RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Polska w czołówce krajów rozwiniętych społecznie

Wskaźnik rozwoju społecznego, tzw. Social Progress Index, uwzględnia głównie czynniki społeczne i ekologiczne kraju (fot. flickr.com/James Cridland)

Polska zajęła siódme miejsce w Europie, a 13. na świecie wśród krajów najbardziej rozwiniętych społecznie – wynika z raportu organizacji Social Progress Imperative. Wyróżniamy się wysokim poziomem bezpieczeństwa obywateli i szerokim dostępem do edukacji.

Według raportu przygotowanego przez Social Progress Imperative we współpracy m.in. z firmą doradczą Deloitte, krajem najbardziej rozwiniętym społecznie, na tle 50 przebadanych, jest Szwecja. Na kolejnych miejscach znalazły się m.in.: Wielka Brytania, Szwajcaria, Kanada, Niemcy, USA, Australia, Japonia, Francja oraz Hiszpania.

Wskaźnik rozwoju społecznego, tzw. Social Progress Index, uwzględnia głównie czynniki społeczne i ekologiczne kraju. Zdaniem ekspertów nie idą one często w parze ze wzrostem PKB. „Zamożność obywateli nie odzwierciedla w pełni rzeczywistego rozwoju społecznego” – podkreślili w raporcie.

Polska jest dobrze oceniana pod względem bezpieczeństwa osobistego obywateli, a także dostępu do edukacji na poziomie podstawowym i wyższym, co – zdaniem ekspertów – zwiększa możliwości awansu społecznego Polaków.

Autorzy raportu wskazali, że Polska ma problemy z zapewnieniem odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz z zapobieganiem społecznej marginalizacji obywateli. Do poprawy pozostają również kwestie dotyczące ochrony środowiska.

„Problemy, z którymi obecnie mamy do czynienia zarówno w skali globalnej, jak i na poziomie lokalnym, mogą zostać rozwiązane wyłącznie dzięki współpracy pomiędzy władzami rządowymi, przedstawicielami biznesu oraz społeczeństwem. Jesteśmy przekonani, że wskaźnik rozwoju społecznego pozwoli przedsiębiorcom lepiej zidentyfikować inicjatywy, w które mogą się angażować i zrozumieć, które decyzje inwestycyjne powinny być dla nich najważniejsze ze względów społecznych” – ocenił cytowany w raporcie Heather Hancock z Deloitte UK.

Wskaźnik rozwoju społecznego, tzw. Social Progress Index, jest obliczany jako średnia uzyskana z analizy trzech kategorii: zaspokojenie fundamentalnych potrzeb człowieka, infrastruktura społeczna oraz możliwości awansu społecznego i wolności osobiste. Indeks powstał na podstawie aktualnych danych pochodzących m.in. z Banku Światowego i Światowej Organizacji Zdrowia. Jego opracowywaniem zajmuje się amerykańska organizacja Social Progress Imperative.

źródło:

Zobacz więcej