Ekumeniczne spotkanie u Franciszka

Podczas spotkania z przedstawicielami innych wyznań i religii papież Franciszek zapewnił w środę o swej zdecydowanej woli podążania śladami swych poprzedników – drogą dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego oraz przyjaźni.

Zwracając się do delegacji prawosławia, protestantów, wspólnoty żydowskiej, islamu i innych religii, które uczestniczyły w inauguracji jego pontyfikatu, Franciszek oświadczył: „Chcę to powtórzyć; Kościół katolicki świadomy jest wagi, jaką ma krzewienie przyjaźni i poszanowania między mężczyznami i kobietami odmiennych tradycji religijnych”.

We fragmencie dotyczącym dialogu z Żydami powiedział: „Ufam, że z pomocą Najwyższego będziemy mogli owocnie kontynuować braterski dialog, jakiego pragnął Sobór Watykański II”.

Papież mówił też o tym, że „człowiek ma pragnienie Absolutu”. – Nie może wziąć góry wizja, która sprowadza człowieka do tego, co produkuje i co konsumuje – dodał Franciszek. Wyraził opinię, że to „jedna z najbardziej niebezpiecznych pułapek naszych czasów”.

Musimy być blisko mężczyzn i kobiet, którzy choć nie utożsamiają się z żadną tradycją religijną, poszukują prawdy, dobroci i piękna – oświadczył również papież.

Przemówienie powitalne podczas audiencji wygłosił ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Formalny zwierzchnik prawosławia z wielkim uznaniem wypowiedział się o tym, że Franciszek „wybrał prostotę” jako kryterium swej posługi. Bartłomiej ocenił, że jest to „jasny znak, który napełnia nadzieją wiernych i wszystkich ludzi na całym świecie”.

Przed spotkaniem w Sali Klementyńskiej papież przyjął na osobnych audiencjach Bartłomieja I oraz metropolitę Hilariona z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

źródło:
Zobacz więcej