RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Prof. Gliński przedstawił swoich ekspertów

Najnowsze

Popularne

Kandydat PiS na premiera prof. Piotr Gliński przedstawił zespół 24 ekspertów, którzy – jak podkreślił – są gotowi wziąć odpowiedzialność za Polskę. Priorytetami rządu technicznego mają być walka z bezrobociem, odbudowa polskiej wspólnoty i sprawne państwo.

Gliński oświadczył też, że jest „w sposób absolutnie bezprecedensowy blokowany w mediach”, a jego działania „są komentowane w sposób tendencyjny”.

To są standardy białoruskie, nie polskie. Apeluję do polskiej opinii publicznej, polityków, a także do europejskiej opinii publicznej, w Polsce są łamane podstawowe zasady cywilizowanego prowadzenia debaty publicznej – mówił Gliński.

Zaznaczył, że konstruktywne wotum nieufności dla rządu, z nim jako kandydatem na premiera, zostało złożone przez posłów polskiego Sejmu z poparciem największej partii opozycyjnej. – Apeluję o zmianę tej sytuacji, to jest sytuacja zagrażająca polskiej demokracji - mówił Gliński.

Wśród trzech priorytetów swojego ewentualnego rządu technicznego wymienił walkę z kryzysem i bezrobociem, odbudowę polskiej wspólnoty i zaufania do państwa, a także budowę sprawnego państwa i instytucji publicznych.

Polska jest w kryzysie, Polska dryfuje – przekonywał Gliński. Przekonywał też, że tylko rząd techniczny jest w stanie „odsunąć wpływy na bieg polskich spraw grup interesów uniemożliwiających dobre rządzenie i wyniszczających państwo”. Jak mówił, tylko taki gabinet nie musi przejmować się tego typu wpływami i realnie rządzić.

Gliński wyraził nadzieję, że wygłosi wystąpienie na forum Sejmu przed rozpatrzeniem przez Izbę wniosku PiS o konstruktywne wotum nieufności dla rządu, co nastąpić na najbliższym posiedzeniu (6-8 marca). – Wystąpienie programowe będzie miało miejsce na pewno tuż przed debatą sejmową – zapowiedział.

„To ludzie kompetentni i odważni”

Potencjalni ministrowie w technicznym rządzie prof. Glińskiego mówili o sprawach nauki, edukacji, transportu i rolnictwa.

Prof. Edward Malec mówił m.in. o niedofinansowaniu nauki, z czym jego zdaniem wiąże się wiele patologii, na przykład praca na wielu etatach. Wspomniał też o problemie braku innowacyjności polskiej gospodarki.

O sprawach edukacji mówił dr hab. Andrzej Waśko, który opowiedział się m.in. za odwołaniem reformy zakładającej, że we wrześniu 2014 r. wszystkie sześciolatki mają rozpocząć naukę w szkołach podstawowych. Postulował też przeprowadzenie „terapii szokowej” w zakresie walki z biurokracją w szkołach, a także powrót do programu „zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Kwestie związane z transportem poruszył Czesław Warsewicz (b. szef PKP Intercity). Postulował wprowadzenie strategii 3P, czyli „po pierwsze pasażer - w interesie pasażera, przewoźnika, państwa”. Ocenił też, że LOT powinien być polskim flagowym przewoźnikiem, dlatego należy „odbudować jego wartość”.

Specjalista ds. rolnictwa Jerzy Zająkała przekonywał, że polscy rolnicy zasługują na takie same warunki jak rolnicy pozostałych państw UE, w tym przede wszystkim starej „piętnastki”. Ocenił też m.in., że polska żywność jest w niewystarczającym stopniu promowana.

To ludzie kompetentni i odważni, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność za Polskę – ocenił swoich ekspertów Gliński.

Wśród nich znaleźli się również: dr Leszek Buller (socjolog, b. rzecznik UOP), prof. Jacek Czaputowicz (b. szef KSAP), Wojciech Kaczmarczyk (specjalista od funduszy europejskich), prof. Antoni Kamiński (socjolog, b. szef Transparenty International Polska), dr Mieczysław Kominek (dziennikarz, szef „Polskich Nagrań”), dr hab. nauk medycznych Krzysztof Krajewski-Siuda, dr Dariusz Kucharski (historyk, pracownik Służby Celnej), prof. Ewa Leś (politolog), prof. Edward Malec (fizyk), prof. Witold Modzelewski (specjalista od systemów podatkowych), prof. Włodzimierz Pańków (zajmuje się m.in. socjologią pracy).

Kolejni eksperci to: prof. Piotr Pogonowski (prawnik), gen. Roman Polko (b. szef GROM), prof. Konrad Raczkowski (ekonomista), prof. Krzysztof Rybiński (ekonomista), prof. Wojciech Rypniewski (biochemik), Paweł Soloch (specjalista ds. bezpieczeństwa), Anna Streżyńska (b. szefowa UKE), Maciej Świrski (b.wiceprezes PAP), Czesław Warsewicz (specjalista ds. transportu), dr hab. Andrzej Waśko (b. wiceszef MEN), Jerzy Zająkała (specjalista ds. rolnictwa), Wanda Zwinogrodzka (publicystka, recenzent teatralny), dr Przemysław Żurawski vel Grajewski (polityka bezpieczeństwa i zagraniczna).

Eksperci rządu technicznego (fot. PAP/ Grzegorz Jakubowski)
Eksperci rządu technicznego (fot. PAP/ Grzegorz Jakubowski)
Eksperci rządu technicznego (fot. PAP/ Grzegorz Jakubowski)

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej