Wciąż te same problemy przed nowym papieżem

Życzymy Kolegium Kardynałów, żeby podjęło decyzję, która przyniesie światu i Kościołowi człowieka świętego, zdatnego do kierowania Stolicą Piotrową w sposób, którego wymaga trudny współczesny świat.

Decyzja Benedykta XVI o abdykacji wiąże się z kilkoma sprawami, które rozwijały się z latami jego pontyfikatu. Od pewnego czasu mówiło się nieoficjalnie, że papież ma zamiar zrezygnować, tak jak to rozważał Jan Paweł II, który przemyślał to i powiedział, że zostanie dopóki Bóg mu pozwoli. W przypadku Benedykta XVI już wiek wskazywał na pewne słabości. I on sam, widząc, że nie potrafi tak pracować jak tego wymaga jego urząd, postanowił oddać Stolicę Piotrową w inne ręce.

Myślę, że przed kolejnym papieżem, tak jak przed każdym Ojcem Świętym, stoją zawsze te same problemy: ogarnąć to, co jest w Kościele. Tych problemów jest mnóstwo, ale sądzę, że zawsze ich było dużo.

Teraz dajmy szansę kardynałom i myślę, że wśród Kolegium, jest dużo ludzi o zasobnych umysłach i sercach do rządzenia Kościołem. Życzymy Kolegium Kardynałów, żeby podjęło decyzje, która przyniesie światu i Kościołowi, człowieka świętego zdatnego do kierowania Stolicą Piotrową w sposób, którego wymaga trudny współczesny świat.

Ks. bp Tadeusz Pieronek, delegat Arcybiskupa Krakowskiego do spraw nauki i kultury

Zobacz więcej