RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Sołectw@ w sieci

1
Patronem medialnym konkursu jest tvp.info (fot. flickr.com/FRSI)

Witryny wiejskie województw: pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego okazały się najlepszymi w ogólnopolskim konkursie „Sołectw@ w sieci”, który zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Zwycięzcy odebrali dziś nagrody – m.in. tablety i laptopy, w Senacie RP. Inicjatywa ma na celu zwalczanie wykluczenia cyfrowego na wsi poprzez promocję dobrych praktyk.

Spośród 230 stron internetowych zgłoszonych do konkursu najlepsza okazała się strona www.chwaszczyno.pl (woj. pomorskie). W gronie wyróżnionych znalazły się również strony www.wojcieszyce.info (woj. lubuskie) oraz www.mikolajewice.bnx.pl (woj. wielkopolskie).

Wyłonienie najlepszych z najlepszych przebiegało dwuetapowo. Najpierw wybierano najciekawszą stronę internetową z danego regionu. W ramach selekcji komisja konkursowa oceniała wiejskie witryny pod kątem ich funkcjonalności, popularności oraz interaktywności z mieszkańcami polskiej wsi. Poziom witryn był bardzo zróżnicowany. Wśród nich znalazły się zarówno bardzo proste strony zawierające podstawowe informacje, przez malownicze strony w pełni wykonane w technologii Flash, aż do bardzo rozbudowanych serwisów posiadających namiastki portali internetowych.

Zgłoszone do konkursu strony zostaną poddane analizie, na podstawie której powstanie raport przedstawiający aktywność społeczności wiejskich w Internecie oraz model idealnej wiejskiej strony internetowej, który ukarze się na początku lipca 2013 r.

By zachęcić liderów społeczności wiejskich do aktywizacji w Internecie, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło konkurs „Sołectwa@ w sieci”. Mogli w nim wziąć udział autorzy wiejskich stron internetowych, czyli stron sołectw lub wsi. Projekty można było realizować i zgłaszać zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.

Celem konkursu jest przeciwstawienie się wykluczeniu cyfrowemu, które grozi szczególnie na obszarach wiejskich. Niestety sam dostęp do Internetu jest rozwiązaniem niewystarczającym, jeżeli nie pójdzie za tym zintegrowany program edukacyjny. Dlatego obok zintensyfikowanych działań zmierzających do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej potrzebne są inicjatywy poszerzające wiedzę społeczności wiejskiej w zakresie korzystania z komputera i Internetu - podsumowuje ideę konkursu jego pomysłodawca Senator RP Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Inicjatywa odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego. Partnerami akcji są także Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Związek Województw RP. Patronat nad konkursem objął portal tvp.info.

Taki konkurs może przynieść trwałe korzyści. Zachęca do aktywnego zaangażowania mieszkańców wsi w tworzenie swoich stron internetowych. To z kolei przełoży się na rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich. Internet to okno na świat, więc wszyscy powinni mieć do niego dostęp – przyznaje Paweł Dudek, kierownik Redakcji Mediów Interaktywnych TVP Info.

Na wsi blisko 59 proc. gospodarstw domowych ma komputer, a prawie 52 proc. dostęp do internetu – to o połowę mniej niż w dużych miastach. Coraz więcej sołectw dostrzega jednak możliwości, jakie daje im internet. Lokalne społeczności tworzą strony internetowe, rzadko kanały You Tube, a jeszcze rzadziej prowadzą blogi i newslettery.

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że samorządy rozszerzają funkcjonalności swoich stron internetowych nie tylko o e-urząd, ale także możliwość kontaktu z wójtem czy też o platformy do konsultacji społecznych. Niestety, nieco ponad połowa mieszkańców polskiej wsi ma do tych rozwiązań techniczny dostęp, a jeszcze mniejszy odsetek potrafi z nich korzystać.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło: