Raport

Epidemia koronawirusa

Strata LOT za ubiegły rok – 157 mln zł

Mimo że LOT przewiózł w ubiegłym roku więcej pasażerów niż w 2011 r., to zanotował większą stratę niż rok wcześniej (fot. flickr.com/UggaBoy)

Polskie Linie Lotnicze LOT odnotowały za ubiegły rok stratę w wysokości 157,1 mln zł netto – wynika z przekazanej w środę informacji resortu skarbu. Strata na działalności podstawowej wyniosła ok. 115 mln zł. Są to dane przed audytem w spółce.

Z informacji przekazanych w środę posłom z sejmowej komisji skarbu wynika, że spółka za ubiegły rok uzyskała przychody z działalności podstawowej w wysokości 3 mld 306 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 5 proc. w porównaniu do roku 2011. Koszty z działalności podstawowej za ubiegły rok wyniosły 3 mld 490 mln zł.

W 2012 r. spółka przewiozła ok. 4 mln 972 tys. pasażerów, co stanowi wzrost o ok. 7 proc. w stosunku do 2011 r. Za 2011 rok spółka miała stratę w wysokości 145,7 mln zł.

Koszty, jakie ponosi PLL LOT z powodu uziemienia dwóch należących do spółki samolotów Boeing 787 Dreamliner, to około 8 mln zł – poinformował w środę posłów komisji skarbu wiceminister skarbu Rafał Baniak.

Eksploatację 50 przekazanych przez producenta użytkownikom maszyn boeing 787, w tym dwóch dreamlinerów polskiego przewoźnika, wstrzymano w połowie stycznia.

Z informacji przekazanych w środę przez resort skarbu wynika, że bez kosztów reklamacji pasażerskich oraz utraconych korzyści strata za jeden dzień przestoju dwóch boeingów 787 to około 50 tys. dolarów.

Jak powiedział wiceminister Baniak, MSP chce, by projekt zmiany ustawy o LOT został wkrótce przyjęty przez rząd. – Minister skarbu jesienią 2012 roku wystąpił z inicjatywą zmiany prawa i uchylenia ustawy o PLL LOT. Projekt ten jest obecnie w trakcie prac rządowych. Intencją MSP jest, żeby ta nowela była przyjmowana przez Radę Ministrów razem z planem restrukturyzacyjnym LOT, co powinno nastąpić na jednym z najbliższych posiedzeń rządu – podkreślił.

– W ocenie MSP niezbędne jest znalezienie dla LOT partnera biznesowego, czyli podmiotu, który mógłby wziąć udział albo w bezpośrednim nabyciu akcji LOT, albo byłby gotów wziąć udział w szeroko rozumianej restrukturyzacji i budowie nowego modelu biznesowego LOT – dodał Baniak.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w styczniu projekt ustawy w sprawie przekształceń własnościowych PLL LOT. MSP zaznaczało wtedy, że uchylenie ustawy o LOT nie będzie automatycznie skutkowało utratą kontroli nad przewoźnikiem przez Skarb Państwa.

źródło:

Zobacz więcej