Raport

Epidemia koronawirusa

NSA: „integracyjna” pizza nieopodatkowana

Skoro spółka nie może ustalić, w jakim zakresie pracownicy skorzystali z poczęstunku, to nie można przyjąć, że jest on przychodem i żądać zaliczki na podatek – podsumował sąd (fot. www.flickr.com/avlxyz)

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeśli nie można określić przychodu pracownika, który uczestniczył w imprezie integracyjnej, to nie płaci on podatku dochodowego. NSA podobnie orzekł już w styczniu tego roku.

Środowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczył spółki, która organizowała spotkania integracyjne dla swoich pracowników. Pracownicy chodzili wspólnie na kręgle, do kina, na koncerty, jedli pizze i pili napoje, za które płaciła spółka.

Spółka spytała izbę skarbową, czy – jako płatnik – powinna potrącić pracownikom zaliczki na podatek dochodowy z tytułu ich udziału w imprezach integracyjnych. Wątpliwości nie było co do biletu do kina czy na koncert – spółka była zdania, że w tym wypadku musi potrącić zaliczkę każdemu pracownikowi, który dostał bilet.

Spór dotyczył natomiast poczęstunku. Spółka była zdania, że nie może określić wartości takiego świadczenia, bo nie wie, ile pracownik zjadł ani ile wypił napojów. W takim wypadku nie można określić przychodu pracownika i pobrać od niego zaliczki na PIT – podsumowała spółka.

Izba skarbowa była przeciwnego zdania. Uznała, że spółka może wyliczyć wartość świadczeń przypadających na każdego pracownika, a tym samym wyliczyć przychód, od którego powinna pobrać zaliczkę na PIT.

Gdy sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ten zgodził się ze spółką i uchylił interpretację izby. Sąd odwołał się do art. 11 ustawy o PIT i orzekł, że nieodpłatne świadczenia są przychodem pracownika tylko, gdy podwładny je otrzymał. Skoro spółka nie może ustalić, w jakim zakresie pracownicy skorzystali z poczęstunku, to nie można przyjąć, że jest on przychodem i żądać zaliczki na podatek – podsumował WSA.

Izba zaskarżyła ten wyrok, ale NSA oddalił w środę jej skargę kasacyjną (sygn. II FSK 1256/11). Sąd kasacyjny zgodził się z WSA, że sam fakt, iż pracownicy mogą skorzystać z poczęstunku nie powoduje powstania u nich przychodu.

Uzasadniając wyrok sędzia Jan Rudowski odwołał się znowu do art. 11 ustawy o PIT, zgodnie z którym opodatkowane może być tylko takie nieodpłatne świadczenie, z którego pracownik rzeczywiście skorzystał.

Sędzia Rudowski podkreślił, że to sytuacja inna od tej, gdy pracodawca kupuje pracownikom pakiety medyczne, ponieważ w tym drugim wypadku można wyliczyć wartość nieodpłatnego świadczenia na podstawie zapłaconego przez pracodawcę za pakiety ryczałtowego wynagrodzenia. W sprawie opodatkowania pakietów NSA orzekł tak w dwóch uchwałach: z 24 maja 2010 r. i z 24 października 2011 r. Spór o PIT od nieodpłatnych świadczeń dla pracowników toczy się od lat. Zapadają zarówno takie wyroki, jak środowy, jak i orzeczenia przeciwne. Np. 8 listopada 2012 r. NSA orzekł, że pracownicy zaproszeni przez pracodawcę na imprezę jubileuszową, muszą zapłacić podatek (sygn. II FSK 602/11). NSA uznał wtedy, że przychodem pracownika jest sama już możliwość skorzystania z zaproszenia, a wartość przychodu pracownika można obliczyć, dzieląc koszty imprezy przez liczbę zaproszonych osób.

W połowie stycznia br. PKPP „Lewiatan” zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o PIT dot. nieodpłatnych świadczeń. Domaga się uznania za niezgodne z konstytucją przepisów, pozwalających urzędom skarbowym żądać podatku od dodatkowych świadczeń pracowniczych, w tym m.in. właśnie od udziału w imprezie integracyjnej.

Środowy wyrok NSA jest prawomocny.

źródło:

Zobacz więcej