, którym przekazano łącznie 141 mln zł. Zgłoszenia do V edycji konkursu będzie można zgłaszać od 2 stycznia do 3 marca 2014 r.

źródło:

Zobacz więcej