Raport

#FabrykahejtuPO

Gminni kontrolerzy ruszają na pomiar

fot. sxc.hu/Ayla87

Kontrolerzy z gmin ruszają mierzyć domy i grunty – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Gazeta dodaje, że o kontrolach urzędy gmin informują właścicieli nieruchomości na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń, a także listownie.

W niektórych miejscowościach akcje będą przeprowadzały trójki – po dwóch urzędników i jednym strażniku miejskim, w innych – zespoły złożone wyłącznie z pracowników wydziałów finansowych.

Mają one sprawdzać, czy deklarowana powierzchnia gruntów i budynków, która jest podstawą wyliczenia podatku od nieruchomości, zgadza się ze stanem faktycznym.

Pod uwagę brane jest również między innymi prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem nieruchomości – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej".

Wpływy z tego podatku w całości trafiają do kas samorządów – dodaje gazeta.

źródło:
Zobacz więcej