RAPORT

Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę

Prawęże i jaszczurki rodziły, a nie składały jaja

fot. sxc.hu/krayker
Zwierzęta będące przodkami węży i jaszczurek nie składały jaj, a rodziły żywe młode (fot. sxc.hu/krayker)

Zwierzęta będące przodkami węży i jaszczurek nie składały jaj, tylko rodziły żywe młode. Zależnie od potrzeb, grupa ta „przestawiała się” na najlepszy w danej chwili sposób reprodukcji – wynika z publikacji w „Ecology Letters”.

To odkrycie niezwykłe i kontrowersyjne, a jednocześnie odwrót od powszechnie przyjętej szkoły myślenia – podkreśla Alex Pyron z Columbian College of Arts and Sciences na George Washington University. – Naukowcy od dawna zakładali, że przodek węży i jaszczurek składał jajka. Sądzili też, że gdyby jakiś gatunek przestawił się na żyworodność, nigdy by do składania jaj nie wrócił. Ale w tym przypadku tak nie było.

Odkrycie to każe na nowo spojrzeć na ewolucję żyworodności, która pojawiła się na ziemi już 175 mln lat temu. Świadczy również o tym, że żyworodność jako strategia reprodukcji jest o wiele starsza, niż sądzono. Przemawia za tym kilka niedawnych odkryć skamieniałych plezjozaurów i mozazaurów, jak i kilku skamieniałych jaszczurek z okresu kredy. W ciałach ich samic znajdowano embriony. Zdaniem badaczy zwierzęta te wydawały na świat młode, i nie składały jaj.

Pyron analizował też opublikowane wcześniej w „Evolutionary Biology” drzewo ewolucyjne, na którym uwzględniono wszystkie grupy zwierząt łuskoskórych – grupy, do której należą współczesne węże, jaszczurki i mało u nas znane amfisbeny. Drzewo to zbudowano dzięki wynikom badań DNA różnych gatunków gadów. Wyniki pozwoliły określić pokrewieństwo pomiędzy ich poszczególnymi rodzinami, podrodzinami i większością rodzajów oraz gatunków łuskoskórych. Z analizy wynika, że żywe młode rodzą się u przedstawicieli ok. dwóch tys. gatunków węży i jaszczurek. Natomiast osiem tysięcy pozostałych składa jaja.

Pyron przymierza się do kolejnych analiz – chce zbadać wszystkie zwierzęta posiadające cztery kończyny czyli płazy, gady, ptaki, ssaki – i sprawdzić, jak ewoluował ich styl reprodukcji.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej