RAPORT

Wojna na Ukrainie

Książka w graficznym języku QR-kodów

fot
Na kartach książki znajduje się kilkadziesiąt QR-kodów, które zawierają ukryte teksty, oraz abstrakcyjne rysunki, pochodzące z różnych kultur i wierzeń (fot. kokazone.com)

„Archetyptura czasu” – pod takim tytułem ukazała się pierwsza w Polsce książka napisana graficznym językiem QR-kodów, w których ukryto tekst. Czytelnik może odczytać tekst po zeskanowaniu kodu, a później zapisać ręcznie treść na stronach książki. Autor mówi, że książka powstała z inspiracji obrazem „Czarny kwadrat na białym tle”.

Autorem publikacji jest prof. Andrzej Głowacki, dyrektor Instytutu Komunikacji Wizualnej i Sztuki Cyfrowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, redaktor naczelny międzynarodowego magazynu Cyberempathy.

Na kartach książki znajduje się kilkadziesiąt QR-kodów, które zawierają ukryte teksty, oraz abstrakcyjne rysunki, pochodzące z różnych kultur i wierzeń. QR-kody to kwadratowe kody kreskowe, które pełnią powszechnie funkcję użytkową i informacyjną, kodując cyfrowe treści. Znajdują się m.in. na przystankach autobusowych, produktach, plakatach reklamowych.

Głowacki w swojej książce w QR-kodach ukrył teksty z dziedziny literatury pięknej, które sam nazywa antybajkami. Są to medytacje z pogranicza literatury pięknej, popularnonaukowej oraz sztuk plastycznych.

Teksty zakodowane w QR-kodach można odczytać i rozszyfrować przy użyciu różnych czytników, takich jak: komputer z kamerą, tablet lub smartfon z odpowiednią aplikacją. Czytelnik, po odczytaniu zakodowanego tekstu, może go ręcznie napisać bezpośrednio na kartach książki, w specjalnie zostawionych pustych miejscach obok QR-kodów, według własnego pomysłu, w wymyślonej przez siebie formie. Autor nazywa ten proces personalizacją tekstu.

Według niego skanowanie kodów powoduje, że czytelnik czynnie angażuje się w odbiór lektury. Może też swobodnie interpretować ujawnione treści, które później zostaną zapisane w książce. Dzięki tym zabiegom każdy czytelnik tworzy swoją własną, indywidualną wersję książki.

We wstępie do publikacji autor wyjaśnił, że książka powstała z inspiracji obrazem „Czarny Kwadrat na białym tle” rosyjskiego malarza polskiego pochodzenia Kazimierza Malewicza, twórcy suprematyzmu. Suprematyzm to kierunek w sztuce abstrakcyjnej, zakładający oderwanie sztuki od rzeczywistości, dążenie do maksymalnego uproszczenia form i do zerwania z narracją i przedmiotowością w sztuce.

„Czarny czworobok stał się wyrazem odrzucenia świata przedmiotów, ogłoszeniem suprematyzmu, czyli sztuki bezprzedmiotowej. Podobnie zapis w postaci kodu QR staje się w »Archetypturze czasu« wyrazem odrzucenia tradycyjnego tekstu i linearnej literatury” – wyjaśnił Głowacki.

Dodał, że tworząc książkę opartą na czystej formie geometrycznej, czyli nie zawierającej słów, a jedynie znaki graficzne, symbole i kody, przeniósł tekst do cyberprzestrzeni. Zakładał oderwanie tekstu od książki tak, jak suprematyzm założył oderwanie sztuki od rzeczywistości.

Publikacja powstawała przez cztery lata. Jest to „zapis dni – fragmentów czasu w drodze, przeplatanie wszystkich wątków rzeczywistości”. Książka jest adresowana do wszystkich, którzy chcą wziąć udział w zabawie w personalizację zakodowanych tekstów. Autor zaprasza czytelników do wspólnej zabawy i przesyłania spersonalizowanych tekstów; najciekawsze zostaną pokazane na wystawach.

Oficjalna premiera książki będzie miała miejsce na 17. Targach Książki w Krakowie w październiku br. W ramach targów przewidziane są również grupowe warsztaty personalizacji tekstów „Archetyptury czasu”. Takie warsztaty odbyły się po raz pierwszy w kwietniu br. w krakowskim Bunkrze Sztuki.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej