Papież o dialogu z niewierzącymi i innymi religiami

Papież Franciszek powiedział w piątek w przemówieniu do korpusu dyplomatycznego, że Stolicy Apostolskiej zależy na „dobru każdego człowieka na tej ziemi”. – Z tym właśnie zamiarem biskup Rzymu rozpoczyna swoją posługę – dodał.

Franciszek za priorytety swej posługi uznał dialog z innymi religiami oraz niewierzącymi i budowanie mostów między ludźmi. Nowy papież wyraził nadzieję na przyjaźń ze strony reprezentowanych przez dyplomatów 180 krajów oraz na podjęcie dialogu z tymi, które nie utrzymują relacji z Watykanem.

Zwracając się do ambasadorów, podkreślił: „Jak wiecie, z różnych powodów wybrałem moje imię, myśląc o świętym Franciszku z Asyżu – postaci dobrze znanej daleko poza granicami Włoch i Europy, a także wśród tych, którzy nie wyznają wiary katolickiej”. – Jednym z pierwszych powodów jest umiłowanie przez Franciszka ubogich. Jak wielu ubogich jest jeszcze na świecie! Na jak wielkie cierpienie napotykają! – mówił papież. Zapewnił, że wzorem świętego Franciszka z Asyżu Kościół zawsze starał się „troszczyć, opiekować się w każdym zakątku ziemi tymi, którzy cierpią z powodu nędzy”.

Papież zwrócił następnie uwagę na to, że istnieje też inny rodzaj biedy. – To duchowe ubóstwo naszych dni, które dotyczy w poważnym stopniu także krajów uważanych za najbogatsze – powiedział. Franciszek przypomniał, że Benedykt XVI nazwał to zjawisko „dyktaturą relatywizmu”, która zagraża relacjom międzyludzkim. – W ten sposób – kontynuował papież – dochodzę do drugiego powodu, dla którego przybrałem moje imię. Franciszek z Asyżu mówi nam: „działajcie na rzecz budowania pokoju! Nie ma jednakże prawdziwego pokoju bez prawdy”.

Papież wyraził przekonanie, że nie ma prawdziwego pokoju, gdy każdy człowiek jest miarą samego siebie i wyłącznie domaga się praw dla siebie nie troszcząc się o dobro innych. – Jednym z tytułów biskupa Rzymu jest Pontifex, to znaczy ten, który buduje mosty z Bogiem i między ludźmi. Pragnę właśnie, aby dialog między nami pomógł w budowaniu mostów między wszystkimi ludźmi, tak aby każdy mógł znajdować w drugim nie wroga, nie konkurenta, lecz brata, którego trzeba przyjąć i objąć – oświadczył.

Franciszek zwrócił uwagę na konieczność zintensyfikowania dialogu między różnymi religiami. – Myślę nade wszystko o dialogu z islamem i bardzo sobie cenię obecność podczas mszy św. inaugurującej moją posługę tak wielu przedstawicieli władz religijnych i świeckich świata islamskiego – powiedział. Papież opowiedział się też za intensyfikacją dialogu z niewierzącymi, „aby nigdy nie dominowały różnice, które dzielą i ranią, lecz pomimo różnorodności zwyciężyło pragnienie budowania prawdziwych więzi przyjaźni między wszystkimi narodami”.

Papież przypomniał również, że święty Franciszek uczy głębokiego szacunku dla środowiska, które – jak dodał – nazbyt często nie wykorzystujemy dla dobra, lecz zachłannie wyzyskujemy je ze szkodą dla wszystkich.

źródło:

Zobacz więcej