RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Biedroń i Grodzka są jak kobieta z brodą

4
Artur Zawisza (fot. PAP\L. Szymański)

– Pederastię należy traktować jako smutną przypadłość, z którą należy sobie radzić. Jeżeli ktoś w swoim życiu osobistym potrafi sobie z nią dobrze poradzić, to po tej próbie dojrzałości życiowej mógłby być polskim narodowcem – mówi Artur Zawisza, jeden z liderów Ruchu Narodowego, odpowiadając na pytania internautów portalu tvp.info. Jego zdaniem Robert Biedroń i Anna Grodzka pełnią w polskim Sejmie co najwyżej taką rolę, jak „kobieta z brodą na średniowiecznych jarmarkach”.

Kto powinien zapłacić za straty, do jakich doszło podczas marszu w Warszawie? Krzysztof

Koszty powinno ponieść miasto stołeczne Warszawa jako gospodarz terenu. Jeżeli uda się wskazać i skazać winnych konkretnych czynów, można założyć wobec nich procesy odszkodowawcze. Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" odpowiada za to, co działo się na trasie marszu i za jego przyzwoleniem.

Jak Pan przyjął propozycję Solidarnej Polski dotyczącą odbudowania tęczy biało-czerwonej? Wanda

To pomysł zgłoszony wcześniej przez grupę internautów i bardzo kreatywny. Plac Zbawiciela stał się polem realnego konfliktu społecznego. Środowiska związane z Marszem Niepodległości patrzą niezmiennie krytycznym okiem na tę instalację – rzekomo neutralną, a w istocie propagandową. Trzeba jednak wybrnąć z tego pata. Pomysł prezydent Warszawy, aby nieustannie odbudowywać tęczę bez względu na koszt społeczny i finansowy oceniam źle. Pomysł tęczy biało-czerwonej przyjąłem z zaciekawieniem.

Jak powinna się zmienić formuła Marszu Niepodległości? Mam poglądy prawicowe, ale nie czytam podręcznika do historii jak Koranu i nie obwiniam za wszystko Żydów:). Po tegorocznym 11 listopada wstyd mi za ludzi, którzy nieodpowiedzialnym zachowaniem torują drogę Leszkowi Millerowi na fotel wicepremiera. Pozdrawiam. Tomasz

Organizatorzy Marszu z żalem dowiadywali się o trzech incydentach, jakie miały miejsce nieopodal trasy marszu. Natomiast prawda o Marszu to około 100 tysięcy ludzi, bardzo często z najmłodszych pokoleń, idących pod biało–czerwonymi sztandarami. Na pewno będziemy głośno zniechęcać do udziału w marszu wszystkich, którzy mają w planie wywoływanie zamieszek. Wzmocniona zostanie straż Marszu Niepodległości, która jest formacją cywilną, ale musi być sprawna. Pozostaje pytanie, jakie doświadczenia z ostatnich kilku lat pomogą policji działać na rzecz wolności demonstrowania, a jednocześnie sprawnie i zgodnie z porządkiem prawnym. Natomiast na pewno Marsz Niepodległości nie stanie w miejscu, ale będzie szedł naprzód – ku niepodległości.

Czy założyciele RN wydadzą w przyszłym roku zakaz noszenia kominiarek i zakrywania twarzy osobom chcącym uczestniczyć w Marszu Niepodległości? Marcin

Możemy o to apelować do uczestników także poprzez regulamin marszu. Inna sprawa, że obecnie jest to jedna ze swobód obywatelskich regulowana ustawą i tylko zmiany w ustawie mogłyby to zmienić.

Nie wstydzi się Pan, że pańscy sympatycy i potencjalni wyborcy (w maskach i w kapturach) tak daleko odbiegają swoim zachowaniem od ludzi cywilizowanych? Piotr

W Marszu uczestniczyło prawie 100 tysięcy ludzi, z których ponad 99 procent zachowywało się w sposób przyzwoity, świąteczny i godny podziwu. Kilka osób zbyt często pokazywanych w telewizjach nie może stanowić o obliczu marszu. Proszę zresztą patrzeć na relacje telewizyjne z Kijowa i wyciągać wnioski.

Jak Pan przyjmuje porównania do Janusza Korwin–Mikkego i określenia, że jest pan folklorem na scenie politycznej? Elżbieta

Każdy ma prawo do swoich ocen, ale nie sposób nazywać folklorem siły społecznej, która organizuje największą manifestację w Polsce. Jeżeli to miałoby być folklorem, to jak nazwać malutkie grupki ekstremistów np. nielegalnie zasiedlających pustostan przy ul. Skorupki w Warszawie? Tam jest prawdziwy folklor. Marsz Niepodległości to przejaw dużego ruchu społecznego na rzecz tożsamości narodowej.

Jak to jest, że nie wyklucza pan kandydowania do PE, podczas gdy RN jest przeciwko Unii Europejskiej... To co niby ewentualni eurodeputowani zrobiliby w PE? Zaczęliby niszczyć Europę? Karol

Ruch Narodowy ma charakter patriotyczny i jednocześnie eurosceptyczny. Mamy wiele zastrzeżeń co do funkcjonowania UE. Przedstawiamy siedem warunków polskiej niepodległości związanych z traktatami europejskimi, walutą narodową, prawem konstytucyjnym czy pakietem klimatycznym. Natomiast PE to miejsce, gdzie głos eurosceptyczny powinien wybrzmieć donośnie i groźnie dla eurokratów. Z obecnych prognoz wynika, że wkrótce będziemy mieli do czynienia z najbardziej eurosceptycznym PE w historii tej instytucji. We Francji np. najbardziej popularną frakcją jest Front Narodowy o podobnym charakterze jak RN. W wielu innych krajach europejskich takich, jak Węgry czy Wielka Brytania, partie o charakterze narodowym i eurosceptycznym osiągają bardzo dobre wyniki sondażowe.

Rozważacie połączenie się przed wyborami z innymi formacjami? Tadeusz

Jesteśmy dokładnie w środku wewnętrznego referendum na temat tego, czy Ruch powinien czy nie wystartować w najbliższych wyborach. Na razie zarysowuje się przewaga stanowiska na „tak”. Jednak referendum wciąż trwa, a wszystkie inne decyzje mogą być podejmowane po jego zakończeniu.

Z kim ewentualne koalicje? Do której partii najbliżej? Renata

Ruch Narodowy ma dwojaki charakter. Z jednej strony funkcjonuje w sferze politycznej. Z drugiej strony, inaczej niż partie parlamentarne, jest żywym ciałem społecznym składającym się z kilkudziesięciu organizacji, działają oddolnie i dynamicznie. I my zawsze ten społeczny charakter podkreślamy, bo on jest i będzie fundamentem.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Młodzież Wszechpolska zadeklarowały, że odejdą z Ruchu Narodowego, jeśli stanie się formacją polityczną. Jak Pan się do tego odniesie. Grab

Co do Młodzieży Wszechpolskiej, to jest inaczej niż sugeruje pytanie. Wręcz przeciwnie, bo honorowy i urzędujący prezes są zwolennikami uczestniczenia w wyborach. Natomiast Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych to organizacja kombatancka z udziałem także młodszego pokolenia towarzysząca RN, ale nie współtworząca go politycznie. Związek kombatancki chętnie towarzyszy Ruchowi Narodowemu, ale ma własną metodologię działań i nie ma tu konfliktu.

Nie sposób nazywać folklorem siły społecznej, która organizuje największą manifestację w Polsce. Jeżeli to miałoby być folklorem, to jak nazwać malutkie grupki ekstremistów np. nielegalnie zasiedlających pustostan przy ul. Skorupki w Warszawie?

Na Marszu można było zauważyć w ostatnich kilku latach górnośląskie flagi. Jaki Ruch Narodowy ma stosunek do tożsamości śląskiej oraz autonomizacji regionów w Polsce. Marcin

Jesteśmy przeciwko dwóm skrajnościom – centralizmowi i autonomizmowi. Centralizm zakłada dominację Warszawy kosztem interesów śląskich, zaś autonomizm – brak respektu dla polskiej państwowości i błędny postulat autonomii. Jako złoty środek rozumiemy dobrze skonstruowane państwo polskie szanujące śląski regionalizm i patrzące na Śląsk z należnym respektem. Flagi śląskie nieśli śląscy Wszechpolacy, którzy słusznie nie widzą sprzeczności między polską tożsamością narodową a śląską tożsamością regionalną.

Kto według Pana, Panie Arturze, był najlepszą osobą na stanowisku premiera Rzeczypospolitej po układach okrągłego stołu i dlaczego oczywiście?. Mateusz

Mówię wyłącznie w swoim imieniu. Na tle pozostałych osób, przy wszystkich wadach i zaletach, najwyżej z tego grona muszę ocenić Jarosława Kaczyńskiego. Inna rzecz, że jego premierostwo trwało bardzo krótko i niestety z powodu jego błędnej optyki prowadzącej do przedwczesnego rozwiązania Sejmu nie mogło być kontynuowane.

Jak Pan ocenia decyzję o wzmocnieniu pozycji Antoniego Macierewicza w PiS? Robert

Antoni Macierewicz jest bardzo zauważalną postacią na polskiej scenie politycznej. Widać cieszył się wystarczającym poparciem, choć czytam, że dostał najmniej głosów pośród czworga kandydatów na wiceprezesów. Antoni Macierewicz dzisiaj kojarzy się głównie z kwestią smoleńską. Jego awans jest symboliczny.

Czy jest Pan zadowolony z ruchu nienawiści i nietolerancji, który się stworzył pod sztandarem Ruchu Narodowego? Magda

Dzisiejszy Ruch Narodowy jest głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji politycznej. Nawiązuje do obozu narodowego końca XIX wieku z Romanem Dmowskim na czele, Stronnictwa Narodowego jako największej partii II Rzeczypospolitej, kilkudziesięciotysięcznych Narodowych Sił Zbrojnych walczących z dwoma okupantami i narodowej opozycji antykomunistycznej czasów PRL. Dzisiejsze odrodzenie Ruchu jest tego naturalną konsekwencją żywotności tej tradycji. Nie uważamy się za ludzi nienawidzących, bo przede wszystkim kochamy swoją ojczyznę, a tolerujemy tylko to, co na tolerancję zasługuje.

Czy nie myślał pan o tym, aby zgolić wąsy? Kinga

Noszę je od ponad 20 lat. Dobrze pamiętam XVIII-wieczny wiersz Franciszka Dionizego Kniaźnina „Oda do wąsów”, którym kończy się słowami: „żem jeszcze Polak, pokręcę wąsa”.

Nie uważamy się za ludzi nienawidzących, bo przede wszystkim kochamy swoją ojczyznę, a tolerujemy tylko to, co na tolerancję zasługuje.

Witam serdecznie. Niestety nigdzie nie mogłem znaleźć aktualnego adresu e-mail do Pana. Mam nadzieję, że jeszcze go Pan użytkuje. Jeżeli posiada Pan inny adres, to proszę o jego przesłanie. Piszę do Pana, bo miałem przyjemność partycypowania w Marszu Niepodległości. Ta patriotyczna inicjatywa budzącego się z letargu Narodu, budzi we mnie przekonanie, że pozwoli ona na głębsze zmiany w obecnej Polsce. Przechodząc do meritum, chciałbym zaoferować swoją pomoc i zaangażowanie w Ruchu Narodowym. Najbliższym wydarzeniem – tak ważnym dla III RP – są wybory do Parlamentu Europejskiego. Pragnę zaangażować się w to przedsięwzięcie i pomóc Panu – zakładając, że jest Pan zainteresowany kandydowaniem w tych wyborach. Czy jest Pan zainteresowany moją pomocą? Dawid

Podaję adres: artur.zawisza@gmail.com; zapraszam!

Co pana zdaniem wnieśli Robert Biedroń czy Anna Grodzka do Sejmu? Paweł

Nie znam żadnych realnych osiągnięć tych dwojga posłów. Obawiam się, że pełnią co najwyżej taką rolę, jak kobieta z brodą na średniowiecznych jarmarkach.

Czy gej może być narodowcem? Dorota

Samo sformułowanie „gej” oznacza podpisanie się pod postulatami subkultury homoseksualnej, która jest zakałą współczesnych społeczeństw i którą trzeba zwalczać. Natomiast pederastię należy traktować jako smutną przypadłość, z którą należy sobie radzić. Jeżeli ktoś w swoim życiu osobistym potrafi sobie z nią dobrze poradzić, to po tej próbie dojrzałości życiowej mógłby być polskim narodowcem. Poradzić sobie – to znaczy wyrzec się nieuporządkowanych aktów wynikających z tej złej przypadłości.

Jak powinno się rozwiązać sprawę koczowiska Romów we Wrocławiu? Małgorzata

Bardzo żałuję losu Cyganów, których komunizm pozbawił tradycyjnego stylu życia. Zawsze byli społecznością odrębną, ciekawą w swej obyczajowości i niekoniecznie budzącą zaufanie. Zmuszanie ich do życia w blokowiskach spowodowało kryzys moralny tej społeczności. Obecna sytuacja jest skutkiem tego nieszczęsnego eksperymentu społecznego. Należy za pomocą służb państwowych rozwiązywać te problemy. Bez niczyjej krzywdy, ale uwzględniając potrzebę higienicznego trybu życia obywateli Rzeczypospolitej i interes społeczny polegający na zwalczaniu przestępczości.

Jakie ma pan hobby? Jak lubi relaksować się po ciężkim dniu? Waldemar

Rozmowy towarzyskie, jeśli sytuacja jest ku temu sposobna, przy alkoholu oraz zaległe lektury, na które ciągle brak czasu...

Sformułowanie „gej” oznacza podpisanie się pod postulatami subkultury homoseksualnej, która jest zakałą współczesnych społeczeństw i którą trzeba zwalczać.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne