RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

900-lecie Zakonu Kawalerów Maltańskich

W Watykanie z udziałem Benedykta XVI odbyły się uroczystości 900-lecia Zakonu Kawalerów Maltańskich. Papież powiedział, że Zakon zapisał wspaniałe karty historii chrześcijańskiego miłosierdzia.

W przemówieniu wygłoszonym w bazylice świętego Piotra do ponad 4 tys. przedstawicieli Zakonu z całego świata, na czele z Wielkim Mistrzem Fra Matthew Festingiem, Benedykt XVI przypomniał, że 15 lutego 1113 r. papież Paschalis II wydał dokument Pie postulatio voluntatis, na mocy którego wziął pod opiekę Kościoła nowo utworzone bractwo szpitalne pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Ustanowił tym samym suwerenny Zakon z uprawnieniami swobodnego wybierania swych przełożonych, bez ingerencji innych władz świeckich lub kościelnych.

Papież podkreślił, że Zakon „od samego początku wyróżniał się wiernością Kościołowi i Następcy Piotra, a także swoją niezaprzeczalną tożsamością duchową, charakteryzującą się wzniosłym ideałem religijnym”.

Benedykt XVI mówił, że przez kolejne stulecia członkowie Zakonu powodowani wiarą poświęcali się najpierw opiece nad chorymi w Jerozolimie, a następnie nieśli pomoc narażonym na poważne niebezpieczeństwa pielgrzymom w Ziemi Świętej, „kreśląc wspaniałe karty miłosierdzia chrześcijańskiego i opieki nad dziedzictwem chrześcijańskim”.

Następnie wymienił wciąż poszerzające się od XIX wieku pola działalności charytatywnej Zakonu oraz służby na rzecz chorych i ubogich. – Wasz Zakon, w porównaniu z innymi instytucjami zaangażowanymi na arenie międzynarodowej w pomoc chorym, w solidarność i rozwój człowieka, wyróżnia się inspiracją chrześcijańską, która nieustannie musi ukierunkowywać zaangażowanie społeczne waszych członków – dodał papież. Zaapelował o „zachowanie i pielęgnowanie tego szczególnego charakteru przez działanie z odnowioną gorliwością apostolską”.

Benedykt XVI zauważył, że praca Zakonu „nie jest zwykłą filantropią, ale skutecznym wyrazem i żywym świadectwem ewangelicznej miłości”.

Papież zwrócił uwagę na to, że Zakon Kawalerów Maltańskich jako podmiot prawa międzynarodowego „nie dąży do sprawowania władzy i wpływów o charakterze doczesnym, lecz pragnie wypełniać całkowicie swobodnie swoją misję na rzecz integralnego dobra człowieka”.

Spotkanie z papieżem poprzedziła msza w bazylice świętego Piotra, którą odprawił watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone. Wzięli w nim udział również akredytowani przy Zakonie przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, wśród nich ambasador RP Hanna Suchocka.

W ramach obchodów 900-lecia ambasador Suchocka zorganizowała w Rzymie spotkanie Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, liczącego około 150 osób.

źródło:

Zobacz więcej