RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Telewizja Polska z Totusem 2013

Prestiżową, katolicką nagrodę Totus 2013 otrzymała Telewizja Polska. Wyróżnienie przyznano za wspieranie przez TVP fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Totusem wyróżniona została także pisarka, autorka scenariuszy filmowych, słuchowisk radiowych i widowisk Teatru Telewizji Zofia Posmysz-Piasecka. Otrzymała statuetkę w dziedzinie propagowania kultury chrześcijańskiej.

Na Zamku Królewskim w Warszawie po raz trzynasty przyznano nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, promocję człowieka, pracę charytatywną i edukacyjno-wychowawczą, propagowanie nauczania papieża Jana Pawła II i Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach.

Nagroda Totus w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” została przyznana ks. Robertowi Skrzypczakowi, twórcy publikacji „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień”, za „pracę intelektualną nad nauczaniem Jana Pawła II”.

W kategorii Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka nagrodzono zespół redakcji miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”. Redakcja wyróżniona została za „tworzenie znakomitego pisma dla dzieci i młodzieży, które od wielu lat kształtuje w duchu Ewangelii kolejne pokolenia młodych czytelników”.

W kategorii promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza przyznana została Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Laskach za „ponadstuletnią czynną promocję godności człowieka, współbrzmiącą z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II”.

Rada Fundacji postanowiła ponadto przyznać Nagrodę Specjalną Totus Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” za „całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury w roku 60. rocznicy ich działalności artystycznej, podkreślając ich propagowanie osoby i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”.

Podczas gali zostały też przyznane indeksy dla młodzieży – laureatów konkursu, dotyczącego nauczania Jana Pawła II na prestiżowe uczelnie, m.in. na Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, a także na studia prawnicze w pięciu uczelniach na terenie całej Polski.

Galę zwieńczyło wręczenie dyplomów i okolicznościowych statuetek instytucjom i osobom wyróżnionym przez Fundację za wspieranie programu stypendialnego i działalności Fundacji. W tym roku statuetki odebrali prezes Telewizji Polskiej Juliusz Braun oraz szef Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski.

Przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podkreślał, że uroczystość wręczenia Totusów, rozpoczęła XIII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – papież dialogu”, który jest początkiem przygotowań do przyszłorocznej kanonizacji papieża z Polski.

Kard. Nycz apelował o wsparcie fundacji, która finansuje naukę dla młodzieży z ubogich rodzin. Jak mówił metropolita warszawski jest to „żywy pomnik” Jana Pawła II. W niedzielę młodzi ludzie będą kwestowali na rzecz fundacji. Można też wysyłać SMS o treści „Pomoc” pod numer 7250.

źródło:
Zobacz więcej