RAPORT

Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę

Tadeusz Mazowiecki nie żyje

W wieku 86 lat, po długiej chorobie zmarł Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III Rzeczypospolitej, polityk i publicysta. Do listopada 1990 r. przeprowadził on reformy gospodarcze i dekomunizację państwa, stając się symbolem przemian ustrojowych w Polsce. Pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego odbędzie się w niedzielę 3 listopada.

Tadeusz Mazowiecki urodził się 18 kwietnia 1927 r. w Płocku. Był ostatnim premierem PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej, wybranym po wyborach 4 czerwca 1989 r. Był jednym ze współzałożycieli oraz przewodniczącym Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

Był posłem na Sejm PRL III, IV i V kadencji, poseł na Sejm RP I, II i III kadencji (w latach 1991-2001). Od 2010 r. pełnił funkcję doradcy Prezydenta RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej.

W latach 1949–1955 Tadeusz Mazowiecki działał w stowarzyszeniu Pax. Początkowo (do 1951) był w grupie tygodnika „Dziś i Jutro”, następnie (1950–1952) pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Słowa Powszechnego”. W 1957 znalazł się wśród założycieli warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W 1958 założył i został redaktorem naczelnym miesięcznika „Więź”.

W latach 1961–1972 był posłem na Sejm PRL III, IV i V kadencji z ramienia katolickiej grupy Znak. Interpelował w sprawie wydarzeń marcowych w 1968. Po wydarzeniach grudnia 1970 nalegał na powołanie komisji w celu ustalenia winnych rozlewu krwi. Pozbawiony możliwości kandydowania na urząd poselski w 1976 związał się ściśle z ruchem opozycyjnym.

Tadeusz Mazowiecki w sierpniu 1980 stanął na czele Komisji Ekspertów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, której zadaniem było wsparcie strajkujących w Gdańsku robotników. Od 1981 był redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został aresztowany i internowany. Zwolniono go jako jednego z ostatnich 23 grudnia 1982.

Od 1988 Tadeusz Mazowiecki uczestniczył w rozmowach w Magdalence. Jako zwolennik przejęcia władzy z rąk PZPR na drodze rokowań aktywnie brał udział w rozmowach plenarnych Okrągłego Stołu, stając się jednym z głównych twórców porozumienia, na mocy którego 4 czerwca 1989 odbyły się częściowo wolne wybory.

17 sierpnia Tadeusz Mazowiecki spotkał się z Lechem Wałęsą, który zaproponował mu objęcie stanowiska premiera. Propozycja została przyjęta, a rząd pod kierownictwem Mazowieckiego powstał we wrześniu 1989. Gabinet Tadeusza Mazowieckiego odegrał przełomową rolę w przemianach zachodzących wówczas w naszym kraju.

Rząd Tadeusza Mazowieckiego zdołał w krótkim czasie przeprowadzić szereg podstawowych reform. Gruntownie zmieniono ustrój polityczny, wprowadzono pełen zakres swobód obywatelskich, system wielopartyjny, zmieniono godło i nazwę państwa z PRL na RP.

W 1992 Tadeusz Mazowiecki został Specjalnym Wysłannikiem ONZ w Bośni i Hercegowinie, zrezygnował z tej funkcji trzy lata później na skutek bezczynności wielkich mocarstw wobec zbrodni wojennych dokonywanych w tym regionie. A następnie ogłosił raport w sprawie łamania praw człowieka przez wszystkie strony konfliktu.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej